İmanlı Avşarı

Kuzey Suriye Avşarlarından bir kol, Maraş civarına çıkıp Bayat ve Beydili boyları ile birlikte Dulkadır Beyliği’ni kurmuşlardır (1337). Dulkadırlıların Osmanlı egemenliğine girmesiyle (1515) bölgedeki Türkmenler, Dulkadırlı Türkmenleri diye tanındılar. Bu Türkmenler Maraş, Kadirli, Yeni-İl ve bir kısmı da Boz-Ok’ta yayılmışlardı.

Bunların en önemlisi Maraş bölgesindeki İmanlı Avşarı idi. İmanlılar, 16. Yy’ın birinci yarısında 27 obadan oluşuyor ve genellikle obaları idare eden kethüdaların adıyla anılıyorlardı. İmanlı’nın bir çok obaları Suriye çölünde kışlayıp, Maraş civarında yaylamaktaydılar. Diğer bir kısmı ise Çukurova’da Kınık ve Özer bölgesi ile Lazkiye civarında bulunuyordu.

Bunlardan bazı obalar 16. Yy’ın ikinci yarısında bulundukları yerlerde yerleşik hayata geçmiştir. Bunlardan tesbit edilenler Elbistan’ın Ahsendere nahiyesine bağlı Kızılkandil, Dereağzı ve Tavşanalanı köyleridir.

İmanlı’dan bir kısım obaların da Diyarbakır’da ve 1563-64 tarihinde Antep şehri dolaylarında bazı köylerde yerleştiklerini öğreniyoruz. İmanlı’dan bazı kollar (Bedil, Taif ve Kızıl Süleyman), Yeni-İl Türkmenleri arasında bulunmuştur.

İmanlı’nın Suriye’ye inenlerinden bazıları burada kısa bir süre (1550’de) Bayatlar arasında bulundular. Bunlar aynı tarihte 19 hane ve 19 mücerret nüfusa sahipti. Avşarlar, Maraş yöresinde oldukça büyük bir nüfusa sahiptiler ve etkinlikleri fazlaydı. Galiba bu hususu en açık bir biçimde

Bir komogenim ben dikbaşlı ve mağrur
Bin kez başkaldırdım Doğu Roma’ya
Sonra Türkmen oldum Afşar boyundan
Moğol önünden kaçtım
Kaçtım Maraş’a düştüm.

diyen Gülten Akın dile getirmiştir.

İmanlı Avşarı obalarından bazıları şunlardır. Bedil, Taif, Turyan (Taif’e bağlı), Kızıl Süleyman, Anızmanlı, Bahşayışlu, Burhanlu, Derzilü, Eğri Hacılı, İman-Oğlu, İmanlı, Kızıl Sultan-Oğlu, Kuş Kıran, Sadaka Demircili, Sarı Hacılı.

Boz-Ulus Türkmeninden olup Karaman’da bulunan ve 1720 yılında Ulukışla ile Ereğli arasındaki Çavuşlar köyüne yerleştirilen İmanlucıyan cemaatinin bu İmanlı’dan olması gerekir. Çünkü, Orta Anadolu’da bulunan Boz-Ulus bakiyesi Türkmenlerinden Tabanlı cemaatinin, Ankara civarındaki kalabalık nüfuslu Afşarları, bünyesinde topladığını biliyoruz. Tabanlı’nın alt obaları arasında İmanlı ve İfraz-ı İmanlı adlı obalar bulunmaktadır. İmanlı Avşarı, Bilecik ilinin Söğüt ilçesi ve Yunanistan’da Serez ilinin Timurhisar kazasına da iskan olmuştur.

İran’daki İmanlılara gelince, Osmanlı hakimiyetini kabul etmeyen İmanlılar büyük bir nüfusla Maraş bölgesinden çıkarak Safevi hükümdarı Şah Abbas devrinde (1587-28) İran’a gittiler. Bilinen ilk emirleri 1593-94’te Hemedan valisi olan Kasım Sultan’dır. Kasım Sultan, Osmanlı’lara karşı savaşarak Safevilerin sınırlarını korumuş ve Osmanlı topraklarına akınlarda bulunmuştur.

Kasım Sultan’ın İmanlılarla birlikte Urmiye, Sayınkale ve Sulduz’a yerleştiğini görüyoruz. Kasım Sultan’dan sonra yerine geçen oğlu Kelb-i Ali Sultan 1627’de Urmiye valisi oldu. Bundan sonra Urmiye’de gördüğümüz Avşarların önemli bir kısmı İmanlu’dan, valileri ise bu Kasım Sultan’ın soyundandır.

Bunlar o civardaki Kürt aşiretleri ile daima mücadele etmiş ve Sünni Osmanlılara karşı, Şii Safevilerin sınır bekçiliğini yapmışlardır. İmanlı Avşarı ve onun bir kolu olan Kasımlı Avşarı, Urmiye şehri ve bölgesi ile Urmiye Gölü batısı, Selmas ve Uşniye arasında bulunuyordu.

19. yy başlarında İran’da bulunduğu sırada buradaki Türk oymakları ile ilgili bir liste hazırlayan A. Dupre, İnalluların Isfahan’ın Fereyden bölgesinde yaşadıklarını ve 4-5.000 kişi olduklarını belirtmiştir. Aynı yüzyılın ortalarında bölgede bulunan ve bir liste yayınlayan Lady Shell ise Fars oymakları arasında İnanlulardan bahsederek Darab ve Fesa’da bulunduklarını nüfuslarının 4.800 çadır ve evden müteşekkil olduğunu aktarır. İnanlılardan bazı grupların Osmanlı topraklarına göçtüğüne hükmedebiliriz. Çünkü İnanlı adında bir oba Eyüpeli, İncesu, Çankırı ve Malatya civarında iskan olmuştur.

Yorumlar  
#9 misafir 04-12-2017 21:14
Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler köyünden bahsediyorsak, evet Salmanlı'dır.
Alıntı
#8 Okhan demir 02-12-2017 02:58
Malatya demirciler koy halkinin salmanli nin bir kolu olduguna eminmisiniz
Alıntı
#7 Misafir 20-11-2017 21:58
Okhan demir
Demirciler, Salmanlı Avşarının bir koludur.
Alıntı
#6 Okhan demir 20-11-2017 00:29
Malatya demirciler koy halkinin hangi imanlo obasina mensup olduguna dair bir bilginiz varmi?
Alıntı
#5 Antalya alanya 27-10-2017 19:48
Antalya alanya imamlı köyü bu aşirettenmidir
Alıntı
#4 bozkurt 13-06-2017 23:38
sinop boyabat imamlı köyü imanlı obasından mı gelme?
Alıntı
#3 Furkan Karakaya 13-06-2017 23:38
ben Tomarzanın tırafşın köyündenim. Maraştan göçmüşüz öyle derdi dedelerim.Ordan çok öncede Halepten gelmişiz anadoluya. Ama avşar mıyız bilmeyiz.
Alıntı
#2 A. Menderes Kaya 13-06-2017 23:38
Abdurrahman Bey,
İmanlı Avşarları, 16. yüzyılda Dulkadırlı Türkmenlerinin en önemli kollarından biri olup 27 obadan oluşan büyük bir topluluktu. Maraş merkez olmak üzere Malatya, Adıyaman, Antep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Kayseri'nin doğusu ve Sivas'ın güneyi Dulkadırlı Türkmenlerinin yaşadığı yerler arasındaydı. İmanlı Avşarlarının da bu sahalarda varlığını sürdürmüş olduğu anlaşılır.

Akçadağ'ın bazı köylerinde Avşar sülalelerinin varlığından haberdarız. Sözgelimi Kozluca ve Bayramuşağı köylerinde yaşayan Beşirler sülalesi Avşar'dır. Yine Demirciler köyü ile bu köyle akraba olan Kırkpınar, Yağmurlu, Doğanlar ve Esenli köylerindeki Demirciler adlı sülaleler, Kayseri, Gürün, Malatya, Osmaniye'deki Demirciler ile akraba olup Avşar'dır. Harunuşağı köyünün de Avşar kökenli olduğunu yakın bir zamanda öğrendik. Bu köylerin bir kısmı Avşar olduğunu bilmiyor ama bazıları Avşar olduklarını söylüyorlar. Eğer Besni'den geldiğiniz köyün (ya da bir yerin) adını hatırlayıp yazarsanız belki başka bilgiler de verebiliriz.
Saygılar.
Alıntı
#1 Abdurrahman AKGÜL 13-06-2017 23:34
Ben Malatya'nın akçadağ ilçesine bağlı yalınkaya köyünde dünyaya geldim. Rahmetli dedemin anlattığına göre biz Adıyaman besni tarafında 6 nesil önce Malatya'ya göç yapmışlar.türkm en boyu Imanlılar boyundan inmekteyiz. Ben şu an Fransa'dan yaşıyorum. Arşivlere girme imkanım yok. Malatya'ya göç eden imanlılardan bilgi almak isterim sizlerden. Yaptığınız işlerden teşekkür ederim.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İnsanoğlunun kendisini vahşi hayattan ayırması, ateşin kullanılmaya başlamasıyla mümkün olmuştur, diyebiliriz. Ateş, taşınması ve sürekliliği zor bir unsurdur. Bu yüzden belli bir mekanda bulunması gerekiyordu. Bu gereklilik insanoğlunun yerleşik hay

...

Yaşanmış Hikayeler

Eski zamanlarda köye bir imam tayin olmuş.  Sabah namazını kıldırmak imamın zoruna gidermiş. Sabah ezanı biten kadar camiye gelen olmazsa süratle evine gider ne cemaatin toplanmasını bekler nede namazı kıldırırmış. Camiye  ezandan sonra gelen olursa

...

Avşar Ağıtları

ÇAPAR ALİ’NİN ( ALİ YÜCE) AĞIDI
Çapar Ali, Durdu Ağa ( Gödek Durdu) nın ile Kara Sultan’ın oğludur. Çapar Ali bir ocağın bir umududur. Çapar Ali arkadaşları ile Adana’dan çalışmadan gelir. Ortalık kış kıyamet. Zahmarı’nın sırtı. Trenle Kayseri’ye gel

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com