İmanca

İmanlı-Oğlu, İmanlı Yürüğü, Afşar İmanlı, İfraz-ı İmanlı, Kara Gündüzlü, Afşar Yörüğü gibi adlarla da anılıyor. İmanca cemaati, BozUlus’a bağlıydı. “İfraz-ı İmanlı” adına bakarak bu cemaatin İmanlı Avşarı’ndan ayrılarak başka bir oluşum içine girdiğini anlıyoruz. Ayrıca Kara Gündüzlü adını da taşımaları, Kara Gündüz Avşarı’nın İmanlı’dan koptuğunu akla getiriyor.

Kara Gündüzlüler, Yeni-İl Türkmenlerindendir. Belgelerde bu cemaatin yerleşme sahalarından biri de Yeni-İl’dir. İmanlı Avşarı ise Maraş bölgesi Türkmenidir. Bu iki saha birbirine oldukça yakındır. Maraş’taki İmanlı’dan ifraz olan bazı bölükler, Yeni-İl’de Kara Gündüzlü adıyla varlığını devam ettirmiş olabilir. Nitekim İmanlı’nın bazı kolları Yeni-İl Türkmenleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca 16. Yüzyılda Maraş civarında Avşar Yörüğü cemaatinin varlığı görülüyor.

Bu cemaatin Boz-Ulus’a katılarak Ankara civarına geldiğini görüyoruz. Çünkü Boz-Ulus Türkmenlerinden Tabanlı cemaatinin, Orta Anadolu’ya gelerek Ankara civarında yurt tuttuğunu ve bu bölgedeki Türkmenleri bünyesine alarak Tabanlı Mukataası oluşturduğunu biliyoruz. Bu oluşumun içinde Avşarlar kalabalık bir nüfusla yer aldılar. Tabanlı’nın alt obaları arasında İmanlı ve İfraz-ı İmanlı adlı obalar da bulunmaktaydı.

Bu obaların daha batıya gidenleri Afşar Yürüğü olarak tanındılar. Çünkü Batı Anadolu’da Yörüklük canlı bir şekilde yaşamaktadır. Afşar Yörüklerinin Denizli-Çivril’de ve Afyon-Bolvadin’e bağlı Özburun Kasabasında yaşadıklarını biliyoruz.

Bilindiği gibi Yörüklük bir boy adı değil, bir yaşam tarzıdır ve göçebe olan tüm boyları kapsamaktadır. Afşarlarda Batı Anadolu Yörükleri gibi en son yerleştirilen gruplardan olduğu için göçebe bir topluluktu. Bu sebeple Yörük olarak adlandırılmaları normaldir. Ancak şunu belirtelim Batı Anadolu’da Manav (yerli Türk), Türkmen (Boz-Ulus kalıntısı), Yörük (son dönem iskan olanlar) ve Muhacir (Balkanlardan gelenler) farklı zamanlarda yapılan yerleşimleri gösterdiği için birer boy olarak telakki edilir.

Cemaat Adana (sahil bölgesinde), Amasya, Ankara, Pınarbaşı, Balya, Bor, Boz-Ok, Çankırı, Çarsancak, Çöl-Abat, Dinek Keskini, Diyarbakır, Dulkadır, Erzurum, Gördes, Halep, Haymana, Isparta, Karahisar-ı Şarki, Kadirli, Karaman, Kaş, Kayseri, Kırşehir, Maraş, Niğde, Rakka, Sis, Sivas, Sorkun, Tarsus, Teke, Tokat, Yeni-İl ve Zamantı’da yerleşmiş gözüküyor.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Ellerinde sanki bir ağırlık varmışta omuzlarını bile aşağıya doğru çekiyor gibi bir görüntüsü vardı.  Elleri iki yana  dökülmüş hiç ellerini kollarını sallamadan yavaş ve yorgun adımlarla yukarıya doğru çıkıyordu... adamın yürüyüşü böyleydi...O yorgu

...

Avşar Ağıtları

Tuncay Temir1968 de Kayserinin Tomarza Ilcesi Emirusagi beldesinde doğmuş, 2000 yilinda  Almanyanin  Solingen Sehrinde arabasının içinde ölü bulunur. genc yasta oglunu kaybeden yasli anne Fadime Temir Genc yasta kaybettigi oglu Tuncay temire  bir agi

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com