Karabağ, Azerbaycan’da Kür ve Aras ırmakları ile Gökçe Göl arasında bulunan  ve Arran diye anılan bölgenin Türkçe adıdır. Bu bölge tarihi boyunca Türk topluluklarının gelip yerleştiği ve yurt tuttuğu bir yerdir.
Azerbaycan sahasında yaşayan Azeriler; XI. yy. başlarından XIV.yy.’a kadar bu bölgeye gelip yurt tutmuş Oğuz Türklerinden oluşmaktadır  ve bunların çoğunluğu da Yıvalar ve Afşarlar tarafından teşkil edilmektedir.  Sav Tekin yönetimindeki Türkler, Müneccimbaşı’nın ifadesiyle, Arran (Karabağ) ülkesinin bütün ova, nahiye, dağ ve kalelerine yerleştiler. Nasavi, Arran ve Mugan’daki Türkmenlerin yoğunluğunu anlatmak için “karınca gibi kalabalık” ifadesini kullanmıştır. Harzemşahlar döneminde ise Arran vilayetine “Türkmen Yığınağı” denilmektedir.
Azerbaycan 1076 tarihinde kesin olarak Türk toprağı haline gelmiştir. Melikşah’ın ölümünden sonra Azerbaycan, Irak Selçukluları’nın eyaleti olarak önemli bir askeri güç haline gelmiştir. Bu bölgeden devletin kaderini etkileyecek  olan büyük emirler çıkmıştır. Bunların  en büyüğü Hasbeğ diye anılan Beğ Arslan’dır. Has Beğ, Azerbaycan’daki çok büyük nüfusa sahip olan Afşarların desteğini alabilmek için yakın ilişkilere girmiş ve Huzistan hakimi Afşar Beyi Şumla ile  çok sıkı dostluklar kurmuştur. 
Daha sonraları Kara koyunlular, Ak koyunlular ve Safeviler devrinde buradaki Türkmen kitlesi varlığını korumuş ve hatta Anadolu’dan; Azerbaycan ve İran’a büyük Türkmen göçleri olmuştur. Bu göçler sırasında Anadolu Afşarlarının büyük bir kısmı bu bölgelere gelmiş; Kara koyunlular, Ak koyunlular ve Safeviler’in kuruluşunda büyük rol oynamışlardır. 
İşte Azerbaycan’da ve özellikle Karabağ bölgesinde yoğun olarak yerleşen Afşarlar tarafından Karabağ Hanlığı kurulmuştur. Ebulgazi Bahadır Han’a göre;  Karabağ, Oğuz Han’ın üçüncü büyük oğlu olan Yıldız’ın büyük oğlu Afşar’ın torunlarından Cevanşir Kabilesinin Sarıcalı sülalesine aittir. Bu Türk sülalesinin Karabağ’daki köklerinin İslamlıktan öncelere kadar gittiği de bilinmektedir.  Arran (Karabağ) hakimi ve Gürcistan hükümdarları olan Cevanşirler, Hülagu Han’ın Anadolu’ya getirdiği ve Azerbaycan’a yerleştirdiği, Timur’un ise Anadolu’dan Karabağ’a naklettiği Afşarlar ile birleşerek Otuz İki Cevanşir (32 boydan müteşekkil) adını almışlardır.  Bu birlik içinde başka boydan Türklerde bulunuyordu. Bunlardan 8 boy Kıpçaklara mensuptu.
III. Murat devrinde (1574-95) Safevilerden Osmanlı hakimiyetine geçen Karabağ, Nadir şah zamanında 1735 yılında Osmanlılardan geri alınmıştır. Fakat Karabağ’daki Cevanşir Afşar Türkmenlerinin Reisi Sarıcalı Ali Bey, Nadir Şah’a boyun eğmediğinden dolayı Horasan’a sürülmüştür. Daha sonra buradan firar eden Ali Bey, Karabağ Dağlarına gelerek İran’ a karşı savaşa devam etmiştir ve  Karabağ Hanlığı’nın da kuruluşu  bu zamanlara rastlamaktadır. Merkezi Şuşa olan Hanlık, kuzeyde Kür ırmağı ve Gence Hanlığı, güneyde Aras nehri, batıda Nahcivan, doğuda ise Kür ve Aras nehirleri arasındaydı. Penah unvanını alan Ali Bey, Şuşa’ya müstahkem bir kale yaptırmış ve bu kale İran saldırılarına karşı çok güçlü bir engel  olmuştur.
Penah Han, Gürcistan Krallığı, Gence Hanlığı ve Kaçarlardan Ağa Muhammet Şah ile savaşmıştır. Daha sonraları yerini oğlu İbrahim Halil’e bırakarak kendisi Şiraz’a gitmiştir. Güçlü bir kişilik olan İbrahim Halil Han, 1789’da Ermeniler tarafından çıkarılan bir isyanı bastırmış ve Sünni bir Türk olan Molla Penah Vakıf’ı baş vezir yapmıştır. Molla Penah Vakıf, Rus yayılmacılığı karşısında komşu Türk Hanlıkları ile bir birlik oluşturmaya çalışıyor ve aynı zamanda Osmanlı Devleti ile de iyi ilişkiler kurmak istiyordu. Ancak İran’la münasebetleri iyi olmadığından dolayı; 1795 yılında Gürcistan’ı cezalandırmaya giden İran şahı Ağa Muhammet Han’ın saldırısına maruz kalmışlardı. Karabağ’dan geçerken büyük bir direnişle karşılaşan Ağa Muhammet, Şuşa’yı almaya muvaffak olamamıştır. 1797’de Şuşa’yı tekrar kuşatan şah, Hanlığın herhangi bir yardım alamaması üzerine Karabağ’ı ele geçirerek büyük  katliamlar yapmıştır. Ilısu Hanlığına sığınan İbrahim Halil Han, iki  ay sonra Karabağ’ı tekrar ele geçirmiş ve hızla gelişmekte olan Rus tehlikesine karşı tedbirler almaya başlamıştır. Osmanlı Devletinden beklediği yardımı alamayan Halil Han, İran’a yaklaşmış, ancak Ağa Muhammet’in Ruslar karşısında gerilemesi, 1801’de Gürcistan’ın, 1804’te Gence Hanlığının Rus işgaline uğraması üzerine Ruslarla anlaşmak zorunda kalmıştır. Bu anlaşmaya göre Ruslar, Şuşa’da bir garnizon bulunduracak, hanlık Ruslara vergi ödeyecekti. Fakat 1806 yılında çıkan kargaşadan yararlanarak bu durumdan kurtulmak isteyen İbrahim Halil Han, Ruslar tarafından katledildi.
Yerine oğlu Mehdi Kulu Han geçmiştir. Rusya ise 1813 yılından itibaren Karabağ’a yerleşmek için çalışmalara başlamıştır. 1828 yılına kadar Rusya ve İran çekişmesine sahne olan Karabağ, Türkmen-çay Anlaşmasından sonra tamamen Rusların eline geçmiştir.
Cevanşirlerin bir kısmı Osmanlı topraklarına göç edip Anadolu’da yerleşmişlerdir.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar  
#6 tuncer karabag 04-11-2017 12:48
benim buyuk babam 1911 yilinda tifliste domus ondan once olan soyumu arastirmak istyorum bana yardimci olurmsunuz

Alıntı
#5 Köktürk 25-01-2017 11:55
Azərbaycanda tahmini bugün nüfus ne kadar Avşarelinden olan.
Alıntı
#4 Jab Yk 23-02-2013 16:01
Makaledeki Afşarların Anadoludan Karabağa göçmesi veya göçürülmesi bilgileri dikkatimi çekti. Buna katılıyorum. Buna ilişkin aynakları paylaşır mısınız?
Teşekkürler.
Alıntı
#3 memmedova sehla 23-02-2013 15:03
ama cok guzel
Alıntı
#2 Mehmet Bülbül 24-07-2011 17:01
Azeri veya Etnik ayrimini Avrupalilar Ve Fransizlar Yazmaktadirlar ve aynizamanda bu kelimeyi 8 Asiri irkci KÜRTLER VE ERMENI LER+YUNANLI LAR+KIBRISRUM LARI+FRANSIZ LAR ILE ALMAN LAR +Amerika birle[****] Devler leri ABD+Avrupa Birligi ve Avrupali lar ) Istekleri Olmayinca bu Yola Basvuruyorlar bu IRK AYRIMCILIGI basvuruyorlar bunlar
Alıntı
#1 Jab Yk 05-07-2011 22:29
Merhabalar.
Bu kadar tarihi bilgiden sonra azeri kelimesini kullanmanın amacı ve anlamı ne? Zaten 19. yüzyıla kadar azeri kelimesine hiç bir kaynakta rastlanmıyor.
Halk olarak Türkleriz, çağdaş durumda Azerbaycan Türkleri diye adlandırmak da mümkün. Ama siyasi ve ideolojik amaçlı yapma isim olan azeri halkı ve etnik grupu yoktur. Soylarımızı tahrif etmeğin, şu gerçek bir hakarettir. Dikkatli olun, lütfen!
Sayğılarımla
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Çok eski zamanlarda, (adını hatırlayamadığım) iki kişi gurbetten sılaya dönerken köyün birinde bir eve misafir olurlar. Ev sahibi imkanların elverdiği ölçüde avlunun köşesine hayvanlardan uzakça bir yere misafirler için  yatak hazırlar. İki kafadar y

...

Avşar Ağıtları

KÖR EŞE’NİN AĞIDI

Kör Eşe köyümüz halkından Halil Kılıç (Kara Halil)’ın hanımıdır. Köyden birkaç kişi Adana’ya(Adana’nın Tahriye köyüne) dutma olarak giderler .Giderken Kör Eşe’yi de aşçı olarak Gotürürler. Kör Eşe’nin Kızı Pampal (Bayram Ali’nin ha

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com