Kutbeğili (Kutbeyli, Kutlubeyli) Avşarı

Moğolların Kösedağ Savaşında (1243) Selçukluları yenip egemenliği altına alması üzerine Türkmenler Moğollara karşı Anadolu’yu savunmaya başladılar. Ancak artan Moğol baskısı karşısında bu Türkmenlerden önemli bir nüfus (40.000 çadır) Anadolu’dan Suriye’ye (Gazze’den Antakya ve Diyarbakır’a kadar uzanan saha ile Suriye sahillerine) göç ederek Memlukler’e sığındı. Bu Türkmenler burada da Boz-ok ve Üç-ok teşkilatlarını yaşattılar. Bozoklar’ın başında ise Afşarlar vardı. Onlar, üç obaya ayrılıyordu ve bunlardan biri Kutbeği-Oğullarının idaresindeki Afşarlar idi. Bunlar, 15. Yy’da başlıca Halep civarında yaşıyorlardı. Beyleri Muhammet idi.

Kutbeği-Oğulları, diğer Türkmen boyları gibi bölgede 14 ve 15. asırlarda Osmanlı-Akkoyunlu-Memluk devletleri arasındaki çekişmelerde ve Dulkadırlı ve Ramazan-Oğulları Beyliği bünyesinde yoğun olarak faaliyet göstermiştir. Esasen Kutbeğililer, 1407 yılında Ak-Koyunlu birliğine katılarak büyük oranda Huzistan’a göçmüşler ve bir daha bu birlikten ayrılmamışlardır. Nitekim onların, 1457 yılında Ak-Koyunlu Uzun Hasan ile Kara-Koyunlu Cihan Şah’ın kumandanı Tarkan Oğlu Rüstem arasında yapılan savaşta Ak-Koyunlu ordusunda yer aldıklarını görüyoruz. Kutbeklilerden bu tarihten sonra bilgi edinemiyoruz. Bu onların İran’a göçmeleri ve yerleşik hayata geçmeleriyle ilgili olsa gerek.

Ak-Koyunlu devleti çöktükten sonra Ak-Koyunlu bakiyesi olan Boz-Ulus Türkmenleri içinde Kutbeklilere tekrar rastlıyoruz. 1540 tarihinde 66 hane ve 1 mücerret nüfusa sahip olan cemaat erken tarihte yerleşik hayata geçmiş ve Suruç’un Dravşa (Doğrular), Aba Mori (Aşağı Karıncalar) ve Zeki (?) köylerinde yerleşmiştir. Konar göçerliği devam ettirenleri ise diğer Avşar toplulukları arasına karışmıştır. Cemaatin bir kısmına ise Maraş yöresinde rastlıyoruz.

Cemaatin batıya gelen bölükleri ise (Kutlubeyli-Hacılı), Adana, Sis, Kars-ı Maraş, Gülnar ve Bolu’da yerleşmiş, bir kısmı ise Silistre’nin Kozluca’da iskan olmuştur. Yerlerinde kalanlar ise (Kutluluca) Ordu, Karahisar-ı Şarki ve Erzurum’un Elmalı’da yerleşmiştir.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Mahallenin hanımlarının hepsi akşamüstü oturması için  toplanmışlar.  Sohbet esnasında telefon çalar. Arayan  çok uzun  zamandır Almanya' da bulunan kocasıdır ev sahibesinin. Mahallenin meraklı kadınları kulak kesilirler tabiii...Öyle ya adam yıllard

...

Avşar Ağıtları

1928 de doğup 2005 de Allahin rahmetine eren Emiruaşağı Köyü büyüklerinden bir dönem de Muhtarlik yapmis olan Hasan Kaya’nın ölümü üzerine kızı Fadime Temir’in Almanya Solingen sehrinden söylemis oldugu agit. Hasan Kaya Emirusaginin imiroglu kabilesi

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com