Afşar Karamanlı

İfraza tabi Dulkadır Türkmenlerindendir. Devlet otoritesinin sarsılması sonucu Adana, Demirkapı ve Misis arasında yerleştirilmiş olan İfraz cemaatleri eşkıyalığa başlamıştı.

Afşar Karamanlı cemaati de, 14 İfraz cemaatiyle birlikte (aralarında Karamanlı adını taşıyan başka obalarda var) Payas'a kadar uzanan bölgede eşkıyalık hareketlerinde bulunmuş, çevre köyleri yerlerinden edip Kurt-Kulağı derbendini de harabeye çevirince takibata uğramıştır.

Niğde Sancağı mutasarrıfı Polat- Zade İsmail Bey, bütün bu cemaatleri bölgeyi şenlendirmek ve ziraata açmak için Kurtkulağı derbendine 1705 yılında derbentçi olarak yerleştirdi.

Bunlardan bir kısmı iskan yerini terk etse de tekrar döndürüldüler (1725).

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Milattan önce 3000 yıllarından beri Rusya da yaşam mücadelesi veren Çerkezler, zaman zaman İskitlerin, Hunların ve Rusların yönetimlerine tabi olmuşlardır. ADİGE, KARAÇAY ve KABARTAY diye üç ana boydan teşekkül eden Çerkezler; 1768-1774 Osmanlı Rus

...

Yaşanmış Hikayeler

Civar köylerden bir adam Yusuf çavuştan bir keçi satın alır. Adam keçiyi sütü için almış fakat keçi yaşlı olduğundan sütü gayet az çıkıyormuş.

Bir hafta sonra  adam şikayet gelir. Tabii  meramını ifade için birazda saygısından ifadelerini yumşatarak:,

...

Avşar Ağıtları

Yusuf Kaya 1934 yılında Kayserinin Tomarza Ilcesi Emirusagi beldesi doğumlu, 1958 yılında Niğde Kolsuz’da trafik kazası sonucunda vefat etmiş.
Yigeni Hasan Kaya’nın karısı Hatın Kaya’nın Yusuf kaya ya söyledigi ağıt...


Kolsuz eli sal bağladı
Dini islam

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com