Asıl adı Hanefi’dir. Çorum’un Sarımbey köyünde doğmuştur. Köyün kurucuları, Binboğalar bölgesinden geldiği ve sık sık oraları ziyaret ettiği için güneyli bir âşık kabul edilirdi. Gerçekte Deli Boran, Elbistan tarafından gelen Kuyumcu aşiretine mensuptu. Köyün kurucusu olan Kuyumcu aşireti ise Halep Avşarlarının üç kolundan biri olan Köpekli Avşarının obasıdır. Günümüzde Kuyumcu aşireti, Çorum ilinde yaşamaktadır.
Hakkında anlatılanlardan ve şiirlerinden Hacca ve Kerbela’ya gittiğini, Irak ve Suriye taraflarında dolaştığını çıkarabiliyoruz. Bektaşi olduğu, üç yıl kadar dilinin tutulduğu, Keskin’in Haydar Sultan köyünde oturduğu bilinmektedir. Dili, Hasan Dede köyünde açılmıştır.
Ömrünün son yıllarında Divanece bir hayat sürdüğü için “Deli” lakabıyla anılmıştır. Doğduğu köyde ölmüş ve oraya defnedilmiştir. Üç kızından olan torunları ve onların çocukları aynı köyde yaşamaya devam etmişlerdir. Bugün o çevrede Deli Boran ile ilgili pek çok soyadı olan vardır.
Sade sayılabilecek bir dille söylediği şiirlerinde dikkati çeken husus dini ibarelerin çokluğudur. 1897 Türk-Rus Savaşı için söylediği destanı, onun bir destan şairi olabileceği intibaını uyandırmaktadır.
Çubuklu Âşık Seyyid Süleyman, Sungurlu’nun Yazır köyünden Sefil Ali ve Yamadı köyünden Sefil Ahmet ile Sungurlu mahkeme azası Ermeni Aşug Zeki ile arkadaşlıkları ve karşılaşmaları vardır. Şiirlerine cönklerde pek az rastlanılmaktadır.
Onun hayatı ile ilgili hikâyeler de teşekkül etmiştir. Küpeli Hatun adlı bir kıza âşık olan Deli Boran’ın başından geçtiği kabul edilen ve bir kısmı aşırı hayal gücüne dayalı olan olaylar mutlu bir sonla, sevdalıların evlenmeleriyle noktalanmaktadır.

GÖKYÜZÜNDE ÖTEN OLSAM
Kapısında inek olsam
Tu çalıp da sağsa beni
Tepik vursam südü döksem
Yumruğunan döğse beni

Gökyüzünde öten olsam
Yeryüzünde biten olsam
Ucu telli keten olsam
Yar başına atsa beni

Un elediği elek olsam
Tepelediği yolak olsam
Uğru telli yelek olsam
Yar döşüne giyse beni

Gökyüzünde turna olsam
Yeryüzünde hurma olsam
Bir çekimlik sürme olsam
Yar gözüne çekse beni

N’olsa Deli Boran n’olsa
Güzeller meydana gelse
Küpeli pehlivan olsa
Güreşsek de yıksa beni

KIYMET BİLME TÜRKÜSÜ
Gökte uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın
Kargayı kondurman dala
Ne bilir gülün kıymatın

Çift sürüp bider ekmeyen
Meydana sofra dökmeyen
Arının kahrın çekmeyen
Ne bilir balın kıymatın

Meclislerden söz atanlar
Gerçeğe yalan katanlar
Sonra beyliğe yetenler
Ne bilir ilin kıymatın

Bunu diyen Deli Boran
Küçücükten yetim kalan
Bir görmeye deve veren
Ne bilir malın kıymatın

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Halk Ozanları; Yüzyıllar ötesine uzanan zaman derin­liğinden sazıyla, sözüyle bize kadar gelen, yaşayan bir gele­neğin kriteriyle incelendiğinde görülmektedir ki-başta sanat gücü olmarla birlikte sosyal olaylarla ilgileri ölçüsünde biçim­lenip, kişil

...

Yaşanmış Hikayeler

Mahmut Ağa' da gurbete  çalışmaya gider. Hanımı ile oğlu Cinliyurt Köyünde Murtaza adında birinden veresiye bir inek satın alırlar. "Mahmut Ağa gelince parasını öder" diye anlaşırlar.

Koca Mahmut Ağa gurbetten gelince bir kısmını öder borcun  kalanını

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN HIKAYESI:

Halit Saygili (Amcam) Almanya'da çalışmaktadır. Uzun yıllar 17 sene memleketi Emiruşagı'na gelmez. Memlekette bekleyen eşi ve çocukları vardır. Halit Saygılı Almanya'da hastalanır ve kardeşleri Yahya ve Harun, Halid agalarını memlek

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com