Usalı Avşarı

Bu obanın adı kaynaklarda Usallu ve Usanlu şeklinde de geçer. İran Avşarlarındandır. Safevi hükümdarı Şah Abbas zamanında (1587-1628) Isfahan’da yaşıyorlardı. Daha sonra Kürdistan’da bulunan Kaverud’a geldiler. Kaverud hakimi İmam Kulu Sultan bu obadan idi.

Usalıların, İran’da bulunan diğer Afşar obaları gibi kalabalık ve etkin olmadığı anlaşılıyor. 19. yy’ın ortalarında İran’da bulunan Lady Shell’in İran’daki aşiretler ile ilgili hazırladığı listede Usalılar, Mazenderan’da 50 ev, Tahran bölgesindeki Har ve Demavent’te ise 1.000 çadır ve evden müteşekkildi. Azerbaycan’ın Kuba şehrinde de Usalılar bulunmaktadır.

Usanlı Avşarı’ndan bazı gruplara Osmanlı topraklarında da rastlıyoruz. Henüz 16. Yüzyılda Maraş Türkmenleri arasında bulunan cemaatin bir kısmı ise Alanya’da yerleşmiştir. Bu durum onların esasen Anadolu’dan İran’a giden obalardan olduğunu, bir kısmının ise göç etmeyerek yerinde kaldığını göstermektedir.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller

Bilimsel sefaletimiz, ülkemizdeki genel metodoloji anlayışının önemli tenkitçilerinden Arslan tarafından, dramatize edilerek şöyle anlatılır: "Türkiye'de entelektüel hayat yoksuldur. Çünkü entelektüel, ak

...

Yaşanmış Hikayeler

Merhum  Yusuf Çavuş -hafızam beni yanıltmıyosa eğer- Kayseri' de dolaşırken kafası karışır, tersi döner bir türlü Bünyan Garajını bulamaz. Orasıydı  burasıydı derken Garaj a gelir fakat kaybolmanın verdiği akıl karışıklığıyla geldiği yerin garaj oldu

...

Avşar Ağıtları

TAHİR BOZKURT’UN AĞIDI

Tahir Bozkurt köyümüzden (Tomarza/ Emirusagi) İsmail (Müftü) Bozkurt’un oğludur. 1995 yılına geçirdiği bir trafik kazası sonucu 30 yaşında ölür ve arkasında 3 yetim bırakır...

Tahir’in ölümü üzerine köyümüz halkından Kibar Be

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com