Cihan-Şahlı (Cihan-Şah Beyli)

Boz-Ulus Afşarları’nın önde gelen beylerinden Cihan-Şah Kethüdayı tanıyoruz. Bu kişiye 1588 yılında gönderilen bir hükümde eski Deyr ve Rahbe beyi olan ve eşkıyalık yapan Abdurrahman’a meyletmemesi ikaz edilmiş ve yakalanması için devlete yardımcı olması istenmiştir.515 Biz bu yıllarda Afşarların başında olan kethüdalardan  dolayı sonradan onların adıyla anılan yeni obaların türediğini biliyoruz. Bu obalar da adını Cihan-Şah Kethüdadan almış olmalı.

Boz-Ulus Afşarları’nın büyük çoğunluğunun Orta Anadolu’ya yerleştiklerini ve iskana tabi oymaklar arasında olduklarını biliyoruz. Bu obalardan Cihanşahlı, Civanşir Avşarlarının arasına karışarak  onun bir obasını oluşturmuş ve Afyon’da Çöl-Abat kazası ile Kütahya, Hamit, Aydın bölgesinde yerleşmiştir. Bunun yanında cemaatin Balkanlarda da önemli ölçüde iskan edildiğini ve Silistre’ye bağlı Kili, Akkirman ve İsmail Geçidi’nde, Paşa Sancağında Siroz, Zağra ve Yenice-i Karasu’da yerleştiğini görüyoruz. Cihanşahbey adını taşıyan diğer oba ise Adana ve Uzeyr’de bulunmaktadır.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Halk Ozanları; Yüzyıllar ötesine uzanan zaman derin­liğinden sazıyla, sözüyle bize kadar gelen, yaşayan bir gele­neğin kriteriyle incelendiğinde görülmektedir ki-başta sanat gücü olmarla birlikte sosyal olaylarla ilgileri ölçüsünde biçim­lenip, kişil

...

Yaşanmış Hikayeler

Çok eski zamanlarda, (adını hatırlayamadığım) iki kişi gurbetten sılaya dönerken köyün birinde bir eve misafir olurlar. Ev sahibi imkanların elverdiği ölçüde avlunun köşesine hayvanlardan uzakça bir yere misafirler için  yatak hazırlar. İki kafadar y

...

Avşar Ağıtları

1928 de doğup 2005 de Allahin rahmetine eren Emiruaşağı Köyü büyüklerinden bir dönem de Muhtarlik yapmis olan Hasan Kaya’nın ölümü üzerine kızı Fadime Temir’in Almanya Solingen sehrinden söylemis oldugu agit. Hasan Kaya Emirusaginin imiroglu kabilesi

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com