Belgeyi tam boy görebilmek için lütfen üzerine tıklayınız

Makam-ı Ulya-yı Kai'mmakâmı Hazreti Sadâretpenâhiye

Ma'ruzât-ı çâker kemîneleridirki,

Adana eyâletinde Bozok Afşar ‘aşîretinin Konya ve Adana ve Maraş ve Yuzgad ve havâlisinde meskûn olan ve ebnâ-yi sebîl haklarında ötedenberu vuku'a gelen ta'aaddi ve hasarlarından dolayı te'diiyât-ı lazimeleriyle beraber kendülerinin iskân-ı daimileri suretinin istihsaline bakılması zımnında tastîr buyurulan emirname-i samimeye cevâben Yozgad meclisinin takdim-i ... dâver-i a'zîmeleri kılınan mazbatası mealinde ‘aşîret-i merkûme eşkıyâsının kura ve kazâbân ahâlisi ve ebnâ-yı sebîl haklarında mütecâsir oldukları ta'addi ve hâsar gittikce tezâyüd itmekde olub husûsiyle bu defa ol havâliyeye iskân itdirilmiş olan muhacirîn hakkında bir tâkım fenâlıkları vuku'a gelmiş olduğundan bu halleri men' ve ıslahı ve ‘aşâyir-i merkûmenin emvâl ve bakâret zimmetleri olan onikiyük guruşun tahsiliyle kur'a bakâyası olan neferâtın altmış kuvve-i ‘askeriye iraesine mütevaffık idüğü inhâ olunmuş isede oralarca sair bir tâkım ‘aşâyirin yer merkum aşayirin iskânları esnâsında şimdiki mevcudu kadar ‘asker-i şahâne yoğiken tutulan usûl ve tedâbîr ile matlûb hâsıl olmasına nazaran şimdi sevk-ı ‘asâkir dercesine gidilmeyerek ileride çare-i küllisine bakılmak üzre şimdilik mahallerince tedâbir-i mukteziye ve teşvikât-ı mü'essire icrâsıyla ca-yı mütehassıslarının Ankara ve Adana ve Maraş mutasarrıfları sa'adetlü pâşâlar ile bi'lmuhâbere aşâyir-i merkûmenin men'-i mazarratları ve üzerlerinde bulunan meblâğ-ı mîriye ve kur'a neferâtı bekâyâsının hâkimâne istihsâli ve keyfiyetin mutasarrıf-ı müma-ileyhim taraflarına bildirildiği buna mefhâretince fark ta'zîm ve ebcâl olan emirnâme-i sâmi-yi daver-i a'zîmelerinde emr ve fermân buyurulmuş ve bu bâbda malumat-ı mevk'ıye ile suret-i hasenesi mutasarrıf müma-ileyhime iş'âr olunarak alınak cevâblara göre buraca dahi iktiza-yı hallerin icrâsına kıyâm olunacağı derkâr bulunmuş idüğü malum-ı mu'âlimînlerden hadd-i bu a'zîmeleri buyuruldukda ol bâbda ve her halde emr ve fermân hazret min leh ala mezkûr.

Fî 17 rebiyyü'l-evvel sene 1277

Transkript: Yrd .Doç. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Avşarların iskanına ait Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden elde edilen arşiv belgelerinin özetlerine ulaşmak için lütfen BURAYA tıklayınız.

 

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar  
#28 alimozkan 07-02-2018 23:01
Alıntılandı İlknur Yalçın:
Merhabalar; Veziroğulları hakkında bilgi ararken sitenizi tesadüfen buldum. Uzun zamandır büyükbabamın ataları ile ilgili bilgi arıyorum.ama tek hatırladığım rahmetli dedemin (Hüseyin Avni Yalçın) küçükken bana biz veziroğullarınd an geliyoruz ve sünniyiz demesi. Babaannem (Şakire Yalçın) ve büyükbabam Sivas Divriği Yağbasanköyündenler.Atalarıma ait daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirim . Yönlendirirseniz sevinirim

merhaba bizde izmir özdere köyünde bizim sülale de veziroğullarınd an geliyor hatta vezirliler diye bilinirler siz birşey bulabildinizmi acana
Alıntı
#27 İlknur Yalçın 10-09-2015 01:58
Merhabalar; Veziroğulları hakkında bilgi ararken sitenizi tesadüfen buldum. Uzun zamandır büyükbabamın ataları ile ilgili bilgi arıyorum.ama tek hatırladığım rahmetli dedemin (Hüseyin Avni Yalçın) küçükken bana biz veziroğullarınd an geliyoruz ve sünniyiz demesi. Babaannem (Şakire Yalçın) ve büyükbabam Sivas Divriği Yağbasanköyünde nler.Atalarıma ait daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirim . Yönlendirirseni z sevinirim
Alıntı
#26 guest542 22-05-2014 01:13
s.a Maraş'ın elbistan ilçesinin geçit köyü avşar köyümüdür?
Alıntı
#25 ahmet GÜRBÜZ 23-01-2014 18:13
KINIKKOZ KAHRAMANMARAŞ AVŞARLAR VAR AMA PEK BİLEMEDİM BİLGİSİ OLAN
Alıntı
#24 Üzeyir KALDIRIM 05-10-2013 17:18
Alıntılandı Guest:
ama iyide ben bu ırkmıdır boymudur nedir anlamadım.yani bu boy nasıl bir boy.bilgilendirirseniz sevinirim.

OKU.ÖĞREN .SOYUNU SOPUNU TANI.NASIL OLSA .ADEME ÇIKAR. SEN MÜSTERİH OL. TÜRK TARİHİNİ İYİ ÖĞREN TÜRK KARDEŞ. BİRAZ OKU LÜTFEN. 24 BOYU BARİ OKU. LÜTFEN.
Alıntı
#23 Üzeyir KALDIRIM 05-10-2013 17:13
[quote name="ugur"]s.a ben gümüşhanenin güvercinlik köyündenim,eski soyadımız nadiroğulları afşar mıyım gürcümüyüm tam öğrenemedim bilgilendirebil irmisiniz?[/quo te
GÜRCÜLERDE BÜYÜK TÜRK ULUSUNUN BİR PARÇASIDIR SENİ KUTLARIM TÜRK: 500 MİLYONU İFADE EDEN BİR KAVRAMDIR.
Alıntı
#22 Üzeyir KALDIRIM 05-10-2013 17:10
Alıntılandı Emre:
İzolu Cemaati BOY:Avşar SOY:Türkmen Hane(sülale):14 Mahalle:8 YURT:Dayı Köyü k. SANCAK: Malatya S.- Cubaş Nah. (KAYNAK Tapu-Kadastro, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi ve Tahrir Defteri Numara 142, sahife 54b-55a,sene 967 (1559-60) )ayrıca Sultan Alaaddin Keykubat’ın da tasdik etmiş olduğu 1186 tarihli bir soy kütüğünde on iki Türk oymağından birisi olarak İzol adı geçer.

TEŞEKKÜRLER
Alıntı
#21 Üzeyir KALDIRIM 05-10-2013 17:08
Alıntılandı ugur:
s.a ben gümüşhanenin güvercinlik köyündenim,eski soyadımız nadiroğulları afşar mıyım gürcümüyüm tam öğrenemedim bilgilendirebilirmisiniz?

Ne olduğun önemli değil. Ne hissettiğindir. Gürcüde bizim kardeşimizdir. YAŞASIN BÜYÜK TÜRK KARDEŞLİĞİ.
Alıntı
#20 İLTERİŞ KAĞAN 07-04-2013 12:04
YAZIDAKİ DİLE BAK BRE...PATAGONYA CA HERHAL..ZATEN KİM NEREYE İSKAN EDİLDİ İSEDE SONUNDA HERŞEY ARAP SAÇINA DÖNDÜ...
DÖNME PAŞALARLA ANCAK BU KADAR OLURDU....
Alıntı
#19 Teslime ÇAM 11-02-2013 09:16
konya ılgın da avşar varmı?
Alıntı
#18 güzel 14-11-2012 19:40
;-)
Alıntı
#17 abdullah 21-12-2011 14:19
kayseri/ sarız da bulunuyorum soy ismim arkalı avşar takviminde soy isime göremi oluyor arkalı soy ismini göremedim ??
Alıntı
#16 ugur 02-10-2011 00:22
s.a ben gümüşhanenin güvercinlik köyündenim,eski soyadımız nadiroğulları afşar mıyım gürcümüyüm tam öğrenemedim bilgilendirebil irmisiniz?
Alıntı
#15 mehmet tatar 08-06-2011 12:36
kahramanmaraş nurhak ilçesine bağlı eskiköy ve hacılar mahallesi akraba olup avşar hanefisine mansuptur.Saygı lar
Alıntı
#14 Emre 01-06-2011 17:31
İzolu Cemaati BOY:Avşar SOY:Türkmen Hane(sülale):14 Mahalle:8 YURT:Dayı Köyü k. SANCAK: Malatya S.- Cubaş Nah. (KAYNAK Tapu-Kadastro, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi ve Tahrir Defteri Numara 142, sahife 54b-55a,sene 967 (1559-60) )ayrıca Sultan Alaaddin Keykubat’ın da tasdik etmiş olduğu 1186 tarihli bir soy kütüğünde on iki Türk oymağından birisi olarak İzol adı geçer.
Alıntı
#13 semih sancar 04-04-2011 22:28
İskenderun- Bitişik köyü Musacalısı, Rahmetli Müşür Mustafanın torunu olarak sizlere Teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum Mehmet SÖNMEZ
Alıntı
#12 hayri 14-03-2011 02:55
meraba.ben yozgat'ın sarıkaya ilçesinin yukarısarıkaya kasabasındanım. avşar boylarından mıyım bilgilendirir misiniz? yozgat'ın eski isminin bozok olduğu da bilinir kayıtlarda vardır.şimdiden teşekkür ederim...
Alıntı
#11 Guest 23-01-2011 06:02
merhaba,bende malatya afsarlarindanim .ailemin gecmisiyle ilgili bir site kurdugunuz icin cok tesekkur ederim.
Alıntı
#10 Guest 03-01-2011 16:41
Bende nereden geldiğimizi çok merak ediyorum.Bilgi edinebilirim umuduyla buraya üye oldum.Biz Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde yaşayan Türkmenleriz.Ka raman'dan yada Azerbaycan'dan geldiğimiz söylenir.Ama kesin bir bilgi yok.Öz Türkçemiz Azeri diline çok yatkın.Bismil'i dedelerimizin kurduğu yani buraya ilk yerleşenlerin biz olduğumuz söylenir.Kaç yüzyıldır buradayız bilmiyorum ama şu an sayı olarak çok azaldık.Çok araştırdım ama hiç bir yerde Bismil'e yerleşen Türkmenlerden söz edildiğini duymadım.Neden hiçbir araştırmada bizden söz edilmiyor.Yardı mcı olabilecek biri var mı? Lütfen.
Alıntı
#9 Guest 30-12-2010 02:01
avşar boyunun tecirli oymağından yazmalı(yazlama zlı) köyündenim.(osm aniye-düziçi) avşarlar ayrıntılı biligi için Avşar Obası sitesine teşekkür ederim.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Hallağa köyün birinde dam duvarı örermiş. Evin hanımı, yani abılaları yemeklerini yapar getirirmiş. Fakat yemekler çok kötü koktuğundan  Hallağa bir türlü yiyemezmiş. Kadın ha bire ısrar edermiş :

- Ye Halil gurban olduğum ye. Yemeden adam çalışır mı

...

Avşar Ağıtları

KÖR EŞE’NİN AĞIDI

Kör Eşe köyümüz halkından Halil Kılıç (Kara Halil)’ın hanımıdır. Köyden birkaç kişi Adana’ya(Adana’nın Tahriye köyüne) dutma olarak giderler .Giderken Kör Eşe’yi de aşçı olarak Gotürürler. Kör Eşe’nin Kızı Pampal (Bayram Ali’nin ha

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com