Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’ya dalga dalga gelen Türkmen oymaklarının önemli bir kısmı Denizli civarına gelip yerleşmişti. Bu Türkmenlerin Avşarların önderliğinde faaliyette bulundukları ve l. Mesut döneminde (1116-55) Selçuklularca Gölhisar diye adlandırılan Karaağaç Ovasında (Acıpayam) yerleştikleri anlaşılıyor. II. Haçlı Seferini karşılayıp yenenler de bunlardı. Selçukluların çöküşüne sebep olan Moğol istilası esnasında Moğolların önünden kaçarak Denizli bölgesine oldukça önemli miktarda Türkmen gelip yerleşecektir. Bu Türkmenlerin de başında Avşar boyundan Karaağaç Baba bulunuyordu.  Bu Avşarların mücadelelerine dair hatıralar günümüze kadar gelmiştir.
Denizli, Honaz ve Dalaman  bölgesine gelen bu Türkmenler tarafından İnanç-Oğulları Beyliği kuruldu. Başlarında uç gazisi  Avşar boyundan Mehmet Bey, kardeşi İlyas ve damadı Ali Bey bulunuyordu.  Başlangıçta bu beyliği kuranların Germiyan soyundan olduğu zannedilmişti. Mehmet Bey, Hülagu’nun yardımıyla Denizli’ye hakim olmuştu. Ancak damadı Ali Bey’in ihaneti sonucu öldürüldü. Ali Bey Türkmenlerin başına geçerek beyliğini kurdu ve Selçuklulara  bağlandı. 1277’de Cimri olayında Selçuklulara sadakatsizlik gösterdiğinden bir Moğol – Selçuklu ordusu Denizli’ye gelerek Ali Bey’i (1278) bertaraf etti. Ali Bey, hapsolunduğu Afyon kalesinde üzüntü ve korkudan öldü.  Denizli ve çevresinin hakimiyeti ise Sahip Ata ailesine verildi. Ancak, Germiyanlı Yakup Bey 1289’da bölgeyi ele geçirerek Ali Bey’in oğlu İnanç Bey’e vermiştir. Bu sebeple beylik İnanç Bey’in adıyla anıla gelmiştir. İnanç Bey de Emir Çoban’a bağlılığını arz etmiştir.  Yakup Bey’in ölümünden sonra Germiyan hükümeti ile bağını kesmiş veya gevşetmiştir (1322). İnanç Bey, 1334’te vefat edince oğlu Murat Aslan, ondan sonra da oğlu İshak Bey Ladik Emiri olmuştur. 1402 tarihinde Timur tarafından II. Yakup Bey’e memleketleri iade edildiği zaman Ladik (Denizli) eskisi gibi kendisine verilmiştir.
Denizli yöresinde bilhassa Asi-Karaağaç (Acıpayam) mıntıkasında yoğun bir Türkmen yerleşmesi görülmektedir. 1333 yılında buradan geçen İbn-i Battuta, Karaağaç Ovasının Türkmenlerle meskun olduğunu söylemektedir. Hayli kalabalık olan bu Türkmen nüfusu bu yörede Anadolu’nun en kesif Oğuz boylarının yer isimlerini yadigar olarak bırakmıştır. Halen mevcut köy isimlerinden anlaşılacağı üzere bu Türkmenler, Afşar ulusuna ve aralarında bazı Üç-oklu boylar bulunmakla beraber daha çok Boz-oklara mensuptular. Türkmenler XIII. yy ’da henüz kabilelerin isimlerini taşıyan beylerin idaresindeydiler. Yıva ve Salur gibi beyler, Gölhisar taraflarına hakim olduğu zikredilen Yıva-oğulları şüphesiz daha çok aynı isimli Oğuz boyundandır. Bu Türkmen mıntıkasının doğusunda Afşar Bey ’in idaresindeki  Afşarlar; daha batıda ise başka bir Afşar Beyi bulunmaktaydı.
Germiyan ve Afşar ulusları arasında Denizli tarafında cereyan eden mücadele önemlidir. Bu mücadeleye dair İbn-i Battuta’nın kaydı ilginçtir ve Germiyanlılar hakkında sert ifadeler kullanması da bu mücadelenin çok çetin olduğunu göstermektedir. Gölhisar’dan Denizli’ye gitmek üzere Karaağaç Ovasından geçen seyyaha, Germiyanlı eşkıyasından  korunmak üzere Gölhisar Sultanı tarafından süvariler katılmıştır.
Buradaki mücadelenin taraflarına baktığımız zaman her ikisinin de Afşar boyuna mensup olması ilginçtir. Bununla birlikte o devirde Anadolu’da siyasi kargaşa sırasında kabilelerin ve hatta ailelerin hakimiyet mücadelesine giriştiği düşünülürse bu mücadele daha iyi anlaşılabilir. O zamanlardan kalan ve hala Denizli, Burdur ve Isparta’nın en sevilen türküsü olarak söylenen “Afşar Beyleri”, Avşar beyleri ile Germiyanlılar arasındaki mücadeleyi anlatmaktadır.

Adını sevdiğim Afşar Beyleri,                Afşar beyi derler bize ezelden,
Size bir vezirlik yakışıp durur.              Bülbül yuva yapmış gazelden,
Topla dizginini, tanı kendini,               Sarı topraklar gitmesin tez elden,
Karşında Germiyan bakışıp durur.        Çarpışalım der Afşar Beyleri.

Denizli Avşarları, çok erken tarihte yerleşik hayata geçmelerine rağmen boy şuurunu unutmayıp halen bölgede varlığını sürdürmektedir ve kültürel olarak ta yörede çok derin izler bırakmışlardır.  Bölgedeki Avşarların kültürleriyle ilgili özellikle ağıtlar konusunda rahmetli Tahir Kutsi Makal’ın yazıları bulunmaktadır.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar  
#1 Ahmet avşar 18-11-2017 18:23
Ardahan avşarları
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller

Bilimsel sefaletimiz, ülkemizdeki genel metodoloji anlayışının önemli tenkitçilerinden Arslan tarafından, dramatize edilerek şöyle anlatılır: "Türkiye'de entelektüel hayat yoksuldur. Çünkü entelektüel, ak

...

Yaşanmış Hikayeler

Çok eski zamanlarda, (adını hatırlayamadığım) iki kişi gurbetten sılaya dönerken köyün birinde bir eve misafir olurlar. Ev sahibi imkanların elverdiği ölçüde avlunun köşesine hayvanlardan uzakça bir yere misafirler için  yatak hazırlar. İki kafadar y

...

Avşar Ağıtları

Kayseri Tomarza Emiruşağı Beldesinden; 1989 yılında VAN'da helikopter düşmesi sonucu şehit olan Yarbay Bekir Temel için söylenmiş ağıt:

 

Orduda dutuyor yası
Bunlar nediciğimiş sazı
Hepisi kalkmış oynuyor
Görmesin dayımın gözü

Asker saatinde kalkar
Om

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com