Bedil (Bedin)

İmanlı Avşarının en önemli kolu. 16. Yy'ın ilk yarısında Maraş bölgesinde yaşayan bu oba Suriye çölünde kışlamaktaydı. Ayrıca Maraş'ın Güvercinlik kazasının Til Duman köyünde yaşamaktaydılar.

Bu obadan bazı bölükler diğer bazı Afşar obalarıyla birleşerek Yeni-İl'deki Afşar topluluğunu da meydana getirmişti. 1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan İfraz-ı Dulkadır Türkmenlerinden Bedil Oğlu Hasan Bey, bu obadan idi. Yeni-İl'deki bu Bedil obasının bazı önemli kolları Ankara'nın Bala ilçesinde yerleşmiştir. Burada Mugan Gölü yakınındaki bir yer bu obanın adını taşır.

Bir kısmı Eskişehir'e doğru gitmiş ve yine bazı kısımları Batı Karadeniz civarına göç etmiştir. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Bedil adlı bir köy bulunduğu gibi, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Bedil, Bartın'da biri merkez diğeri Eflani ilçesinde Bedil adlı 2 köy, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ise Bedil Kadribey ve Bedil Tahirbey köyleri vardır. Nitekim bu bölgelerin halk edebiyatında Avşarların izlerine rastlanmaktadır.

Bedil Avşarının bazıları ise diğer İmanlı Avşarı obaları gibi Maraş, Diyarbakır ve Antep'te yerleşmiştir.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Eskiden köylülere kredi verirdi ziraat bankası. Köylü hep birlikte " panga çekmeye" giderlerdi Tomarza' ya.

Yine böyle bir kış günü tüm köylü Hamdi Çavuş -ırahmatlığın- otobüsüyle panga çekmekten dönüyorlar. Karda yeni yağmış yolu örtmüş. Bir taraft

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN ÖYKÜSÜ:

KAYSERI/TOMARZA-EMIRUSAGI DOGUMLU EGITMEN MEHMET KARA İN ILK HANIMI HATIN ANADAN BİR OĞLU OLUR. ADINI BABASININ ADI OLAN HALID KOYAR. HATIN ANA ÖLÜNCE IKINCI KARISI DÖNDÜ İLE EVLENİR. HALID ÖKSÜZ KALMIŞTIR. BU YILLAR KITLIK YILLARI VE

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com