Gökçe-li (Gökçe Oba) Avşarı

Köpekli Avşarının bir obası. Halep bölgesinde 1526’da 34 hane, 1536’da 32 hane, 1550’de ise 31 hane nüfusa sahipti. 1520 yılında Bayatlar arasında da Gökçelilere rastlanıyor. Bu tarihte nüfusları 35 hane ve 5 mücerretti. Sonradan bu taifeden ayrılmışlardır. Kaynaklarda Halep, Kayseri, Mardin, Musul-Nusaybin arası ile Yeni-İl’de yerleştiği belirtiliyor.

Bu obadan bazı bölüklerin Sis yöresine geldiği anlaşılıyor. Gökçeliler, 16. Yy’ın ilk yarısında Sis Yöresinde Eğlen Oğlu taifesinin Ayrı Damlı koluna mensup idi. Sadece 1536-7’de adına rastlanan cemaat, Hasan b. Mansur’un tımarına dahil olup 30 hane, 15 mücerret nüfusa sahip olup Dulkadır Sancağında Kesik mezrasında ziraat yapmaktaydı.

Bu oba Adana, Boz-Ok, Mersin, Karaman, Aydın, Zile, Ulaş, Gökçeli, Toyran – Köstendil, Keçiborlu, Sandıklı, Çölabat, Geyikler ve Bergama’da yerleşmiş gözüküyor.

Yorumlar  
#1 Evren Çelik 13-06-2017 23:03
Sivas Zarada yaşamaktayiz dedelerimizin adi gökçeloğlu.Süla lenin bir kolu Gökçel ismi soy adink taşimaktadir.He rkese selamlar saygilar sevgiler.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İsyankar ozan Dadaloğlu

Bundan 150 yıl önce Anadolu'yu gezen seyyahlar, ekalliyeti ekseriyet sanırlar. Zira karşılarına hep Yahudi tüccarlar, Rum Mebuslar, Ermeni sanatkarlar çıkar. Baytar, eczacı, kuyumcu, mimar... Hep azınlıklar...
Türkler elbette

...

Yaşanmış Hikayeler

Merhum  Yusuf Çavuş -hafızam beni yanıltmıyosa eğer- Kayseri' de dolaşırken kafası karışır, tersi döner bir türlü Bünyan Garajını bulamaz. Orasıydı  burasıydı derken Garaj a gelir fakat kaybolmanın verdiği akıl karışıklığıyla geldiği yerin garaj oldu

...

Avşar Ağıtları

ABDURRAHMAN YALMAN’IN AĞIDI

 

Abdurrahman YALMAN ,köyümüz halkından ve Tomarza Metoroloji Müdürü olarak çalışmakta olan Yunus YALMAN’ın büyük oğludur. Abdurrahman Tomarza’ da bakkal dükkanı çalıştırmakta ve köylere de satışa gitmektedir. Abdurrahma

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com