Sarıveli-ler

Osmanlı belgelerine göre Balkanlar’a gönderilerek Silistre ilinin Rosikasrı’nda iskan edilen bir obadır.914 Kayseri’de 1846-49 yıllarında Lek, Kuzu-Güdenli ve Kırıntılı aşiret atlıları ile beraber Kayseri, Niğde ve Kırşehir taraflarına kovguna giden Afşar elebaşıları arasında Sarıveli-Oğlu diye bir kişinin adı geçiyor.

Bu kişinin soyu günümüzde Sarız civarında yerleşen Torun Avşarlarının obalarından birini oluşturuyor. Bunlar, Sarız ilçesi Damızlık köyünde (soyadı Kaygusuz olan aileler) yaşamaktadır. Bu obanın Karaman’da bulunan Sarıveli kasabası ile ilgisi olduğunu düşünüyoruz.

Üniversitede okurken değerli hocam Azerbaycanlı Prof. Dr. Refik Kurbanov, kendilerinin Karaman’dan sürgün gelen Avşarlardan olduğunu söylemişti. Beraber yaptığımız araştırmada Karaman civarındaki köy adları ile hocanın doğduğu bölgedeki köy adları aynıydı. Hoca, Sarıvelilerdendi. Babası ünlü Azeri şair Osman Servelli (Sarıvelili) idi.

Karaman’da da Ermenek ilçesine bağlı Sarıveli kasabası (ilçe oldu) bulunuyor. İçel’in Mut ilçesinde ve daha ilerde Tarsus’ta da Sarıveli adında köyler vardır. Anlaşılan Karaman bölgesinden yola çıkan oba Mut üzerinden Tarsus’a ve oradan Kayseri’ye gelmiş, Kayseri’de rahat durmayıp eşkıyalık hareketlerinde bulunduklarından bir kısmı Kafkasya bölgesine sürülmüştür. Nitekim Erzurum’un Hınıs ilçesinde Sarıveli adında bir köyün bulunması bu göç yolunu bize göstermektedir.

Yorumlar  
#1 Yılmaz AYDOĞAN 17-06-2017 12:35
Sayın Yetkili,
Sarıveli taifesi/oymağı Avşar Boyunun Karaköse (veya karaköseli) cemaatının/obas ının bir koludur. Göç yönü Karaman-Mut-Tar sus-Kayseri-Erz urum değil; Horasan-Karakös e(Ağrı)-Diyarba kır-Kozan-Ermen ek ve Aydın olmalıdır. Ben de Tarsus Yalamık köyünden bir Sarıvelioğluyum ama dedeme ısrarlarına rağmen soyunun adı "soyadı" olarak verilmemiştir. Biline ...
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İsyankar ozan Dadaloğlu

Bundan 150 yıl önce Anadolu'yu gezen seyyahlar, ekalliyeti ekseriyet sanırlar. Zira karşılarına hep Yahudi tüccarlar, Rum Mebuslar, Ermeni sanatkarlar çıkar. Baytar, eczacı, kuyumcu, mimar... Hep azınlıklar...
Türkler elbette

...

Yaşanmış Hikayeler

Geçmiş zamanlarda ramazan ayı yaz mevsimine rastlar. Hava sıcak, günler uzun, rençberlik bir yandan... oruç tutmak ta çok kolay olmaz elbette bu şartlarda..

   Rahmetli Serçavuş Emmi ile Ehmed Usta oruç ağız tırpan biçerler... öyle bir sıcak varki ada

...

Avşar Ağıtları

1928 de doğup 2005 de Allahin rahmetine eren Emiruaşağı Köyü büyüklerinden bir dönem de Muhtarlik yapmis olan Hasan Kaya’nın ölümü üzerine kızı Fadime Temir’in Almanya Solingen sehrinden söylemis oldugu agit. Hasan Kaya Emirusaginin imiroglu kabilesi

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com