Azerbaycanlı bilim insanı, tarihçi, şair, Azerbaycan'daki eğitimcilik hareketin ilk önderlerinden biridir.
10 Haziran 1794’te Bakü’nün Hile (günümüzde Emircan kasabası) köyünde dünyaya geldi. Ailesi, Bakü hanları neslindendir. Babası, 1781-1791 yıllarında Bakü hanı olmuş II. Mirza Muhammed Han'dır. Hanlığın kurucusu, Abbaskulu Ağa’nın dördüncü dedesi olan Avşar boyuna mensup Dergâh Kulu Han’dır. Bakühanov’un atalarının şeceresi 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Safeviler devrinde önemli devlet kademelerinde bulunan bu aile, 16. yüzyıl sonlarında I. Şah Abbas’a karşı düzenlenen Han Ahmet isyanından sonra Bakü’ye taşınmış ve buradaki Ramana köyüne yerleşmişlerdir.
Babasının taht mücadelelerinde mağlup olması üzerine 1806 yılında ailecek Kuba’ya yerleşmek zorunda kaldılar. 1819 yılına kadar Kuba’da yaşadı. Burada ileri düzeyde Arapça ve Farsça öğrendi. 1820 yılında Rus Kafkasya Ordusunda askeri hizmete başladı. Burada Rusçayı da mükemmel seviyede öğrendi ve tarih, coğrafya ve astronomi ilmiyle ilgilendi. 1822 yılında Kafkasya başkomutanlığı nezdinde Tiflis’te doğu dilleri tercümanı olarak göreve başladı ve uzun yıllar bu görevini sürdürdü. Tercüman olarak Kafkasya, Anadolu ve İran’ı dolaştı. 1827-29 Türk-Rus ve İran-Rus savaşlarında mütercim olarak görev yaptı. Rusya’nın birçok bölgesine gitti.
Azerbaycan’da yeni usul eğitim hareketinin öncülerindendi. Bakü’de yeni usul okul açma girişimleri Çarlık Rusya engeline takıldı. Yaşadığı çevrede çok sevilen ve devrinin âlimleri ile sıkı dostluğu olan aydın bir kişiliğe sahipti. İlmi eserleriyle Azerbaycan Türk ilmine önemli yenilikler getirmiştir. Edebi eserleriyle XIX. asır Azerbaycan Türk edebiyatında realizm akımının ilk temsilcilerinden birisidir.
İlk yıllar Kudsi mahlası ile şiirler yazsa da sonradan ilmi araştırmalara daha çok ilgi gösterdi. Şiirlerinde Kutsi mahlasını kullandı. 1841 yılında "Gülistan-i İrem" adlı eserini tamamladı. Maddi destek bulunmadığından sağlığında yayınlanamayan ve Azerbaycan tarihinde önemli yeri olan "Gülistan-i İrem" eseri, 1926 yılında Rusça, 1956 yılında Azerbaycan Türkçesi ile basılmıştır. 1841 yılında albay rütbesiyle tekrar askeri hizmete alınması üzerine Tiflis'e göçtü. Bu yıllarda Mirza Şefi Vazeh, İsmail Bey Gutkaşınlı, Mirza Fethali Ahundov, Aleksander Sergeyeviç Griboyedov ve Aleksandr Sergeyeviç Puşkin gibi tanınmış simalarla tanıştı.
1846 yılında Hac seyahati için çıktığı yolculukta İstanbul’a uğradı ve gök cisimleri hakkında Arapça yazdığı “Esrar-ı Melekût” adlı eserini Abdülmecit’e sundu. Bu eser 1849 yılında İstanbul’da Osmanlı Türkçesi ile neşredildi.
Abbaskulu Ağa Bakıhanov, Hac farizasını tamamladıktan sonra Ocak 1847 yılında Mekke ile Medine arasındaki bulunan Vadi-i Fatima adlı yerde öldü ve orada defnolundu.

ESERLERİ:

1- Riyazu’l- Kuds
2- Kanun-i Kudsi
3- Keşfü’l-Geraib
4- Tezhibül -Ahlak
5- Kitab-ı Nasihat
6- Eynul- Mizan
7- Esrar-ı Melekût
8- Ümumi Coğrafiya
9- Müştakü’l-Envar
10- Mir’atü’l- Cemal
11- Kitab-ı Eskeriyye
12- Gülistan-ı İrem
13- Fars Dilinin Mühteser Grameri
14- Efkarül-Cebarut
15- Seçilmiş Eserleri, Bakü, 1984.

Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız Hanın büyük oğlu Avşarın neslinden gelen en tanınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek Şahın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşidüddin (

...

Yaşanmış Hikayeler

Zamanın behrinde bir gız çocuğu varımış. Anası  -köye gelen çerçiden- bir gırmızı yağlığınan  bir gırmızı entari almış.Gız çocuğu, gırmızı yağlığınan gırmızı entarisini çok sever imiş. Allah’ın gününe erinmez osanmaz giyerimiş entarinen yağlığı. Onun

...

Avşar Ağıtları

1877-78 Tarihlerinde Ruslarla yapilan bu savas halkimiz arasinda daha cok 93 harbi olarak bilinir.
Kayserinin, Pinarbasi,sariz,Tomarza ve daha bir cok avsar yerlesim yerlerinden gencler secilerek 93 harbine giderler. 93 Harbi olarak gecen bu savasa a

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com