Hüseyin Hacılı

Garip-Şah Avşarındandır. 1500 yılında hayatta olan Hüseyin veled-i Sülü’den adını alan cemaat, 1518 yılına kadar Hüseyin Kethüda diye anılmış, bu tarihten sonra Hüseyin Hacılı adını almıştır.

1584 yılından itibaren Süleyman Kethüda cemaatiyle birlikte Garip-Şah Yörüğü olarak tanınmıştır. 1543’te 90 hane, 1584’te 69 hane nüfusu vardı.

Bu cemaatin Anadolu’da oldukça geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini anlıyoruz. Kayseri’den başka Adana, Aydın, Çukurova, Diyarbakır, Dulkadır, Halep, Maraş ve Yeni-İl’de yerleşmişlerdir. Maraş tahrirlerine göre Hüseyin Hacılı’dan bir grubun Kayseri’nin Pınarbaşı civarında Koyrın ve Saruşeyh mezralarında yerleştikleri görülüyor.

İfraz-ı Dulkadırlı’dan bazı cemaatler (14 cemaat) eşkıyalık yaparak çevre köyleri yerlerinden etti. Demirkapı, Misis, Kurtkulağı bölgesi, Niğde sancağı mutasarrıfı Polatzade İsmail bey bunları Kurtkulağı bölgesine yerleştirmek için 1705 yılında emir aldı.

Hüseyin Hacılı’nın da dahil olduğu bu cemaatler, bu bölgede derbentçi olarak yerleştirildi. Ancak, Hüseyinhacılılar bazı obalarla iskanı terk edip Karaman, Kütahya, Bursa, İçel, Aydın ve Saruhan’a gittilerse de 1725 yılında tekrar çukurovaya nakilleri sağlandı.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İnsanoğlunun kendisini vahşi hayattan ayırması, ateşin kullanılmaya başlamasıyla mümkün olmuştur, diyebiliriz. Ateş, taşınması ve sürekliliği zor bir unsurdur. Bu yüzden belli bir mekanda bulunması gerekiyordu. Bu gereklilik insanoğlunun yerleşik hay

...

Yaşanmış Hikayeler

Zamanın behrinde  iki kişi çalışmak için Adana'ya gidiyorlar. Adanaya gitmek için Tahtalı  dağlarını yürüye yürüye  aşarlarmış öyle araba maraba yok... nerdeee...

  İki arkadaş yola devam ederlerken azıkları biter. Bir zaman yürüdükten sonra bir yayla

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN ÖYKÜSÜ:

KAYSERI/TOMARZA-EMIRUSAGI DOGUMLU EGITMEN MEHMET KARA İN ILK HANIMI HATIN ANADAN BİR OĞLU OLUR. ADINI BABASININ ADI OLAN HALID KOYAR. HATIN ANA ÖLÜNCE IKINCI KARISI DÖNDÜ İLE EVLENİR. HALID ÖKSÜZ KALMIŞTIR. BU YILLAR KITLIK YILLARI VE

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com