KÖR EŞE’NİN AĞIDI

Kör Eşe köyümüz halkından Halil Kılıç (Kara Halil)’ın hanımıdır. Köyden birkaç kişi Adana’ya(Adana’nın Tahriye köyüne) dutma olarak giderler .Giderken Kör Eşe’yi de aşçı olarak Gotürürler. Kör Eşe’nin Kızı Pampal (Bayram Ali’nin hanımı) da yanlarında gider.Pampal 8-10 yaşlarındadır.Bahar gelince Adana yaşanmaz hale gelir ve Köye dönmeye karar verirler. Tahriy’den yürüyerek yola çıkarlar. Yolculuğu Kör Eşe şu mısralarla anlatır:

Tahriye’den çıktık sivri sinekli
Avluk Zeytin beli hu dan dünekli
Doru’ğa uğradık yüksek konaklı
Eseli çölüne kondursan bizi

Eseli’ye geldik kaynıyor taşlar
Gece gündüz sinek yemeye başlar
Engindir havası adam mı kışlar
Cihan’ın eline kondursan bizi

Cihan’a geldik de bura neresi
Çekiliyor aydınlının mayası
Her nereye varsak sinek davası
Kozan’ın eline kondursan bizi

Kazan’a geldik de bahçeler bağlar
Burada durmam diye Pampal kız ağlar
Menzilim yaklaştı yol verin dağlar
Dağılcık pınara kondursan bizi

Dağılcık pınar da kırk suya yakın
Düşen Akkaya’dan kendini sakın
Goo suya varırsam istemem hekim
Feke’nin eline kondursan bizi

Feke’ye geldik de bura neresi
Daha uzak ümetli’nin arası
Ne ısıcak şu Hacı’nın deresi
Obruğun beline kondursan bizi

Obruğa çıkdım da mağranın çölü
Aradan göründü Dede’nin beli
Hırp oldu kesildi Eşe’nin dili
Avşar’ın eline kondursan bizi

Hu: derme çatma kamıştan yapılmış ev
Maya: dişi deve
Goo su : çevrede bir dere,çay adı

Selami Saygili-frankfurt

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İnsanoğlunun kendisini vahşi hayattan ayırması, ateşin kullanılmaya başlamasıyla mümkün olmuştur, diyebiliriz. Ateş, taşınması ve sürekliliği zor bir unsurdur. Bu yüzden belli bir mekanda bulunması gerekiyordu. Bu gereklilik insanoğlunun yerleşik hay

...

Yaşanmış Hikayeler

Mahmut Ağa' da gurbete  çalışmaya gider. Hanımı ile oğlu Cinliyurt Köyünde Murtaza adında birinden veresiye bir inek satın alırlar. "Mahmut Ağa gelince parasını öder" diye anlaşırlar.

Koca Mahmut Ağa gurbetten gelince bir kısmını öder borcun  kalanını

...

Avşar Ağıtları

ÇAPAR ALİ’NİN ( ALİ YÜCE) AĞIDI
Çapar Ali, Durdu Ağa ( Gödek Durdu) nın ile Kara Sultan’ın oğludur. Çapar Ali bir ocağın bir umududur. Çapar Ali arkadaşları ile Adana’dan çalışmadan gelir. Ortalık kış kıyamet. Zahmarı’nın sırtı. Trenle Kayseri’ye gel

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com