Çandık

Aydoğmuşlu Avşarından bir oba. Sis bölgesinde 1519 tarihli defterde üç ayrı Çandık cemaati kaydedilmiş olup ilki, Bürücek mezrasında ziraat eden 14 hane, 1 mücerret, ikincisi, Ergin mezrasında kışlayıp 9 hane, 2 mücerret, üçüncüsü ise göçer-evler olup, 10 hane idi.

1523-4’te 50 hane, 19 mücerret, Ergin mezrasında kışlayan diğer kolu ise 23 hane, 2 mücerret nüfusa sahipti. 1525-6’da Kuyrukdöğen mezrasında ziraat yapan cemaatin, 76 hane, 23 mücerret nüfusu vardı. 1536-7’de Mirliva haslarına kaydedilmiş olup nüfusu 89 hane, 57 mücerretti.

Çandık cemaati, diğer Sis Avşarı obaları gibi bulundukları bölgeden ayrılıp başka yerlere göç etmiş olmalıdır. Bunlardan bir grubun Kayseri’ye geldiği anlaşılıyor. Bir dönemin ünlü Kayseri’li politikacısı Mehmet Yazar, Avşar kökenli olup Çandık sülalesindendi.

Çandık cemaatinin bir kısım bakiyeleri ise Tarsus bölgesinde Ulaş kazasına iskan edilmiştir.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İsyankar ozan Dadaloğlu

Bundan 150 yıl önce Anadolu'yu gezen seyyahlar, ekalliyeti ekseriyet sanırlar. Zira karşılarına hep Yahudi tüccarlar, Rum Mebuslar, Ermeni sanatkarlar çıkar. Baytar, eczacı, kuyumcu, mimar... Hep azınlıklar...
Türkler elbette

...

Yaşanmış Hikayeler

Çok eski zamanlarda, (adını hatırlayamadığım) iki kişi gurbetten sılaya dönerken köyün birinde bir eve misafir olurlar. Ev sahibi imkanların elverdiği ölçüde avlunun köşesine hayvanlardan uzakça bir yere misafirler için  yatak hazırlar. İki kafadar y

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN ÖYKÜSÜ:

KAYSERI/TOMARZA-EMIRUSAGI DOGUMLU EGITMEN MEHMET KARA İN ILK HANIMI HATIN ANADAN BİR OĞLU OLUR. ADINI BABASININ ADI OLAN HALID KOYAR. HATIN ANA ÖLÜNCE IKINCI KARISI DÖNDÜ İLE EVLENİR. HALID ÖKSÜZ KALMIŞTIR. BU YILLAR KITLIK YILLARI VE

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com