İbrahim Beyli

Kara Recepli olarak tanınan 3 obadan (diğerleri Arap Hasanlı ve Hacı Mustafalı) biri. 1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan Afşar beylerinden Hacı İvaz-Oğlu Dokuz İbrahim Bey’in soyundan gelmektedir.

Buradaki “Dokuz” lakabı, bu obanın Fettahlı Dokuzu cemaatine tabi olmasından kaynaklanıyor.

Bu seferden kısa bir süre sonra (1702) bu oba, Urfa’da Belih Nehri ve Akça Kale civarına bölgedeki Arap ve Türkmen eşkıyalarına karşı bir güvenlik unsuru olarak iskan edilecektir.

Ayrıca bir kısım mensuplarının Yeni-İl ve Halep’te de iskan edildiğini gördüğümüz bu oba, günümüzde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Avşarsöğütlü köyü ile Tomarza ilçesi Toklar, Taf (Özlüce – sonra Dadaloğlu), Madrasan ve Kesir köylerinde (bu köylerin hepsinde kısmen varlar) yaşamaktadırlar.

Yorumlar  
#2 Alemdar ÜNLÜ 13-06-2017 23:33
Dokuz Oğuz kanununda(töres inde) dokuz boy, dokuz oba, dokuz aile, dokuz çocuk anlamları taşır... Dokuz İbrahim bey de dokuz obalı ya da çocuklu anlamı taşır...
Alıntı
#1 MUSTAFA ARLI 13-06-2017 23:33
arap hasanlıyım dedemden pınarbaşı da olduğunu duyduğum emmioğullarımı arıyorum. arap mustafalı veya arap muzafferli olabilir.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Milattan önce 3000 yıllarından beri Rusya da yaşam mücadelesi veren Çerkezler, zaman zaman İskitlerin, Hunların ve Rusların yönetimlerine tabi olmuşlardır. ADİGE, KARAÇAY ve KABARTAY diye üç ana boydan teşekkül eden Çerkezler; 1768-1774 Osmanlı Rus

...

Yaşanmış Hikayeler

Bir kaç gün önce biraderlerle sohbet ederken, yine eski günlere gittik. Üniversite yıllarına kadar köy merkezli yaşamıştık. Köyde yukarıda konakta Ağam (Karabey); aşağıda bir oda bir mabeynden mürekkep birbirine bitişik üç ayrı evde ise Ali Rıza amca

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN HIKAYESI:

Halit Saygili (Amcam) Almanya'da çalışmaktadır. Uzun yıllar 17 sene memleketi Emiruşagı'na gelmez. Memlekette bekleyen eşi ve çocukları vardır. Halit Saygılı Almanya'da hastalanır ve kardeşleri Yahya ve Harun, Halid agalarını memlek

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com