Oğuz Adının KökeniEski eserlerde Oğuz adının manası hakkında bilgilere rastlanılmıyor. İlhanlılar zamanında Uygurca yazılmış olan Oğuz Kağan Destanında ilk sütanlamına gelen ağız, oguz biçiminde yazıldığı için Oğuz’un bu anlama geldiğini düşünenler olmuşsa da bunun bir imla hatası olduğuvurgulanmıştır.

Aynı destanda Oğuz Han dünyaya geldikten sonrakonuşarak “sarayda doğduğum için adım Oğuz konulsun” demiş. Çadırdadoğmakla Oğuz arasında ne gibi bir ilişki olduğu şüphelidir. Zamanımızdaki bilginlerin bir çoğu Oğuz’un menşeini tespite çalışmış. J. Marquart Oğuz kelimesinin ok(ok) + uz (adam)‘dan geldiğini ileri sürmüştür. Ancak Türkçe’de adam anlamında (uz) kelimesi yoktur. D.Sinor ise Oğuz’u öküz ile ilgili buluyor. Halbuki Toharca okus/ökes, Türkçe’ye öküz olarak geçmiş ve günümüze kadar gelmiştir. L. BazinOğuz’un tosun manasına geldiğini söyler. Türk lehçelerinde tosun anlamında oğuz kelimesi yoktur. J. Hamilton ise kelimeyi Oguş ’tangetiriyor. Fakat Oguş ve Oğuz kelimeleri Orhun Kitabelerinde aynı cümledegeçmektedir.

Görüldüğü gibi Oğuz adının menşei ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüşse de Gy. Nemeth tarafından izah edilen görüş doğru olanıdır. Buna göre Oğuz Ok + z ’den türemiş bir kelimedir. (Ok) oymak, (z) ise çokluk ekidir. Oğuz kelimesinin Çince’ye “kabileler” diye tercüme edilmeside bu görüşü destekler. Böylece Oğuz kelimesinin Ok (ok ve oymak) + zekinden türediğini kabul etmiş oluyoruz ki ; Oğuz (oymaklar) anlamınagelmektedir.

e-max.it, posizionamento sui motori

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes