Süleymanlı

Recepli Avşarı obasıdır. Bu obanın Salmanlı Avşarıyla aynı olduğunu sanıyoruz. Çünkü günümüzde bu obanın adı halk arasında Salmanlı diye de geçer. İhtimal, Salmanlıların Danişmentlilere tabi olup Afyon ve civarına iskanında geride kalan kısmıdır.

Diğer bir düşünce ise Süleyman Kethüda cemaatinin bakiyeleri olabilir. Çünkü bu cemaat, erken dönemde Kayseri yöresine gelip yerleşmiştir. Nitekim Çörümşek nahiyesinin Güney, Kozcuğaz, Dölücek, Bacalucaviran ve Zerezek köyleri Süleymanlılarca iskan edilmişti. Zerezek, günümüzde Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyüdür ve Süleymanlı cemaatindendir.

Süleymanlılar, 1703 yılından itibaren diğer Recepli Avşarı obalarıyla birlikte Belih nehri boyları ve Rakka’ya iskan edildi. Ancak bir müddet sonra bir kısmı iskandan kaçıp etrafa dağılarak Kars ve Çıldır taraflarına gittiler. Rakka’ya iskan olan Recepli obalarının 1729 yılındaki tahririnde cemaat, 108 hane ve 60 mücerret nüfusu ile en kalabalık oba konumundadır.Süleymanlılar Hüdavendigar, İç-El’in Zeyne Kazası, Kırşehir, Saruhan’ın Marmara Kazası, Yeni-İl ve Rakka yerleşmiştir.

Yörükan-ı Süleymanlı adıyla kayıtlı bir diğer oba da 16. Yy’da Kayseri’de bulunuyordu. 1522’de 5 nefer, 1543’te 19 hane, 1584’te ise Seyidler köyünde olup 17 hane idi.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Milattan önce 3000 yıllarından beri Rusya da yaşam mücadelesi veren Çerkezler, zaman zaman İskitlerin, Hunların ve Rusların yönetimlerine tabi olmuşlardır. ADİGE, KARAÇAY ve KABARTAY diye üç ana boydan teşekkül eden Çerkezler; 1768-1774 Osmanlı Rus

...

Yaşanmış Hikayeler

Ehmed Usta -merhum- bider saçmaya  gitmek için eşşeğini hazırlar tam gidecekken bider önlüğünü unuttuğunu

 farkeder. Yukarıya, hanımına bağırır " bider önlüğü at" diye. Hanımının kulakları biraz ağır duyardı. " eşşeğin sırtına 

minder istiyor herhalde"

...

Avşar Ağıtları

1928 de doğup 2005 de Allahin rahmetine eren Emiruaşağı Köyü büyüklerinden bir dönem de Muhtarlik yapmis olan Hasan Kaya’nın ölümü üzerine kızı Fadime Temir’in Almanya Solingen sehrinden söylemis oldugu agit. Hasan Kaya Emirusaginin imiroglu kabilesi

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com