3- Dulkadırlı Eli : Dulkadır sahasında bulunan Avşarlar, aslında Kuzey Suriye Avşarlarının bir koludur. Dulkadırlı Avşarları, Maraş civarına çıkıp Bayat ve Beydili boyları ile birlikte Dulkadır Beyliği'ni kurmuşlardır. Bunlar, Maraş, Kozan, Kadirli, Yeni-İl ve kısmen Kırşehir ve Boz-Ok'ta ya-yılmışlardı. Bunların en önemlisi Maraş bölgesindeki İmanlı Avşarı idi. İmanlılar, 16. Yy'ın birinci yarısında 27 obadan oluşuyordu ve genellikle obaları idare eden kethüdaların adıyla anılıyorlardı.

Maraş tahrirlerinde Avşar oldukları kaydedilmiş olan obalar şunlardı : Afşar-ı Bedin, Alemli, Alişirli, Anızmanlı, Avşar Çakal, Avşar Yörüğü, Av-şar, Aydoğmuşlu, Bahrili, Bahşayışlı, Balaban, Beylikli Avşarı, Bostancı, Bucak, Burhanlı, Çiğdemli, Çöplü, Deliler, Derzilü, Eğri Hacılı, Elsüz Oğlan-ları, Faydalı, Gündüzlü, Hoca Fakihli, İbrahim Fakihli (Kayseri Pınarbaşının Büyük Kuyuluca mezrasında. Maraş Tahrir Defteri II, s.695), İman Oğlu, İmanlı, İsalı, İvaz Hacılı, Kara Halilli, Kara Musalı, Karamanlı, Kemallı, Kızıl Sultan Oğlu, Kozanlı, Köpekli, Köseli, Kuş Kıran, Kutlubeyli, Kürtül, Kütük-lü, Nacaklı, Obalı, Okçu Karacalı, Pekmezli, Sadaka Demircili, Salmanlı, Sarı Fakihli, Sarı Hacılı, Saruhanlı, Sofuoğlu, Söylemezli, Süleymanlı, Şuayıblı, Terkeşli, Tur Ali Hacılı, Usanlı, Yahşihanlı, Zekeriyalı.

Burada şu hususu da belirtelim. Maraş tahrirlerinde adı geçen ce-maatlerin çoğunluğu Karamanlı, Salmanlı, Kemallı, İmanlı ve az da olsa diğer Avşar oymaklarına mensup obalardan oluşmaktadır ki bu bize eski Dulkadır sahasının büyük bir bölümünün Avşar kökenli olduğunu gösteri-yor. Üstelik günümüzde Maraş civarında yapılmış olan kültür araştırmala-rında bölgede söylenen ağıtların "Avşar Ağıtları" olarak adlandırılması bu hususu teyid etmektedir.

İmanlı'nın Bedil Afşarı ve bir çok obaları Suriye çölünde kışlayıp, Maraş civarında yaylamaktaydılar. Diğer bir kısmı ise Çukurova'da Kınık ve Özer bölgesi ile Lazkiye civarında bulunuyordu. İmanlı'dan bir kısım obala-rın da Diyarbakır'da bulunduğu görülüyor. İmanlı'dan bazı obalar 16. Yy'ın ikinci yarısında bulundukları yerlerde yerleşik hayata geçmiştir. 1563-64 tarihli bir defterde onlardan bir bölüğün Antep şehri dolaylarında bazı köy-lerde iskan olduklarını öğreniyoruz. İmanlı'dan önemli bir bölüm ise İran'a gitmiştir. Kadirli'deki Afşarlar ise iki küçük obadan oluşuyordu. Biri 41 vergi evlik Afşar obası Andırın'da kışlıyor ve çiftçilik yapıyor, 41 evlik diğer Afşar obası ise Geçlik adlı bir gruba bağlı bulunuyordu. Boz-Ok bölgesine gelince, tahrirleri yandığı için buradaki Avşarların 16. Yy'daki durumları tam olarak bilinmiyor. Sadece birkaç oba görülüyor.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar  
#1 Köktürk 24-01-2017 18:10
İçanadoluda iskan olmuş dulkadir Oymak larının birlik beraberliği için neler yapılabilir. Epey büyük bir beylikmiş maaşallah.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Milattan önce 3000 yıllarından beri Rusya da yaşam mücadelesi veren Çerkezler, zaman zaman İskitlerin, Hunların ve Rusların yönetimlerine tabi olmuşlardır. ADİGE, KARAÇAY ve KABARTAY diye üç ana boydan teşekkül eden Çerkezler; 1768-1774 Osmanlı Rus

...

Yaşanmış Hikayeler

Zamanın behrinde  iki kişi çalışmak için Adana'ya gidiyorlar. Adanaya gitmek için Tahtalı  dağlarını yürüye yürüye  aşarlarmış öyle araba maraba yok... nerdeee...

  İki arkadaş yola devam ederlerken azıkları biter. Bir zaman yürüdükten sonra bir yayla

...

Avşar Ağıtları

ELİF KARININ AĞIDI 

Elif Karı’nın oğlu Musa ve akrabalarından Kır Veli sefer birliğe giderler. İkisi de şehit olur. Bunun üzerine Elif Karı bu ağıdı söyler: 


1-Bende dayanamam benli Musaya 
Haçlık koyup doldurmadım keseye 
Dini pis kafirler hücum edince 

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com