Kara Budaklı

Recepli Avşarlarının bir kolu. 16 ve 17. Yy’larda Karaman’da sakin Atçeken oymakları arasında Turgut kazası Türkmenlerinden Kara Budak cemaati bulunmaktadır.

701 1703 yılından itibaren diğer Recepli Avşarı obalarıyla birlikte Belih nehri boyları ve Rakka’ya iskan edildi. Ancak bir müddet sonra bir kısmı iskandan kaçıp etrafa dağılarak Kars ve Çıldır taraflarına gittiler.

Rakka’ya iskan olan Recepli obalarının 1729 yılındaki tahririnde Kara Budaklılar 32 hane ve 18 mücerret nüfusa sahipti. Türkay’ın eserinde Recepli Avşarı’nın bir obası olarak Rakka, Karaman, Kırşehir, Sis, Kayseri, Kars-ı Maraş, Erzurum (Hınıs ilçesinde Karabudak köyü var), Kadirli ve Zamantı’da yerleştiği belirtilen Kara Bulak obası Kara Budak’tır. Kara Budaklılardan Kayseri ve civarına yerleşenler günümüzde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karabudaklı (Kurttepe), Hörgücük (Kurtlar), Paşalı ve Cabe (Ayvacık) köylerinde yaşamaktadırlar.

Yorumlar  
#1 Ercan DURMUŞ 25-07-2017 14:01
Ben de Karabudaklı aşiretinin ferdiyim. Köyümüze hala karabudak denilir.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Zamanın behrinde  iki kişi çalışmak için Adana'ya gidiyorlar. Adanaya gitmek için Tahtalı  dağlarını yürüye yürüye  aşarlarmış öyle araba maraba yok... nerdeee...

  İki arkadaş yola devam ederlerken azıkları biter. Bir zaman yürüdükten sonra bir yayla

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN ÖYKÜSÜ:

KAYSERI/TOMARZA-EMIRUSAGI DOGUMLU EGITMEN MEHMET KARA İN ILK HANIMI HATIN ANADAN BİR OĞLU OLUR. ADINI BABASININ ADI OLAN HALID KOYAR. HATIN ANA ÖLÜNCE IKINCI KARISI DÖNDÜ İLE EVLENİR. HALID ÖKSÜZ KALMIŞTIR. BU YILLAR KITLIK YILLARI VE

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com