Kara Şeyhli

Recepli Avşarlarının bir kolu. 1541 yılında Antep’e gelen Afşar obaları arasında Karaşeyhliler de bulunuyordu. Bu grubun daha sonra Antep civarındaki Beydili Türkmenlerinin arasına karışıp onun bir obasını teşkil ettiklerini görüyoruz.

Beğdili arasındaki Kara Şeyhliler, 1550’de 58 hane ve 62 mücerret nüfusa sahipti. Ayrıca bu tarihte 38 hane ve 23 mücerret nüfusu ise “müteferrik” olarak kayıtlı idi. 1688-89 yıllarında Herikli Avşarı, Beydili ve diğer bazı boylarla Hısn-ı Mansur (Adıyaman) kasabasında ekili yerleri ve köyleri tahrip edip bir çok kişiyi öldürdüler. Devlet tarafından takip edilmelerine rağmen sürekli ayaklanıyorlardı. Bağdad kervanını vurmuş ve Darende kasabasında halkın mallarını gasp etmiştiler.

Beydili Türkmenleri arasındaki Kara Şeyhliler, Cumdanlı (Ankara, Çankırı, Rakka), Durabeyli (Ankara, Çankırı, Rakka) ve Yadigarlı (Adana, Ankara, Çankırı, Rakka) adlı kollara ayrılmıştı. 1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan Beydililerin arasında Kara şeyhlilerden Kızıl İdris Oğlu Musa Bey ile Elis Oğullarından Kenan ve Kesal Beylerin adları geçiyor. 1691 yılında Halep bölgesi sakini olup Rakka bölgesinde Belih nehri civarında iskan edilen Topal Oğlu Asaf Kethüda’ya bağlı cemaat diğer Türkmenlerle birlikte şekavete başlayarak Anadolu’ya dağılmış ve tedipleri için Rakka, Maraş ve Halep yöneticilerine emir gönderilmiştir. Asaf Kethüdanın itaatsizliğinden dolayı 1700’de gönderilen emirde son bir ikaz yapılmış ve iskan bölgelerine yerleşmeleri istenmiştir. Ancak Kızıl İdris Oğlu Musa’ya tabi Kara Şeyhli, Taşkın-Oğulları’na tabi Cumdanlı Kara Şeyhli, Alkaşa’ya? tabi Yadigar Kara Şeyhli, Kura’ya ? tabi Durabeyli Kara Şeyhli cemaatlerinin 1729 yılında Rakka’dan kaçıp Ankara ve Çankırı taraflarına dağıldıklarını ve tekrar Rakka’ya gönderilmeleri için emir çıkarıldığını görüyoruz.

1703 yılından itibaren diğer Recepli Avşarı obalarıyla birlikte Belih nehri boyları ve Rakka’ya iskan edilen cemaatin bir kısmı iskandan kaçıp etrafa dağılarak Kars ve Çıldır taraflarına gittiler. Rakka’ya iskan olan Recepli obalarının 1729 yılındaki tahririnde Kara Şeyhliler 44 hane ve 12 mücerret nüfusa sahipti. Tekrar Rakka’ya iskan edilen Yadigar ve Durabeyli Kara-Şeyhli cemaatlerinin diğer boylarla birlikte yerlerini terk edip Selçuk, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman taraflarına ve Halep, Hama, Humus’a kaçtığını görüyoruz. Bu cemaatlerin iskan yerlerine gelmesi için 1748-67 yıllarında kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Cumdanlıların ise Maraş ve çevresinde kaldıkları anlaşılıyor. Onlar, Yenicekale nahiyesinin Haramisekisi mezrası ve Cevni köyünde yerleşmişlerdi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Han, Gültepe, Kaman, Şabanlı, Alagazili, Arslanbeyli ve Cinliyurt köyleri bu obadandır. Kepez köyünde de bir miktar Kara Şeyhli var. Günümüzde Gazi Antep ve civarında yerleşen Beydili Türkmenlerinin bey sülalesi bu Kara Şeyhlilerdir.

Osmanlı belgelerinde bu cemaatin yerleşme yerleri ise şu bölgelerdir. Ankara, Arapkir, Aydın, Çankırı, Divriği, Diyarbakır, Halep, Hama, Hısn-ı Mansur, Humus, Karaman, Kilis, Kütahya, Malatya, Maraş, Niğde, Rakka, Saruhan, Selmanlı – Kırşehir, Sivas, Şiran, Yeni-İl.

Yorumlar  
#7 Adnan Menderes K 17-06-2017 11:36
Atmalı'nın kökeni hakkında bana ait yazılı hiçbir bilgi yoktur. Bir yanlışlık olmalı.
Alıntı
0 #8 Mehmet Can 06-01-2017 22:03
Tabanlı Şıhlısı'nın ( Ya da ŞIHLI ) Kara Şeyhli ile bir ilgisi varmı ? Şayet var ise bu konuda bildiklerinizi paylaşabilirmis iniz..?
Alıntı
#6 Atmalu 17-06-2017 11:35
Göknur Göğebakan, N. H. Göktürk’e atıfta bulunarak, Beydililer’in ana kolu Halep Türkmenleri’ni oluşturan kırk obadan biri durumundaki “Kara Şah Kulı (Karaşeyhlü) obasının” Malatya civarındaki bir köyde rastlanan kaydında, “Atmalu” aşiretine bağlı olduklarının ifade edildiğini söylemektedir (N. H. Göktürk, Anadolu’da Türk Nüfusu ve Kültür Yapısı (Tebliğler), Ankara 1995, s. 49 vd’ndan aktaran Göknur Göğebakan, XVI. Yüzyılda Malatya Kazası: 1516-1560, Malatya: Malatya Belediyesi, 2002, s. 202). N. H. Göktürk’ün eserini görmediğimiz için, sözünü ettiği kaydın tarihini bilmiyoruz, ancak Kara Şah Kulı ifadesinin Karaşeyhlü olarak yorumlandığı, yapılan alıntıdan anlaşılmaktadır . N. H. Göktürk’ün sözünü ettiği kaydın, 1560 tarihli Malatya tahrir defterinde yer aldığını biliyoruz.
Alıntı
#5 Atmalu 17-06-2017 11:34
Bir blog sayfasında yazıyordu ayrıca adnan menderes kayada atmalilarin Bekdik türkmenlerinden olduğunu dolayısıyla avşar olduğunu söylüyor
Alıntı
#4 misafir 17-06-2017 11:34
Kara Şeyhli, Avşar boyunun bir koludur doğru. Atmalı aşiretinin Kara Şeyhli'den indiğini nereden öğrendin onu soruyorum.
Alıntı
#3 Atmalu 17-06-2017 11:34
Kara şeyhlinin avsarin bir kolu olup sonradan begdili boyunun arasına karıştığı söyleniyor bir çok kaynakta
Alıntı
#2 Misafir 17-06-2017 11:33
Değerli kardeşim,
Bildiğim kadarıyla Atmalı aşireti, 12 koldan oluşuyor. Kara Şeyhlilerin bir kolu olduğunu nereden öğrendin. Büyüklerinden duyma mı, yoksa bir araştırmada mı okudun. Bilgi verirsen seviniriz.
Alıntı
#1 Atmalu 17-06-2017 11:33
Yaptığım araştırmalar sonucu atmalı aşiretinin kara şeyhlinin bir kolu olduğunu öğrendim lütfen yardımcı olur musunuz?
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Milattan önce 3000 yıllarından beri Rusya da yaşam mücadelesi veren Çerkezler, zaman zaman İskitlerin, Hunların ve Rusların yönetimlerine tabi olmuşlardır. ADİGE, KARAÇAY ve KABARTAY diye üç ana boydan teşekkül eden Çerkezler; 1768-1774 Osmanlı Rus

...

Yaşanmış Hikayeler

Özellikle toplumcu ekolün çok da dikkatli incelemeden düşman olduğu "ağalık", "beylik" ve "efendilik" üzerine bir kaç kelam etmek gereği hasıl oldu.

Ağalar ve beylerin karşılığı sanırım Batı literatüründe burjuvazidir. Anadolu'da çok önemli fonksiyo

...

Avşar Ağıtları

TAHİR BOZKURT’UN AĞIDI

Tahir Bozkurt köyümüzden (Tomarza/ Emirusagi) İsmail (Müftü) Bozkurt’un oğludur. 1995 yılına geçirdiği bir trafik kazası sonucu 30 yaşında ölür ve arkasında 3 yetim bırakır...

Tahir’in ölümü üzerine köyümüz halkından Kibar Be

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com