Kara Gündüzlü Avşarı

Yeni-İl Türkmenlerindendir. Kara Gündüzlüler, 1522 yılında Hatay’da bulunan Bagras’ta (Şimdi Ötençay) Recepli’den Dokuz cemaati ile birlikte yerleşmişti.

1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan Afşar beylerinden Kara Gündüz-Oğlu Kara Halil Kethüda, Kara Gündüz-Oğlu Selim Bey ve Kara Gündüz-Oğlu Murat Beylerin adı geçiyor. Cemaat adını bu Kara Gündüz Bey’den almıştır.

Rakka’da iskan edilen Kara Gündüzlü cemaati 1695 yılında Bahrili ve İmam Kulu cemaati ile beraber çevreye zarar verdikleri için Rakka Beylerbeyine emir gönderilmişti.

1700 yılında Şerefli, Çöplü ve Köseli Avşarıyla birlikte Yahyalı kazası köylerine zarar veren Kara Gündüzlüler, Adana’nın Misis derbendine derbentçi kaydedilmiş ve hac yolunu korumaları karşılığı vergiden muaf tutulmuşlar. İtiraz eden cemaatin itaatini sağlamak için Adana beylerbeyi Mehmet Paşa’ya emir gönderilmiştir. Cemaatin, buraya yerleşmeyi kabul etiğini anlıyoruz. Nitekim, Kara Gündüzlü’nün 1753 yılında Adana bölgesinde bulunduğu görülüyor.

Kara Gündüzlüler, Rakka ile Adana ve çevresinden başka, Uzeyr, Yüreğil, Yeni-İl, Tarsus, Maraş ve Boz-Ok’ta da yerleşmişlerdir. Kara Gündüzlülerin bir obası Ağanlı Avşarı adını taşır. Bu oba için ilgili başlığa bakınız.

Yorumlar  
#1 Alemdar ÜNLÜ 17-06-2017 11:30
Recebli Beyleri ile ilişkileri çok iginç... Sop bağı olma ihtimali yüksek.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Avşarlar ve Çerkezler
Uzunyayla ve kaderincilvesi...

Uzunyayla'yı bilir misiniz bilmem. Kayseri - Sivas arasındaki geniş arazi. Bu arazi bir zamanlar 19.yy 'da ormanlarla kaplıymış. Bu arazi, Avşarlar'ın yaylası durumundaymış. Avşarlar, yazları hayva

...

Yaşanmış Hikayeler

"Oğlum herkes eşşeklerini semerlemiş oduna gidiyor. Eşşeği semerlede sende git oduna" der anası. O da eşşeği semerlemek için ahıra iner. Ahır ile samanlığın kapısı da karşı karşıya. Eşşeği dışarı çıkarayım diye sürer. Eşşek oduna götürüleceğini anlam

...

Avşar Ağıtları

ÇAPAR ALİ’NİN ( ALİ YÜCE) AĞIDI
Çapar Ali, Durdu Ağa ( Gödek Durdu) nın ile Kara Sultan’ın oğludur. Çapar Ali bir ocağın bir umududur. Çapar Ali arkadaşları ile Adana’dan çalışmadan gelir. Ortalık kış kıyamet. Zahmarı’nın sırtı. Trenle Kayseri’ye gel

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com