Araşlı

İran Avşarlarındandır. Araşlu'nun bir yer adıyla ilgili olduğu görülüyor. Nitekim Azerbaycan'da şirvan iline bağlı Araş adlı bir kasaba vardır. Araşlular, Kuh-Giluye'de yaşıyorlardı. Bunlar, Osmanlı hakimiyetini kabul etmeyip Gündüzlü Avşarı gibi Mansur Bey başkanlığında Kuzey Suriye'den İran'a giden Avşarlardandır.

1584-87'de Usalular ile birlikte Isfahan'da yaşıyordu. Başları önce Aslan Sultan sonra oğlu Tahmasb Kulu idi. Bir ara Hacı Mehdi Kulu, Araşlu'nun başına geçtiyse de Tahmasb Kulu'nun oğlu Zehr-i Mar Sultan başa geçti. Ancak şah Abbas bu kişiyi öldürüp, Araşluları Huwar, Rey, Simnan taraflarına sürdü. Bir kısmı da Gündüzlü ile beraber Urmiye'ye gitti. Urmiye'de Urmiye şehri ve bölgesi ile Urmiye Gölü batısındaki Selmas ve Uşniye arasında bulunuyorlardı.

19. yy'ın başlarında A. Dupre'nin İran'daki aşiretlerle ilgili hazırladığı listede Urmiye yöresinde bulunan Afşarların Kasımlı ve Araşlu adlarıyla iki kola ayrıldığı ve bir çok obadan oluştuğu belirtilmiştir. Yalnız bu obaların sağlıklı hazırlanmadığı anlaşılıyor. Çünkü Usallılar da bu alt obalar arasında sayılmış. Halbuki Usallılar Araşlu gibi ayrı bir Afşar cemaatidir. Bu obalardan hangilerinin Araşlu'ya ait olduğunu bilmiyoruz.

Günümüzde Azerbaycan'ın Kuba şehrinde de Araşlı Afşarları bulunmaktadır. Burada Araşlulardan yeni bir oba türemiştir ki adı Mahmutlu'dur. 19. Yy ortalarında İran'da bulunan Lady Shell, Azerbaycan oymakları arasında Mahmutluları da sayarak Meraga'da yaşadıklarını ve 2.500 evden oluştuklarını belirtmiştir. Bu obanın bölgede yaşayan ve bazı kaynaklarca Kürt, bazı kaynaklarca Türk olduğu belirtilen, Osmanlı belgelerinde ise Türkman Ekradı (Türkmen Kürdü) şeklinde kaydedilen Mahmudi'ler ile ilgisi var mı bilemiyoruz. Horasan civarında ise Araşlular, Herat'ın güneyinde Esfuzar bölgesi ve Siistan'ın Ferah bölgesindeydiler (Bugün bu bölgeler Afganistan toprakları içindedir).

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Halk Ozanları; Yüzyıllar ötesine uzanan zaman derin­liğinden sazıyla, sözüyle bize kadar gelen, yaşayan bir gele­neğin kriteriyle incelendiğinde görülmektedir ki-başta sanat gücü olmarla birlikte sosyal olaylarla ilgileri ölçüsünde biçim­lenip, kişil

...

Yaşanmış Hikayeler

Merhum  Yusuf Çavuş -hafızam beni yanıltmıyosa eğer- Kayseri' de dolaşırken kafası karışır, tersi döner bir türlü Bünyan Garajını bulamaz. Orasıydı  burasıydı derken Garaj a gelir fakat kaybolmanın verdiği akıl karışıklığıyla geldiği yerin garaj oldu

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN HIKAYESI:

Halit Saygili (Amcam) Almanya'da çalışmaktadır. Uzun yıllar 17 sene memleketi Emiruşagı'na gelmez. Memlekette bekleyen eşi ve çocukları vardır. Halit Saygılı Almanya'da hastalanır ve kardeşleri Yahya ve Harun, Halid agalarını memlek

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com