Anadolu’nun Türkleşmesi esnasında Afşarlardan bir bölüğün 1200’lerde Adıyaman ve civarına gelerek özellikle Besni ilçesi ve çevresine gelip yerleştiğini görmüştük. Ardından bu Afşar grubu, 1350 yılında Akkoyunluların Kafkasya ve İran’dan Fırat ve havzasına gelmesiyle aralarında bulunan Avşarların da Besni ve Keysun Ovasına yerleşmesiyle nüfusunu ve etkinliğini artırmıştı. Daha sonra bölgedeki mücadelelerden yılan bu Avşarların bir bölümü baskılardan kaçarak önce Bafra’ya oradan da gemilerle Kafkasya’ya gitmişlerdir. Zaten bunların bir kısmı Ak-Koyunlular ile birlikte Kafkasya’dan gelmişlerdi.  Evliya Çelebi bu olaydan bahsederek şöyle diyor “Besni kavmi, eman ile vire verüp cümle enval, erzakları ile Karadeniz kenarından Bafra’dan gemilere binüp, Karadeniz’in karşu şimal canibinde ıssız dağlara çekildiler”.
Bu grup, halen “Besni” adıyla Kafkasya’da varlığını sürdürmektedir. Kabardeylerin batısında ve onlara komşu yaşayan Besni’ler, Büyük ve Küçük Laba vadileriyle Urup (Varpa) havzasında yerleşiktir. Bunlar, Kuban Ovası ile Çegen, Fars ve Psefir vadilerine de yayılmışlardır. Bu bölgelerde Besni, Besnibay gibi köy ve kasaba adları ile ırmak ve çay adları mevcuttur. Çerkesler arasında Besleney olarak ta tanınan Besni’ler, Kafkas kabilelerinin en asili ve fiziki olarak en güzeli kabul edilir. Ayrıca Adige Cumhuriyeti’nin başkenti May-Kop’un (Türkçe bir kelime olan maykop, “yağı bol” anlamındadır. May : kaymak, yağ, kop : çok) hemen güneyinde bulunan bir köy de Apşeron-ski (Bakü’nün bulunduğu yarımada da aynı adı taşır ve Afşar isminden gelmektedir. Ruslar, Dünya Savaşında bir askeri komutanlığına da Apşeron-ski adını vermişlerdi) adını taşır. Bu da en azından bölgede bir zamanlar Avşarların bulunduğunu göstermektedir.

Kaynak: Adnan Menderes KAYA

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar  
#1 irfan deniz 27-12-2018 01:57
değerli yazar. maykop dediğiniz gibi yağı bol demek değildir. miye : adigece elma demektir (mıaris olarakta söylenir) koğupe : vadi anlamına gelir. miyekoğupe yani maykop : elma vadisi anlamındadır.ar aştırırsanız maykopun elmalarıyla ünlü olduğunu görürsünüz. selamlar. tham wuzınçew şöş'ı wu mafe şü'i
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İnsanoğlunun kendisini vahşi hayattan ayırması, ateşin kullanılmaya başlamasıyla mümkün olmuştur, diyebiliriz. Ateş, taşınması ve sürekliliği zor bir unsurdur. Bu yüzden belli bir mekanda bulunması gerekiyordu. Bu gereklilik insanoğlunun yerleşik hay

...

Yaşanmış Hikayeler

Bizim köyde eski zamanda meçhul bir mekanda bir kaç kişi oturuyor. Sohbet ediyorlar. Aralarından biri dalmış gitmiş öyle düşünüyor. Ötekiler aralarında sohbete devam ediyorlar. Düşünen adam birden bağırıyor 

     " aha bulduum " diye. Bu bana Arşimet'

...

Avşar Ağıtları

ÇAPAR ALİ’NİN ( ALİ YÜCE) AĞIDI
Çapar Ali, Durdu Ağa ( Gödek Durdu) nın ile Kara Sultan’ın oğludur. Çapar Ali bir ocağın bir umududur. Çapar Ali arkadaşları ile Adana’dan çalışmadan gelir. Ortalık kış kıyamet. Zahmarı’nın sırtı. Trenle Kayseri’ye gel

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com