İran tarihin en eski devirlerinden beri Türklerin yaşadığı bir bölgedir. M.Ö. VII. asırda Sakaların Kafkaslardan inerek İran’a akınlar yaptıkları ve bir kısmının Azerbaycan’da yerleştikleri bilinmektedir. Daha sonra bölgeye Hunlar, Oğuzlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Hazarlar, Sabirler gibi Türk boyları gelip yerleşmiştir. Bununla birlikte İran’a bugünkü çehresini veren Türk göçleri İslamiyet'in kabulü sonrası olmuştur. Abbasiler zamanında başlayan Türk ağırlığı Gazneli ve Selçuklular ile artmış, Moğol istilası sonrası ise bu yerlerin demografik yapısı Türklük lehine değişmiştir. Bu durum 1925 yılına kadar sürmüş, Fars asıllı Pehlevilerin iktidara gelmesi ile Türk egemenliği sona ermiştir. Buna rağmen İran’da hiç olmazsa nüfusun % 35’ini hala Türkler oluşturmaktadır.
İran gerek tarihteki konumu ve gerek siyasi münasebetleri yönünden oldukça önemli bir bölgedir. Burası Fars kültürü etkisi yoğun olmakla birlikte, Türk boylarının hakimiyet mücadelesinin  geçtiği ve kıyasıya vuruştuğu bir saha olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir ortamda hakimiyeti ele geçirip İran tahtına oturmak elbette kolay iş değildir.

A. Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu Devleti’nde Afşarlar:
Daha XII. asırda İran’ın Huzistan Eyaletindeki Avşarlar, Şumla idaresinde bir beylik kurmuşlardı. 14. Yy’da ise Batı İran’da yaşayan Türkmenlerin başında bulunan Celaleddin Tayyib Şahın Avşar olduğu tahmin ediliyor. Bu devirlerde Avşarlar yalnızca Huzistan ve Fars eyaletlerinde kalmayarak orta ve batı İran’ın muhtelif yerlerine dağılmışlardı.  Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İran ve Azerbaycan bölgelerinde iki ayrı güç olarak ortaya çıkan Kara-Koyunlu ve özellikle Ak-Koyunlu Devletlerinde de Avşarların faaliyette bulunduğunu görüyoruz. İlhanlılar ve Celayirliler devrinde Türkmenlerin mühim rolleri olmadığı halde; Karakoyunlular ile Akkoyunlular’da Afşarların mühim bir mevkii vardı.  Kara-Koyunlular’da Anadolu’dan gelen Afşarlar ile Gence ve Berdaa bölgesindeki Karamanlıları  sayabiliriz.
Ak-Koyunlular’da ise Afşarlar daha etkindir. Bunlar, Halep Afşarları’dır. Kuzey Suriye Afşarlarından Kutbeğililer’in henüz 1407 yılında Ak-Koyunlu birliğine katıldıklarını biliyoruz ki onların hemen tamamı bir müddet sonra Huzistan’a göçeceklerdir.  XV. asır sonlarına doğru bu ülkede yeniden Afşarlara rastlanır ki; bunlar Akkoyunlu fethi neticesi Anadolu’dan gelmiş Afşarlardır. Uzun Hasan Bey ’in henüz Ak-koyunlu hükümdarı olmasından önce, onun yakın adamlarından birisi olan Mansur Bey, Kuzey Suriye Afşarlarına mensuptu ve kalabalık bir Afşar gurubuna sahipti. Uzun Hasan’ın İran’ı fethi üzerine emrindeki Avşarlarla bu ülkeye gelmiş, kendisi Huzistan’ın güneyindeki Kuh-Giluye valiliğine getirilmişti.
1457 yılında Ak-Koyunlu Uzun Hasan ile Kara-Koyunlu Cihan Şah’ın kumandanı Tarkan Oğlu Rüstem arasında yapılan savaşta Ak koyunlu ordusunda Kutbeğililer ve Gündüzlü’den Mansur Bey’de vardı.  Uzun Hasan’ın Fatih ile yaptığı Otluk-Beli Savaşında da Afşarlar, Ak-Koyunlu safında savaştılar.   Uzun Hasan’ın oğlu Fars valisi Halil Mirza’nın 1476’da yaptırdığı resmi geçitte Mansur Beyde vardı. 1497’de tahtı ele geçirmek isteyen Muhammedi Mirza, Şiraz’ı Pürnek Kasım Bey’den alıp Mansur Beye vermişti. Pürnekler ile Afşarlar arasında yapılan savaşları Afşarlar kazanmışlardı. Muhammedi Mirza ile Sultan Murat arasında yapılan bir savaşta Avşarlardan Piri Bey ölmüştü. Mansur Bey daha sonra Akkoyunlu Sultan Murat ve Ebu’l-Feth Beyin hizmetinde bulunmuştur. Akkoyunluların yıkılması üzerine Mansur Bey Safevi hizmetine girecektir.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar  
#4 Afshar 30-11-2016 02:28
Sef Bilgi İranin helede buyuk nufusu Turkler
Alıntı
#3 A. SAYAN 27-03-2016 22:46
Fevzat kardeşim Afşarlara kimse yardım edemez.Diğer boylar çok daha kötü durumda.Diğer Türkmenler Afşarlardan yardım ummaktalar.
Alıntı
#2 Ferzad kenberlı 12-08-2013 20:05
salam

önce özür dilerim çünkü ben Azerbaycan Türkçesini tam yaza bilirim ama Turkiye Türkçesinin yazmasıns yüzde elli başarıram.

ben İran (Güney Azerbaycanlıyam ) ve Urmıa kendinden size mektup yazıram.

ben bir Avşar deyilem ama İranda ve hata Güney Azerbaycan diçinde mesela hurasan ve ya lurıstan kimi illerde çoxlu Avşar yaşıyır. 5 milyondan çok

bizim urmıa kendimizde 1 milyon avşar soylı insan yaşıyır

ama ne yazık kı bunların çoku özellikle Güney Azerbaycan dişinde yaşayan Avşar ların çokü asmile olmuş yanı kendi tarıhı , kültürü ve dilinden yabancı olmuş ve iranin farsca eğtim sıyasetlerin ardından , Türkten Farsa çönmüşler

lütfen yardım edin

yaşasın TÜRK DUNYASI

[****]yakhdargahanam.blogfa.com/
Alıntı
#1 mehmet özer 27-10-2012 07:27
sene 1978 yılında amcamın torunlarında ali başar iranda bizim akrabalarıızla görüştüğünü ordaki avşarlar ona çok sıcak ve samimi olarak davrandıklarıı söylediler
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller

Bilimsel sefaletimiz, ülkemizdeki genel metodoloji anlayışının önemli tenkitçilerinden Arslan tarafından, dramatize edilerek şöyle anlatılır: "Türkiye'de entelektüel hayat yoksuldur. Çünkü entelektüel, ak

...

Yaşanmış Hikayeler

Cingöz Köyü' nden  Tıppı (Emine Çarkıt) ebemin iyi arkadaşı dolayısıyla bizimde aile dostumuzdu. Sık sık ziyarete gelirdi. Herkesle samimiyeti ve yakınlığı vardı merhumenin...

   Bir gün babam cingöz' e giderken annem " eğer var ise emine bacımdan bir

...

Avşar Ağıtları

Agidin Kisa öyküsü
Köyümüzden Pasa Canipek bir kizi ister. Köyümüzden topallarin kemal ayni kiza vurulmustur. Benim istedigim kizi nasil istersin diye Pasa Canipek i vurur, Bu olayin üzerine Pasa Canipek in anasi Köyümüzde Al kızın kız Eşe derler bu

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com