Germiyanlı

Germiyanlılar, Celalettin Harzemşah maiyetinde İran’ın Fars ve Kirman dolaylarından Malatya yöresine gelerek yerleşmiş bir Türk boyudur. Bunlar, henüz Malatya civarında iken çevre illere de yayılmışlardı. Tunceli merkezde Germili, Mazgirt ilçesinde Germikar (Bulgurcular), Çemişkezek ilçesinde Germili (Gedikler) ve Germisi (Yünbüken), Erzincan merkezde Germili ve Elazığ merkezde Germili (Yedigöze) köyleri onlardan kalmadır.

Germiyanlılar, Batı Anadolu’ya göç ederek Kütahya merkezli bir beylik kurdular ve oldukça etkinlik gösterdiler. Beyliğin yıkılmasından sonra geriye kalan bakiyelerinin Bolvadin, Turgutlu ve Kütahya’da Germiyanlı ve Germiyan Yahşili adıyla varlığını sürdürdüklerini, daha sonra Rumeli’nin fethinde ve Türkleştirilmesinde de önemli rol oynayarak bir kısmının Silistre’ye iskan edildiklerini görüyoruz.

Günümüzde Bulgaristan’ın Filibe ve Tatarpazarcığı illeri halkının da çoğunlukla oraya göçürülen Germiyanlılardan geldiğini söyleyelim. Aydın’ın Germencik ilçesi eskiden köy olup adı Germiyancık idi ve Germiyanlı cemaati kurmuştu. Muğla Milas’taki Germeyani (Bağdamları) ile İzmir Çeşme’deki Germiyan köylerini de Germiyanlılar kurmuştur.

Samsun Kavak ilçesi Germiyan köyü ile İstanbul’da Germiyan (Değirmen) köyü onların göçüyle ilgili bize fikir verebilir.

Germiyan ailesi, Osmanlı hizmetinde de önemli görevler ifa etmiştir. Bunlardan Abdulhamit döneminin ünlü veziri Nureddin Abdurrahman Paşa ile damat Arif Hikmet Paşayı tanıyoruz. Ayrıca Mevlevi dergahının Kütahya postnişini de Germiyan-Oğlu Süleyman Paşanın oğlu Divane Mehmet Çelebidir. 

Diğer taraftan Germiyan-Oğullarının atası Ali-Şir Beyden geldiği anlaşılan Alişirli / Alişarlı (oğlanları) adında bir cemaat bulunmaktadır. Germiyanlıların, artan Moğol baskısı karşısında Malatya civarındaki yurtlarını bırakıp 1258-60 tarihlerinde Batı Anadolu’da Kütahya bölgesine gelerek yerleştiklerini görmüştük. Bu göç esnasında Amasya, Zile, Şarki Karahisar, Terme, Çarşamba, Malatya ve Besni’de Ali-Şir isimli köyler kurdular.

Bu grup daha sonra ana boydan kopup dağılmış ve muhtelif yerlere yerleşmiştir. Nitekim, 16. Yy’da Boz-Ok bölgesinde Kızıl Kocalıların başlıca oymağı Alişarlu adını taşırken Sis yöresinde Savcı-Hacılı taifesine mensup Alişarlı adlı bir oba ile 600 Tarsus civarında bulunan Varsakların Kusun boyuna bağlı Alişarlı obası da 601 bulunmaktadır. Alişarlılardan bazı bölükler ise Maraş’ın Elbistan kazası Nergile nahiyesinin Yalnızkoz, Çayırlı ve Demirlik köyleri ile Ballık ve Panbucak mezraları, Ahsendere nahiyesinin Çöpölçen köyü ve Çörümşek nahiyesinin Ortaviran köyünde yaşıyordu. Türkay, bu cemaatin yerleşme bölgelerini şöyle gösterir : Aksaray’ın Eyüpeli kazası, Aydın’ın Seferihisar kazası, Beyşehir’in Göçü kazası, Hısnımansur, Hüdavendigar’ın Günyüzü ve Tarhala kazaları, Karahisar-ı Şarki, Kusun, Maraş, Ordu, Sis ve Zamantı.

Yorumlar  
#3 Köktürk 13-06-2017 23:01
Tahmini nüfus o dönemde nekadar acaba germiyanoğlunun
Alıntı
#2 Selman 13-06-2017 23:00
Kutahya simav baskonak koyundenim koyumuzun eski ismi giraman di obamiz germiyai koylerin orjinal isimlerinin degismesi hic hos bi durum degil.
Alıntı
#1 hisarlı 13-06-2017 22:58
biz Kütahyalıyız germiyanız ama oğuzun avşar boyundan değil kıpçak türküyüz onun için timurun yanında savaştı atalarımız.
Alıntı
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İsyankar ozan Dadaloğlu

Bundan 150 yıl önce Anadolu'yu gezen seyyahlar, ekalliyeti ekseriyet sanırlar. Zira karşılarına hep Yahudi tüccarlar, Rum Mebuslar, Ermeni sanatkarlar çıkar. Baytar, eczacı, kuyumcu, mimar... Hep azınlıklar...
Türkler elbette

...

Yaşanmış Hikayeler

Zamanın behrinde  iki kişi çalışmak için Adana'ya gidiyorlar. Adanaya gitmek için Tahtalı  dağlarını yürüye yürüye  aşarlarmış öyle araba maraba yok... nerdeee...

  İki arkadaş yola devam ederlerken azıkları biter. Bir zaman yürüdükten sonra bir yayla

...

Avşar Ağıtları

Emiruşağ Kasabası'ndan Yusuf'un ağıdı:

Bu Yusuf nadar çileli
Güççükden başı belalı
Gayrı varanı bilmiyor
Soyka derde dutulalı

Bu Yusuf nadar çileli
Güççükten ganadı gırık
Zahar gaderi böyleymiş
Ölürkende boynu bükük

Bir heber geldi garalı
Zaten çiğerim yaralı
B

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com