Moğolların Kösedağ Savaşında (1243) Selçukluları yenip egemenliği altına alması üzerine Anadolu’da bir çöküntü başladı. Moğollar 1277’de Anadolu’nun önemli bir kısmına hakim olunca kendilerine karşı Anadolu’yu savunan tek unsur olan Türkmenleri hedef alıp bunlara karşı giriştiği saldırı ve katliamla bu gücü yok etmeye başladı. Bunun sonucunda Memluk müverrihi İbn-i Şeddad’ın kaydettiğine göre Anadolu’dan Suriye’ye (Gazze’den Antakya ve Diyarbakır’a kadar uzanan saha ile Suriye sahillerine) 40.000 çadır Türkmen göç ederek Memluklere sığındı.  Bu Türkmenler burada da Boz-ok ve Üç-ok teşkilatlarını yaşattılar. Bozoklar’ın başında ise Afşarları görüyoruz. Bu Afşarlar ileride Anadolu ve İran’da adından söz ettirecek ana kol Avşarlar’dır.
Suriye’de (Güney ve Güneydoğu Anadolu dahil) yaşayan Türkmenler şunlardı :
Kutbeği-Oğulları (Halep), Gündüz-Oğulları (Amik), Köpek-Oğulları (Antep), Bozcalı (Sivas), Doğancı-Oğulları (Amik), Döğer (Halep’in doğusu), İnallu (Kuzey Suriye), Özer (Halep-Akdeniz arası), Sakalsız-Oğulları (Halep’in batısı), Savcı (Halep’in batısı), Varsak (Tarsus ve Toroslar).
Görüldüğü gibi Halep, Antep ve Antakya bölgelerinde yaşayan Kuzey Suriye Afşarları, 13-15. asırlarda başlıca üç aile tarafından (Köpek-Oğulları, Gündüz-Oğulları, Kutbeği-Oğulları) idare olunmuştur.   Bunlardan Afşarlar (Kutbeği-Oğulları), 15. Yy’da başlıca Halep civarında yaşıyorlardı. Beyleri Kutbekli Muhammet idi. Gündüz-Oğulları, Amik Ovasında bulunuyorlardı. Başları olan Gündüz Bey, Doğancı-Oğlu Faris’in ölümüyle, buradaki bütün Türkmenlerin başı olmuştu. Bu obanın ilk tanınanı ve en ünlü şahsiyeti Gördü Bey’dir ve bir çok başarıları vardır. Köpek-Oğullarına gelince, onlar Antep bölgesinde bulunuyor ve Fırat bölgesinde 1440-45 yılları arasında oldukça faal görünüyorlardı. Beyleri Hüseyin, Malatya hakimi idi. Köpekliler, Memluklerin yardımcı kuvveti idi. Ayrıca Köpek ailesinden olan Sakalsız-Oğulları adlı oba, Halep’in batısında yaşıyordu ve onlar da Memluklerin yardımcı kuvvetiydi.
Köpek-Oğullarına adını veren Köpek hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Çok etkin ve nüfusu fazla olan Köpeklilerin daha eskilerde var olan bir oymağın kalıntısı ve devamı olduğu akla geliyor. Gerçekten de Orta Asya’da eskiden büyük bir oymak olan Köpekoğulları’nın yaşadığı bilinmektedir.  Bunun yanında Köpekli Avşarlarının yerleştiği Kuzey Suriye’nin Arap hakimiyeti devrinde iken (İslam öncesi ve sonrası) en güçlü kabilesi Beni Kelb (Köpek-oğulları) idi ki, ilginç bir tesadüftür. Hatta Emevi Saltanatını kuran Muaviye, Hz. Ali’ye karşı destek bulmak için bu kabileden evlenmişti. Şunu da belirtelim, Kuzey Suriye Araplarına asıl Araplar Arab-ı Müsta’ribe (Aslen Arap olmayan sonradan Araplaşmış Arap) demektedirler.
Bu Avşarlar, 14 ve 15. Asırlarda bölgede Osmanlı-Akkoyunlu-Memluk devletleri arasındaki çekişmelerde ve 1337 yılında Maraş ve Elbistan bölgesinde kurulan Dulkadır Beyliği ile (Dulkadır Türkmenleri Oğuzların Bozok kolundan ve çoğu Bayat, Afşar ve Beydili boyundan idi. Dulkadır Beylerinin bu boylardan hangisinden olduğu bilinmiyor, ama Bayat boyu ihtimali daha yüksek gözüküyor. ) 1352 yılında Çukurova bölgesinde (Adana, Tarsus, Misis, Ayas ve Sis) hakim olan Ramazan-Oğulları (Oğuzların Yüreğil boyundan) bünyesinde yoğun olarak faaliyet göstermiştir.
Ramazan-oğulları Beyliğinin kurucusu Ramazan Bey, Çukurova bölgesinde dağılmış bulunan Türkmen aşiretlerini etrafında toplayarak yaylak-kışlak hayatına sahip olmalarını sağlamıştı. Böylece bu Türkmenler, yaylak-kışlak arasında göç ederek belli bir vatan içinde oturma ve az-çok göçebelikten kurtulma olanağına kavuşmuşlardı. Ramazan Bey, Afşarlara ise Uzun Yayla, Rum Nahiyesi (Develi ile Yahyalı’nın Tufanbeyli’ye sınır olduğu ve Eşepınar, Çataloluk, Kiske, Kale, Şıhlı, Yeniköy, Afşar, Karaköy ile çevre köyleri içine alan sahadır. Günümüzde harabe halde olan Avşar adlı köy, Ermeni köyü idi.) ile Maris Bölgesini yaylak olarak tahsis etmişti.
Ramazanlılar, bölgedeki Türkmenleri itaatine alarak büyük bir nüfuz elde etti. Çukurova’nın ve Suriye’nin belli başlı ticaret ve hac yolu üzerinde bulunması Memlukluların bölgeyle ilgilenmesi ve dolayısıyla Ramazanlılarla mücadele etmesine sebep oldu. Ramazanlıları destekleyen Türkmenler ve özellikle de Afşarlar ve Kutbekli Avşarları Memluklularca şiddetle cezalandırıldılar.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes