Aydoğmuşlu Beyli

Halep bölgesindeki Köpekli Avşarı'nın en önemli obalarından biri. Adı, 15. Yy başlarında Kuzey Suriye'de yaşayan Köpekli Avşarları'nın beylerinden Ay-Doğmuş'tan gelmektedir. Aydoğmuşlular, daha sonra Sis Avşarlarının obalarından birini meydana getirmişlerdir.

Halep bölgesindeki Aydoğmuş Beğli Avşarı, 1526 yılında 49 hane nüfusa sahip olup Haleb'in doğusunda bulunuyordu.

Sis bölgesindeki Aydoğmuşlular ise 1519'da 91 hane, 7 mücerret, 1523-4 tahririnde 81 hane, 39 mücerret nüfusa sahip bulunuyordu. 1525-6'da ise 86 hane, 25 mücerret nüfusu vardı. Göçer-evler olarak kaydedilen cemaat, Adana Sancağında yerleşik olmakla birlikte rüsum-u örfiyelerini Sis Sancak beyine veriyorlardı. 1536-7'de nüfusları 86 hane ve 36 mücerret idi. Aydoğmuşlu Oğlanları adını taşıyan diğer oba ise 1519'da 17 hane, 1523-4 tahririnde 25 hane, 10 mücerret, 1525-6'da 25 hane, 11 mücerret, 1536-7 tahririnde ise 39 hane, 10 mücerret nüfusa sahip olup Bürücek mezrasında oturuyordu.

Aydoğmuşlular Adana ve Sis'ten başka Aksaray, Dulkadır, Maraş ve Söğüt'te de yerleşmişlerdir. Aydoğmuş Hacılı ve Aydoğmuş Musa adını taşıyan kolları ise Maraş bölgesinde görülüyor. Aydoğmuş Hacılılar, Güvercinlik nahiyesinin Çınarcık köyü ve Kastal mezrasında yerleşiktiler.
Sis bölgesi Aydoğmuşluları şu obalara ayrılmıştı: Alp-Ağıl-Oğlu, Bahşayışlı, Canbaz, Çandık, Kara Mehmet. Bu obalar hakkında bilgi için başlıklara bakınız.

Diğer Sis Afşarı obaları gibi bunlarda göç edip dağılmışlardır. Bunlardan bir kolun batıya gittiklerini yer adlarından takip edebiliyoruz. Isparta'da Keçiborlu ilçesinde bulunan Aydoğmuş Dağlarına ve Aydoğmuş köyüne bunların isim verdiği biliniyor.Ayrıca Konya'nın Dinek, Kırşehir'in Mucur, Ankara'nın Nallıhan ve Afyon'un Çay ilçelerinde de Aydoğmuş adlı köyler bunların hatırasıdır. Sivas'ın Merkez, Tokat'ın Niksar ve Karabük'ün Kurucaşile ilçelerindeki Aydoğmuş adlı köyler onlardan bazı bölüklerin buralarda da yerleştiğini gösteriyor.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

İsyankar ozan Dadaloğlu

Bundan 150 yıl önce Anadolu'yu gezen seyyahlar, ekalliyeti ekseriyet sanırlar. Zira karşılarına hep Yahudi tüccarlar, Rum Mebuslar, Ermeni sanatkarlar çıkar. Baytar, eczacı, kuyumcu, mimar... Hep azınlıklar...
Türkler elbette

...

Yaşanmış Hikayeler

Zamanın behrinde bir gız çocuğu varımış. Anası  -köye gelen çerçiden- bir gırmızı yağlığınan  bir gırmızı entari almış.Gız çocuğu, gırmızı yağlığınan gırmızı entarisini çok sever imiş. Allah’ın gününe erinmez osanmaz giyerimiş entarinen yağlığı. Onun

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN HIKAYESI:

Halit Saygili (Amcam) Almanya'da çalışmaktadır. Uzun yıllar 17 sene memleketi Emiruşagı'na gelmez. Memlekette bekleyen eşi ve çocukları vardır. Halit Saygılı Almanya'da hastalanır ve kardeşleri Yahya ve Harun, Halid agalarını memlek

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com