Karaman-lı-lar Avşarı

Karaman aşireti Oğuzların Afşar boyundan idi. Karamanlıları esas olarak 3 bölgede görmekteyiz. Mavera’ün-Nehr, Azerbaycan ve Orta Anadolu. Bunlardan sonuncular, Orta Anadolu’nun güneyinde Anadolu Türkmen beyliklerinin Osmanlılardan sonra en büyüğü ve devamlısı olan Karaman-Oğulları devletini (1250-1487) kurmuşlardır. Ana kütlesi Afşarlara dayanan devlet, Üç-Ok Türkmenleri ile Türkleşmiş Moğol oymaklarını da çevresine toplamıştı.

Fatih bu devlete darbeler vurarak Konya-Karaman’ı ele geçirdi ve büyük oranda varlığına son verdi. Karamanlıları ise Balkanlar ile Trabzon civarında yerleştirdi. Karaman-Oğulları, İç-El’de küçük bir beylik olarak varlığını sürdürdü. Ancak rahat durmadıkları için II. Bayezid tarafından 1487 yılında tamamen ortadan kaldırılınca Karaman aşireti ve ona bağlı oymaklar peyderpey Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlarda bir çok yere sürgüne gönderildiler.

Böylece devlet hem yeni fethedilen yerleri Türkleştiriyor, hem de bu boyları dağıtarak tehlike olmaktan çıkarıyordu (Mesela Fatih, Trabzon Rum İmparatorluğunu ele geçirince Karamanlıların önemli bir kısmını bölgeyi Türkleştirmek için buraya göndermişti). Bursa’da kaldığım yıllarda burada yaşayan Bulgaristan’dan gelen Türk göçmenleriyle yaptığım görüşmelerde halen canlı bir şekilde Karamanlı ruhunun yaşadığına bizzat şahit oldum.

Ayrıca Kıbrıs’a sürülen oymakların çoğunlukla İç-El Türkmenleri olduğunu biliyoruz. Bunlardan bazı kısımlar ise Burdur tarafına giderek 15. Yy’da Hamid ilinde yurt tuttu. 16. Yy’da burada hala Bölük-i Karamanlu cemaati varlığını sürdüyordu. 1593 tarihli bir fermanda ise Aksaray-Ankara arasında bulunan Karamanlılardan bahsedilir. 1555 yılında Karamanlıların bir bölümünün Antep’e gelerek yerleştiklerini görüyoruz. Aynı yıllarda Maraş’ta da Karamanlılara rastlanmaktadır. Kemer nahiyesinin Karaöyük köyü, Keferdiz nahiyesinin Doksanviran köyü, Aladinek nahiyesinin Arap ve Nurman mezraları, Zeytun nahiyesinin Mincekli köyü ve Yusufhacı mezrası ile Tiyek nahiyesinin Kırmıtalanı mezrası bunlar tarafından iskan olunmuştur. Ayrıca Kayseri’nin Pınarbaşı nahiyesinin Göllüce mezrası da Karamanlı idi.

19. Yy’ın ikinci yarısında Batı Anadolu’daki Türkmen toplulukları ile ilgili bilgiler derleyen Rum asıllı Dr. Çakıroğlu, Nazilli’den Isparta’ya kadar olan yerlerde Karamanlıların yaşadığını belirtmiştir.
Karaman oymağının diğer bölümlerine gelince, onların bir kısmı 12. Asır ortalarında Maveraü’n-nehir’de, bir kısmı da Kara-koyunlu obası olarak Azerbaycan bölgesinde (Arran, Gence, Berdaa) yaşamaktaydı. Bunların varlığı günümüze kadar gelmiştir. Halen bu bölgelerde Karamanlı diye yer adları var. Astarabat, Gürgen, Herat, Meruçek, Andhoy ve Akçay civarlarında Karaman adlı topluluklar bulunuyor. Serahs civarında da Karaman kabilesi var. Şahsevenlerin bir obası da Karamanbeğlidir.

Suriye’de Bayır ve Bucak Türkleri yer adlarından Aşağı Karamanlı, Karamanlı, Yukarı Karamanlı köyleri bulunmaktadır. Faruk Sümer, Kara-Koyunlular arasındaki Karaman oymağının adını Gence ve Berdaa hakimi Emir Karaman’dan (Bu şahıs Kara Yusuf’un beğlerbeğisiydi) almış olabileceğini söyler. Bu yüzden bu obanın Karaman-Oğulları ile ilgisini şüpheyle karşılar. (Ancak, Karaman-Oğullarının kurucusu da Karaman adını taşır. Biz Karaman’ın Türklerde şahıs adı olarak sık kullanıldığını biliyoruz.). Kara-Koyunluların yıkılması üzerine bunların bir bölümü Ak-Koyunlu hizmetine girmiş, ancak fazla itibar görmediği için çoğunlukla Safevilere katılmışlar ve kuruluşunda yer almışlardır. 

Karamanlılara Boz-Ulus içinde de rastlıyoruz. Boz-Ulus’un ilk tahririnde adlarına rastlanmıyor. Ama Orta Anadolu’ya göç eden Boz-Ulus aşiretleri arasında bulunmaktadırlar. Bunlar, Dulkadır Türkmenleri arasındaki Karamanlıların bir kolu olmalıdır. Ayrıca Boz-Ulus’tan Oğulbeyli cemaati de Orta Anadolu’ya geldikten sonra (Karaman civarı) bazı obalara ayrılmıştı ki birisi de Karamanlı obası idi. Anlaşılan Karamanlılar, bu cemaatin içine dahil olmuşlardır. Bunun yanıda Boz-Ulus cemaatlerinden Tabanlı, Ankara civarındaki aşiretleri toplayarak Tabanlı Mukataası diye örgütlenmişti. Bunlar arasında da Karamanlılar var. Bunların bu bölgede eşkıyalık hareketlerine katıldığı da anlaşılıyor.

Dulkadırlı’dan Karamanlı ve Dedeli Karamanlı oymağı 1692 yılında Adana’da Ayas, Berendi ve Kınık’ta iskan oldu. Danişmentli Türkmenlerinden Karamanlı Mocan cemaati ise 1701 yılında Geyikler kazasının Avdan ve Şuhutlu köylerine iskan oldu.

İfraz-ı Dulkadır’dan olan Karaman-Beğceli (diğer adı Aşağı Paşalı, Adana), Karaman-Depesi (Adana, Kara İsalı), Karaman-Hacılı (Adana), Alcılı Karamanlı, Karaman-Uşağı (Çorum, Dulkadır, Samsun, Kete, Gördük) ve Küçük Karamanlı (İnegöl, Danişment-Afyon) obaları da Kurtkulağı bölgesine 1705 yılında derbentçi olarak yerleştirdi. Bunlardan bir kısmı iskan yerini terk etse de tekrar döndürüldüler (1725). Ayrıca diğer bazı ifraz cemaatleriyle beraber Karaman-Uşağı da 1707’de Adanaya getirildi ve Anavarza – Kınık bölgesine iskan edildi. Bunlar Andırın Dağında bulunuyordu.

Belgelerde Karamanlılar, Biga, Babadağı – Silistre, Adana, Kars-ı Maraş, Teke, Hamit, Karaman, Çorum, Ankara, Sivas, Alanya, Halep, Tarsus, Sis, İç-El, Rumeli, Isparta, Samsun, Haymana, Karamürsel, Mihalıç, Çatalca, Eğridir, Aziziye ve Yeni-İl, Kadınhanı, Siroz-u Hamit, Karahisar-ı Teke, Amanos, Babadağı – Silistre, Boz-Ulus – Afyon, Ahsen Abat – Gence’de yerleşmiş gözüküyor.

Burdur’un Tefenni ilçesindeki Karamanlı kasabası (ilçe oldu) bu oymağın yerleşmesiyle kurulmuştur. Ayrıca Denizli’nin Çivril ilçesi Karamanlı köyü ile İzmir’in Kiraz ilçesi Karaman köyü de bu cemaattendir. Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Gergeme köyü de Karamanlıdır.

Günümüzde Bursa’da Uludağ eteklerindeki köylerde yaşayan Kızılkeçili aşireti de Karamanlı soyundandır.

Yorumlar  
#4 İbrahim Aksu 17-06-2017 11:45
Merhaba ben sivas ili koyulhisar ilçesi aksu köylüyüm dedem karamnoğulların dan geldiğimizi soyluyor benim asıl merak ettiğim türk soylumuyuz acaba yardimci olursaniz sevinirim.
Alıntı
#3 karamanlı 17-06-2017 11:45
merhabalar biz trabzon ili akçaabat ilçesi derecik beldesine bağlı karaman köyünde ikamet ediyoruz.çevrem izdeki bütün köy isimleri rum ismi olup sonradan türk ismi almışlar fakat bizim köy hep karaman köyü olarak kalmış eskilerimizden buna bi cevap alamadık acaba tarihte belirtilmişmidi r böyle bi yer adı belirtiilmiş bi kaynak varmıdır merak ediyoruz
Alıntı
#2 Ferid Bey Karamanlı 17-06-2017 11:44
Şah İsmail küçük iken onun etrafında birleşib Sefevi İmperatorluğunu kuran türk tayfalarından biri de Karamanlı tayfasidir. Doğu Anadolunun Sefevilere aid hissesine Karamanlılar nezaret edirdiler. Şah İsmailin her zaman yanında olmuş ve İmparatorluğun özülü olmuş Karamanlı hokmdarlardan Rüstem bey Karamanlı, Bayram bey Karamanlının ismini söylemek olar
Alıntı
#1 sadık karamanlı 17-06-2017 11:43
DEDEMLERİN DEDELERİ FATİH DÖNEMİNDE ÇIKARILAN BİR YASAYLA Kİ BUNA şeri yasaları deniliyor ALİ-HASAN-EYUP- YAHYA DENİZLİ ÇİVRİL e (şehlü ye) gönderiliyorlar .ALİ ROMANYA DA GALİÇYADA ASKER İKEN ŞEHİDOLUYOR...H ASAN AFRİKA FİZANDA ŞEHİDOLUYOR.KAL AN İKİ KARDEŞ YAHYA VE EYUP BURALARA YERLEŞİP ( ŞEHLÜ) SONRADAN EYUP KARAMANLI YA GELEREK. ORADA YERLEŞİYOR,hale n bu yerin adı da karamanlı köyüdür.Acaba bu şeri kanunları gereği. karamandan gönderilen bu ailenin ne zaman ve kimlerle birlikte gönderildikleri ne dair bilgilerin olup olmadığı. başka yerlere giden akrabalarının da olup olmadığı...acab a bilinebilir mi. ve nasıl nereden
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller

Bilimsel sefaletimiz, ülkemizdeki genel metodoloji anlayışının önemli tenkitçilerinden Arslan tarafından, dramatize edilerek şöyle anlatılır: "Türkiye'de entelektüel hayat yoksuldur. Çünkü entelektüel, ak

...

Yaşanmış Hikayeler

Eski zamanlarda köye bir imam tayin olmuş.  Sabah namazını kıldırmak imamın zoruna gidermiş. Sabah ezanı biten kadar camiye gelen olmazsa süratle evine gider ne cemaatin toplanmasını bekler nede namazı kıldırırmış. Camiye  ezandan sonra gelen olursa

...

Avşar Ağıtları

1877-78 Tarihlerinde Ruslarla yapilan bu savas halkimiz arasinda daha cok 93 harbi olarak bilinir.
Kayserinin, Pinarbasi,sariz,Tomarza ve daha bir cok avsar yerlesim yerlerinden gencler secilerek 93 harbine giderler. 93 Harbi olarak gecen bu savasa a

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com