19. yüzyıl başlarında İran’da bulunduğu sıralarda bu ülkedeki Türk oymakları ile ilgili bir liste hazırlayan A. Dupre, bir çok bölgede Afşarlardan bahsederek nüfuslarını da bildirmiştir. Ancak Urmiye hariç alt oba isimleri verilmemiştir. Bu bilgilere bakacak olursak, Azerbaycan ve bilhassa Urmiye yöresinde oturan Afşarlar, Kasımlı ve Araşlı adlarıyla iki kola ayrılmakta ve Karaçlu, İmamlı, Davutlu, Haydarlı, Yorganlı, Usallu, Kılıçlı, Ganibeyli, Hasansalı, Kileli, Yeberla, Tutmaklı, Adaklı, Kuhgiluyeli, Karahasanlı, Alibekli, Terzili ve Şahburanlı adlı obalara bölünmektedir. Nüfusları ise 25.000 kişidir (Bu ve bundan sonraki sayılara kadın ve çocuklar dahil değildir). İran’ın diğer sahalarına gelince, Hamse’de (Kızılözen kıyılarından Sultaniye ve Sayınkale’ye kadar uzanan Zencan toprağında) 10.000 kişi, Kazvin çevresinde (başlıca Çal ve Huar yörelerinde) 5.000 kişi, Hemedan çevresinde 7.000 kişi, Tahran’ın bulunduğu Rey bölgesinde 7.000 kişi, Huzistan’daki Şuşter yakınlarında 10.000 kişi, Kirman’da 6.000 kişi, Horasan’da 8.000 kişi, Fars’ta 5.000 kişi, Mazenderan’da 5.000 kişi olmak üzere toplam 88.000 kişi nüfusları vardır. Bu sayı ile Afşarlar, İran’da bulunan Türk oymaklarının başında geliyor. Isfahan’ın Fereyden bölgesinde 4-5.000 nüfusa sahip İnallılar ile Horasan’ın Kelat bölgesinde yaşayan Celayirliler den de bilgi alıyoruz.
Aynı yüzyılın ortalarında İran’daki Türklerle ilgili diğer bir liste de Lady Shell’e aittir. Buna göre, herhangi bir boy adı zikretmeden kaydettiği Afşarlar, Urmiye’de (Kasımlı ve Araşlı olmalı) 7.000 ev, Mazenderan’da 100 ev, Tahran-Kazvin arasında 900 çadır, Hamse’de 200 ev ve Kirman’da 1.500 ev nüfusa sahiptir. Ayrıca Araşlı Avşarının bir kolu olan Mahmutlu obası Meraga’da 2.500 ev, İmamlı Avşarı Mazenderan’da 50 ev, Usanlu Avşarı Mazenderan’da 50 ev, Har ve Demavent’te (Tahran civarı) ise 1.000 çadır ve ev, Afşar Şahsevenleri Hamse’de 2.500 çadır, Kaçar-Afşar (Türk ve Leklerden oluşmuş bir oymak) Fars’ta 100 ev, İnanlu Darab ve Fesa’da 4.800 çadır ve ev, Horasan’ın Kelat-ı Nadiri’de yaşayan Celayirliler ise 1.500 ev nüfusa sahip görünüyordu.
Günümüzde ise İran’ın hemen her tarafında dağınık bir halde bulunan Afşarlar, genel olarak Urmiye (yoğun Afşar nüfusu barındıran bu yer, İran’da Avşarların şehri diye tanınır), Hamse (Zencan), Hemedan, Kirman-Şah’ta ve bunlar arasındaki Esed-abat mıntıkasında; Huzistan, Fars, Kirman, Horasan  vilayetleri ile Tahran’da kısmen yarı göçebe, kısmen de yerleşik durumda yaşamaktadırlar. Küçük bir kısmı zamanla diğer boylar arasında eriyen Afşarlar şu boylara ayrılmıştır : Kırklı, Babalı, Celayir, Köse Ahmetli, Gündüzlü, İmanlı (İnanlı), Araşlı, Alplı, İmirli (Eberli), Begeşli, Şamlı, Usalu, Kasımlı, Kutulu, Tekeli, Kuh-Giluyeli. Bugün en çok toplu olarak Kazvin – Hemedan arasında bulunan Afşar kasabasında bulunmaktadırlar ve kasabayı çevreleyen yüzün üzerinde Afşar köyü vardır. Urmiye’de yaşayan Kasımlı Avşarlarının bir kısmı ise Rızaiye civarında bulunur. Afşarlardan Ağaç-eri adı verilen Cakiler ve Ahmetliler çok yiğit ve kahraman olup Şiraz vilayetindedir (Ağaç-Eriler bilindiği gibi ayrı bir Türk boyudur. 20. Yy başlarında Kuh-Giluye’de yaşayan Ağaç-Eriler; Beğdili, Tilki ve Avşar adlı üç oymağa ayrılıyordu. , Burada bahsi geçen Afşarlar bunlardır).

Kaynak: Adnan Menderes KAYA

e-max.it, posizionamento sui motori

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes