Celayirli

Celayirliler, aslen Moğolistan’da yaşayan bir topluluktu. Bunların, Moğolca konuşan ama asıl Moğol sayılmayan bir boy olduğunu görüyoruz. Cengiz Han’ın ortaya çıkmasıyla ona tabi oldular. Başlangıçta Çağatay Ulusuna mensup olan Celayirlerin bir kısmı, İlhanlı Devletinin kurulmasıyla İran, Irak ve Anadolu’ya geldiler. İlhanlı Devletinin dayandığı iki büyük boydan (diğeri Sulduz) birisiydi ve büyük emirler genelde bu boylar arasından çıkardı. İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın
ölümüyle başlayan iç karışıklık esnasında Orta Anadolu’daki Celayirler İran’a göç ettiler (1336). Celayirli Şeyh Hasan durumdan faydalanarak 1340’ta bir devlet kurdu. (Kuzey Irak, Azerbaycan ve İran’ın batısı-1431’de yıkıldı)

Safeviler döneminde Horasan’da yaşayan bu oba Yaka Türkmenlerine mensuptu. Bunların İran’da Afşarlar içine karıştığını biliyoruz. Çünkü İran Afşarları’nın obalarından biri Celayir adını taşıyor. Seyyah A. Dupre ve L. Shell’in listesine göre 19. Yy’da Horasan’ın Kelat bölgesinde yaşıyor ve 1500 evden oluşuyorlardı. Türkay, eserinde Celayirleri Afşar olarak niteliyor ve Şerefli Koçhisar bölgesinde yerleştiklerini haber veriyor ki, Celayirlerin İran’a gitmeden önce Orta Anadolu’da yaşadıklarını söylemiştik. Bu bölge ise Avşarların yoğun olduğu yerlerden biriydi. Belki burada da Afşarlar arasına
karıştılar.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Merhum  Yusuf Çavuş -hafızam beni yanıltmıyosa eğer- Kayseri' de dolaşırken kafası karışır, tersi döner bir türlü Bünyan Garajını bulamaz. Orasıydı  burasıydı derken Garaj a gelir fakat kaybolmanın verdiği akıl karışıklığıyla geldiği yerin garaj oldu

...

Avşar Ağıtları

Yusuf Kaya 1934 yılında Kayserinin Tomarza Ilcesi Emirusagi beldesi doğumlu, 1958 yılında Niğde Kolsuz’da trafik kazası sonucunda vefat etmiş.
Yigeni Hasan Kaya’nın karısı Hatın Kaya’nın Yusuf kaya ya söyledigi ağıt...


Kolsuz eli sal bağladı
Dini islam

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com