Salmanlı Avşarı

Salmanlıların adı Süleymanlı şeklinde de geçer. Bu ikisi aynı topluluktur. 16. yy’da Kadirli’de bulunan 5-6 boydan birisi de Salmanlılardı. Zamantı bölgesinde ise henüz erken devirlerde Salmanlılara rastlıyoruz. Onlar bu bölgede Kalelice Pirselik ve Kalecik (Alibeyli) köylerinde bulunuyordu.

Daha sonra Salmanlılardan önemli bölüklerin dağıldıklarını görüyoruz. 1613 yılında Çankırı bölgesindeki Türkmenler arasında Büyük ve Küçük Salmanlı olarak adı geçiyor. Bunların daha sonra Batı Anadolu’ya doğru yayıldıklarını görüyoruz. 1691 yılında Köse İbrahim, Balı ve Kubad Kethüdaların emrindeki Büyük Salmanlılar ile Ali ve Ketiş Oğlu Bekir Kethüdaların emrindeki Küçük Salmanlılar, Batı Anadolu’da çevre köylere zarar vermekteydiler. Bu tarihlerde Büyük Salmanlılar, Köse Musa (Diğer adı Köse Köselisi), Pekmezli, Karahaliloğulları, Fakihli, Güllüce, Keleşoğlu, Emmioğlu, Karahacı Ebubekir, Hacıemir Şamoğlu, Hacı Yusuf, Abdullahoğlu, Abdioğlu, Katipoğlu ve Ceridoğlu, Küçük Salmanlılar ise Ali Kethüda, Hacı Kasım-Oğlu, Kara Bayram ve Kara Bayrak adlı obalara ayrılmıştı.

Bunlardan Köse Musa obası, Sandıklı’da iskan edildi. Kara Halil Oğulları ise 1691’de Hama ve Humus’a iskan edilen oymaklar arasındadır (Hama’da Barin nahiyesinde Akrep ve Rubah köyleri ile Saguna mezrasına). Diğer kısımları da 1730’da Karaman’da bulunan Atlantı’ya iskan edildi. Bazıları Maraş’ta Güvercinlik kazasının Gercayin ve Emre (Gökçetepe) köylerinde yerleşti. Kara Halilli cemaatinin İfraz’a dahil edilen bölükleri ise 1725’te Adana’da Kurtkulağı’na yerleştrildi. Bunlar, Karaman, Kütahya, Bursa, İçel, Aydın ve Saruhan taraflarına kaçtıysa da tekrar Çukurova’ya nakledildiler.

Danişmentli Türkmenleri arasında görülen Salmanlıların, 1691 yılında başlayan iskanları 1701’de Keçi Borlu, Geyikler, Sandıklı ve Çölabat kazalarına iskanı ile tamamlandı. Önce mera ve tarlalar yetersiz diye itiraz ettiler. Bunun üzerine tahrir yapıldı ve bölge yöneticilerine emir gönderilerek buna göre iskanları gerçekleşti (1702). Ancak ertesi yıl bir kısmı iskanı terk edip zulme başladı (1703). Uzun uğraşlardan sonra (1708) bunlar tekrar eski yerlerine yerleştiler.

Büyük Salmanlılar, Geyikler kazasının Yorgalar, Akça, Yüreğil, Gökçeli, Alacaatlı, Yarımca, Dombay, Eskiköy, Engürük, Yenice, Yeregiren, Seyidli, Budaklı, Karabedirli, Eldere ve Porsama, Sandıklı’nın Kötüağıl, Urla’nın Okçular köylerine, Kara Halilli obası ise Sandıklı’nın Karakuyu, Karahalilli ve Saidli köylerine; Küçük Salmanlılar, Geyikler kazasının Mayalı, Çapalı, Eldere, Kulu ve Torumlu köylerine, Küçük Salmanlıların Hacı Kasımoğlu obası ise Kuyuköy, Bahşayış, Haceröyük ve Tulu köylerine yerleşti. Ancak çevreye zararları önlenemediği için 1720’de Rakka’ya iskanları emredildiyse de bundan vazgeçilerek 1728’de aşiretin miri yöneticilerine gönderilen emirle itaatleri sağlandı. Böylece buralara kesin yerleşmiş oldular. Günümüzde Afyon il merkezi ile Sülümenli, Çobanlar ve Işıklar kasabaları bu cemaattendir.

Çankırı bölgesindeki Salmanlılardan bazı grupların Yozgat tarafına geçtiklerini anlıyoruz. Nitekim Boz-Ok’ta sakin Selmanlı ve Dede Sülü cemaatine tabi diğer Selmanlı cemaati, içlerinden çıkan eşkıya sebebiyle vergilerine zam yapılmak suretiyle cezalandırılmışlar ve Yeni-İl’e dahil edilerek iskanları emredilmiştir (1714). Bunlardan bir bölük, Davudeli ve Elmahacılı köyüne yerleşti. Onlar, Maraş’ta Gündeşli aşiretine tabi bulunmaktaydılar. Bu Salmanlılar, Kangal ile Hasançelebi arasında bulunan Alaca Han ve Ulaş mevkine diğer cemaatlerle 1723-29 da kendi rızaları ile iskan edilmişti. Ancak bir takım cemaatlerin taarruzları sonucu 1733’te devlete yaptıkları şikayet sonucu Sofular hariç diğerleri iskandan affedilmiştir.

Salmanlılar Adana, Aksaray, Alanya, Amasya, Ankara, Antep, Aydın, Bigadiç, Bor, Boyabat, Boz-Ok (Kocalı kazası), Çankırı, Çorlu, Çorum, Çöl-Abat, Çukurova, Danişmentli, Dazkırı, Diyarbakır, Edirne, Eyüpeli, Geyikler, Göksün, Gördük ve Timurcu – Saruhan, Gülnar, Halep, Hamit, Isparta, İzmir, K. Sahip, Karahisar-ı Şarki, Kangal, Kars-ı Maraş, Kastamonu, Kaş, Kayseri, Keçiborlu, Keskin, Kırşehir, Kilis, Kirmastı, Konya, Kozan, Kütahya, Malatya, Maraş, Niğde, Rakka, Sandıklı, Sivas, Sungurlu, Tarsus, Teke, Tire, Yeni-İl, Yenişehir – Aydın, Zamantı ve Zeyne – İç-El’de ve Balkanlarda Kili ve Akkerman, Selanik, Kırcali, Çirmen’de yerleşmiştir.

Yorumlar  
#14 Ömer Mutlubaş 24-10-2021 12:25
Alıntılandı Salman:
Bizim köyümüzün ismi Salman köyü.
Salmanli avsari olma ihtimali varmi?

Salman köyü Çorum'da ki mi ? Evet o köyde Salmanlı aşiretinden olan aileler var ama hepsi Salmanlı aşiretinden değil köyün.
Alıntı
#13 Keçiborlu 26-08-2019 23:30
Keçiborlu ilçesindenim
Bu bilgilerin kaynağı nedir?
Soyağacımın en üstlerin Süleyman ismi çok fazla
Alıntı
#12 Salman 03-08-2019 02:26
Buarada köyümüz Çorum sungurluya bağlı.
Alıntı
#11 Salman 03-08-2019 02:24
Bizim köyümüzün ismi Salman köyü.
Salmanli avsari olma ihtimali varmi?
Alıntı
#10 Enes Yılmaz 11-06-2019 17:02
Köyümüzün adı Salman köy. Kastamonu Şenpazardayız. Ancak Afşar mıyız ne zaman yerleştik bunlar belirsiz. 1530da köyün ismi tahrirde geçmiyor. Yardımcı olun lütfen.
Alıntı
#9 Salmanlı 16-02-2018 16:53
Sungurlu daki Esipkıran , çukurlu,kamışlı ,körkü,yanıcak ve şekerhacılı köyleri Salmanlı köyleridir
Alıntı
#8 Köktürk 08-07-2017 01:16
Avşar olduğunun farkında olmayanlara Avşar oldukları nasıl anlatılabilir. Zira birçok Avşar Avşar olduğunu bilmiyor. Nasıl özlerine dönebilirler. Kayseride adanada mersinde konyada Karaman'da Denizli'deki Avşar şenliklerine davet etmek için nasıl haber yollanabilir bu Avşarlara.
Alıntı
#7 Nazlı Avşar 05-07-2017 09:36
Bizim köyümüzün ismi Selmanlı. Biz salmanlı avşarımı oluyoruz?
Alıntı
#6 Şelerhacılı 04-07-2017 00:53
Alıntılandı Haydar Sarısülük:
Çorum Sungurluda: Beylice Körkü Kamışlı Yanıcak Çukurlu Ve Beyyurdu Salmanlı Obasındandır


Şekerhacılı da Salmandır 7 köy var Salmanlı Sungurluda
Alıntı
#5 AvşarYigidi 17-06-2017 12:34
Şekerhacılıda var :D benim köy
Alıntı
#4 Haydar Sarısülük 17-06-2017 12:33
Çorum Sungurluda: Beylice Körkü Kamışlı Yanıcak Çukurlu Ve Beyyurdu Salmanlı Obasındandır
Alıntı
#3 Şekerhacılı 17-06-2017 12:33
Çorum sungurlu da 7 köy salmanlıdır.
Alıntı
#2 A. Menderes KAYA 17-06-2017 12:32
Bülent Bey, biraz daha açar mısınız? Yerleşim yerleri neresidir, ilçe, köy vs..
Alıntı
#1 Bülent YILDIRIM 17-06-2017 12:32
RİZE YILDIRIM AİLELERİ
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Geçmiş zamanlarda ramazan ayı yaz mevsimine rastlar. Hava sıcak, günler uzun, rençberlik bir yandan... oruç tutmak ta çok kolay olmaz elbette bu şartlarda..

   Rahmetli Serçavuş Emmi ile Ehmed Usta oruç ağız tırpan biçerler... öyle bir sıcak varki ada

...

Avşar Ağıtları

Agidin Kisa öyküsü
Köyümüzden Pasa Canipek bir kizi ister. Köyümüzden topallarin kemal ayni kiza vurulmustur. Benim istedigim kizi nasil istersin diye Pasa Canipek i vurur, Bu olayin üzerine Pasa Canipek in anasi Köyümüzde Al kızın kız Eşe derler bu

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com