2- Boz-Ulus Türkmenleri : Boz-Ulus, iki kümeden oluşan bir top-luluktu. Bunlar, asıl Boz-Ulus olarak bilinen ve Ak-Koyunlu kalıntısı olan Diyarbakır Türkmenleri ile Dulkadırlı Türkmenleridir. Ayrıca Halep Türk-menlerinden olan bazı cemaatler de bu topluluğun asıl Boz-Ulus grubu içerisinde yer almıştır. Halep Türkmeni cemaatlerinin henüz erken devirlerde Ak-Koyunlu devletinin emrine girerek bölgede yaşayan ve siyasi faaliyetle-re katılan gruplar oldukları görülüyor.

1588'de Boz-Ulus ileri gelenlerine ve bunlardan Avşarların başında bulunan Cihan Şah Kethüda'ya gönderilen bir hükümde, şakilik yapan eski Deyr ve Rahbe beyi Abdurrahman'a kanılmaması ve onun yakalanması için gayret gösterilmesi istenmektedir. Bu ifadeden Avşarların Boz-Ulus içinde ve bölgede etkin bir konumda oldukları anlaşılıyor.

Avşarların asıl Boz-Ulus içindeki varlığı zayıftı. Nüfusun büyük ço-ğunluğu Dulkadırlı grubundaydı. Üstelik Avşarlar, ana boy adını taşıyanların yanında çeşitli obalar tarafından da temsil edilmiştir. Boz-Ulus'taki Avşar obaları şunlardı :

 • Avşar
 • Alplı
 • Burhanlı
 • Çeçeliler
 • Çobu
 • Toyran
 • Gündüzlü
 • Karamanlı
 • Kut-Beğili
 • Köçekli
 • Musacalı
 • Tecirli
 • Bab-ı Altun.

Avşarların her iki kümesindeki gruplarından bazıları Boz-Ulus'un 17. yy başlarında Orta Anadolu'ya göç eden teşekkülleri arasında bulunmuş ve çoğunlukla Karaman'da yurt tutmuşlardır. Yerlerinde kalanlar ise genel-likle Halep Türkmenlerine mensup olanlardı. Bunlara Boz-Ulus Mandesi adı verilir. Bunlar 1691 yılında Yeni-İl'deki Avşarlarla beraber Rakka'ya iskan edildilerse de bir kısmı Batı Anadolu'ya kaçtılar. 1716'da Balıkesir'in Mihalıç kazasında görülen Köpekli Avşarları bunlardandır. Geriye kalanların önemli bir kısmı ise Şah Abbas devrinde İran'a gitmiştir.

e-max.it, posizionamento sui motori

Yorumlar   

0 #2 Kenan 13-11-2016 13:39
Arkadaşlar, avşar-karamanoğ lu- bozuluşa ait karamanlu koçanmehmed hakkında bilgisi olan var mı?
Alıntı
+1 #1 sadık çolak 20-11-2015 13:57
bozulus aşireti akkoyunlu türkmenlerden
bozulus halep türkmenleri sivas kayseri mersin diyarbakır kilis mardin elazığ erzincan tunceli ordu rize bayburt hatay maraş adana karaisalı kars azerbaycan bakü malatya konya antalya kadıhan urfa viranşehir ankara istanbul izmir ırak musul iran suriye halep ergani sarız silvan cizre midyat samandağ kırıkhan güleç yüzlü insanlar
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes