Köçekli (Küçüklü)

Köpekli Avşarı obalarındandır. Köçeklilerin başlangıçta küçük bir oba iken zamanla nüfuslarının arttığını ve müstakil bir oymak haline geldiğini görüyoruz. Daha sonra Boz-Ulus Türkmenlerinin Dulkadırlı koluna dahil olan Köçekli obası, Diyarbakır ve civarında bulunuyordu. 1540 tarihinde Kulu Kethüda idaresinde 80 hane, 3 mücerret ve 83 neferdi.

II. Selim devrinde ise yedi kol halinde 264 hane ve 87 mücerret nüfusa sahipti. Bu artış, başka bölgelerdeki Köçeklilerin bu gruba katılmasıyla olmuştur. Ancak Boz-Ulus’un Orta Anadolu’ya göçüne katılan cemaatin nüfusu azalmıştır. Orta Anadolu’ya gelenler ise Keskin civarında iskana tabi tutulmuştur. 1580 yılında Köçeklilere Çapakçur’daki olaylarda rastlıyoruz.

Bu bölgede yaylak ve kışlak arasında giderken çevre halka zarar vermiş ve kendi kışlaklarına çıkmaları ve başka yerlere tecavüz etmemeleri hakkında 1613 yılında emir çıkarılmıştır. 1689 yılında ise isyan eden Gedik adlı kişinin yok edilmesine memur edilenler arasında Köçekliler de vardır.

Keskin’de sakin olanlar ile Boz-Ulus Mandesi arasında bulunan Köçekliler eşkıyalık yapıp çevreye zarar verdikleri için 1691-92 yılında hem zararlarını önlemek hemde güneyden gelen Arap saldırılarına karşı set kurmak için Rakka’da Belih nehri civarına sürülerek iskan edilmiştir. Önce kaçtılarsa da tekrar bu bölgeye yerleştirildiler. 1700 yılında Sorkun ve havalisinde şakilik yapan cemaatin tedibi için Mamalı cemaati memur edilmişti. 1706’da ise tekrar Rakka bölgesine iskanları emredildi.

1708 yılında diğer oymaklarla birlikte yerlerinden ayrılan Köçekli, Sivas – Karaman taraflarında, Köçekli’den bazı gruplar ise Erzurum, Kars ve Çıldır taraflarında idi. 1720 yılında ise Harran ovasına Köçekli’den 150 hane iskan edildi. Burada Aktepe, Kazıklı ve Zenbur (Sincanlı) köylerine yerleştiler. Sonradan Rakka iskanlarından vazgeçilen Köçekli, Silsüpür ve bunlara tabi oymaklar, Çiçekdağı civarında harabe köylere yerleştirildi. Ancak 1732’de Köçekli’den bir kısmı, Recepli ile birlikte Rakka’ya iskan edildi.

Köçekliler, burada Colab ırmağı kıyıları ile Harran, Bozabad ve Urfa’nın güneybatısında yerleştiler. Seyyah Niebuhr’un Anadolu’da yaptığı geziler sırasında derleyip yayınladığı Türkmenlere ait listesine göre Köçekliler, Sivas-Ankara arasında oturuyor ve 10.000 çadır nüfusa sahip bulunuyordu.

Köçekliler belgelerde Kayseri, Maraş, Kilis, Sivas, Rakka, Çankırı, Kırşehir, Manavgat, Hamit, Sis, Boz-Ok, Erzurum, Kars, Çıldır, Niğde, Malatya, Adana, Keskin, Hacıbektaş, Sorkun, Anamur, Karaman, Aydın ve Kütahya’da yerleşmiş gözüküyor.

Diğer adı Genceli Bayadı yada Çanaklı olan bir Küçüklü cemaati daha vardır. Bunun Köçekli ile bir bağı olduğunu düşünüyoruz. Seferler yüzünden perişan olup öteye beriye dağılan aşiretlerin nizam altına alınması için 1753 yılında çıkarılan emirde Küçüklü cemaati, Adana’nın Yüreğir kazasında sakin bulunuyordu.

Yorumlar  
#5 ELVAN 02-03-2021 10:33
Çiçekdağı, Köçekli-Çubukta rla Köyündenim
Tüm Avşarlara selam olsun
Alıntı
#4 12345 17-06-2017 11:56
ben de akçakent güllühüyüklüyüm köçeklerdenim
Alıntı
#3 yaşar kılıç 17-06-2017 11:55
benım anneannem (ninem) de korkorlu koyunden ve aşık osmanın torunudur. bende çiçekdağlı yım fakat kızılcalı köyundenım, ismim yaşar kılıç bir yanımda köçekli aşiretinden yanı gurur duydum okudaklarımla sevgi ve saygılarımla
Alıntı
#2 huseyin kaya 17-06-2017 11:55
Avsarmisiz okuyana kadar bilmiyordum birde 12 köy harici yoktu bilgim Türkiye te dagimisiz yasasin köçekli aşireti gulluhuyukten selamlar olsun
Alıntı
#1 melike Filiz ceylan 17-06-2017 11:54
Cicekdag yaylaozu köyünden ve köcekli aşiretinin nensuplarindani mi?
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Halk Ozanları; Yüzyıllar ötesine uzanan zaman derin­liğinden sazıyla, sözüyle bize kadar gelen, yaşayan bir gele­neğin kriteriyle incelendiğinde görülmektedir ki-başta sanat gücü olmarla birlikte sosyal olaylarla ilgileri ölçüsünde biçim­lenip, kişil

...

Yaşanmış Hikayeler

Geçmiş zamanlarda ramazan ayı yaz mevsimine rastlar. Hava sıcak, günler uzun, rençberlik bir yandan... oruç tutmak ta çok kolay olmaz elbette bu şartlarda..

   Rahmetli Serçavuş Emmi ile Ehmed Usta oruç ağız tırpan biçerler... öyle bir sıcak varki ada

...

Avşar Ağıtları

Kayseri Tomarza Emiruşağı Beldesinden; 1989 yılında VAN'da helikopter düşmesi sonucu şehit olan Yarbay Bekir Temel için söylenmiş ağıt:

 

Orduda dutuyor yası
Bunlar nediciğimiş sazı
Hepisi kalkmış oynuyor
Görmesin dayımın gözü

Asker saatinde kalkar
Om

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com