Öksüz-lü-ler

16 Yy’da Uşak ve çevresinde oldukça önemli bir yörük topluluğu vardı. II. Selim devrinde bu topluluk arasında büyük bir Afşar oymağı bulunuyordu. Bu oymak 5 obaya ayrılmıştı. Bunlardan Öksüzler Avşarı 102 vergi nüfusla en büyük obaydı (diğerleri Hoca Fakihli, Musacalı, Afşar ve Afşar).

Aynı yüzyılda Tarsus yöresinde de Öksüzlü cemaati bulunmaktadır. Kaplancı taifesine tabi olan Öksüzlüler, 1519’da 19 hane, 1526’da 27, 1536’da 45, 1543’te 47, 1572’de 107 hane nüfusa sahipti.

Diğer taraftan bu cemaatin bazı bölüklerine Kilis civarında rastlamaktayız. Bölgede eşkıyalık hareketlerinde bulunan Öksüzlerden 18 hane Rakka’ya sürgüne gönderilmiştir. 1729 yılında ise Rakka’ya iskanı emredilen Recepli Avşarını, iskandan vaz geçirip aralarına alan ve eşkıyalık yapan cemaatlerden biri olan Öksüzlülerin, Kıbrıs adasına sürülmesi için ferman çıkarılacaktır. Burada dikkati çeken bir husus ise Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Barçikanlı, Keleçorlu ve Kürtler aşiretleri, Öksüz-Uşağı adıyla anılmaktadır.

Kilis, Antep, Halep, Eyübeli – Aksaray, Hasköy – Çirmen (s.133, Kürt) Kilis, Kars-ı Maraş, Ulaş, Dulkadır, Dimetoka, Edirne, Dağardı – Kütahya, Uşak, Timurcu – Saruhan, Saray, Vize, Çorlu (s.619) Öksüz Uşağı : Rakka, Ebu Tahir – Diyarbakır (s.133, Kürt)

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Hanımına bir saat almış. Ama gel görki kadıncağızın okuma yazması yok haliyle saatide bilmiyor.Saatini herkes görsün diye kolları çemreli (sıvalı) heryere öyle gidermiş... Sığır sürmeye öyle, tarlaya öyle, bahçeye öyle ....

    Bizim köyden bir muhter

...

Avşar Ağıtları

ELİF KARININ AĞIDI 

Elif Karı’nın oğlu Musa ve akrabalarından Kır Veli sefer birliğe giderler. İkisi de şehit olur. Bunun üzerine Elif Karı bu ağıdı söyler: 


1-Bende dayanamam benli Musaya 
Haçlık koyup doldurmadım keseye 
Dini pis kafirler hücum edince 

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com