Germiyanlılar, Oğuzların Avşar Boyu’na mensuptur.   Her ne kadar Germiyanlıların kökenleri ile ilgili farklı görüşler ortaya atılmışsa da   bölgede yapılan dil çalışmaları, Avşar dil özelliklerinin 2. sırada olduğunu (1. sırada Kınık) ve Avşar tezinin daha makul olduğunu göstermektedir.
Germiyanlılar, Anadolu’ya Celalettin Harzemşah maiyetinde  Fars ve Kirman dolaylarından Malatya yöresine gelerek yerleşmişlerdir.  Yerleştikleri Pütürge-Şiro bölgesinin o dönemlerde Germiyan olarak adlandırıldığı ve bu Türkmen topluluğunun adını buradan aldıkları tahmin edilmektedir.  Şunu da belirtelim, Türkistan’da Germ şehri  vardır ki Germiyanlıların buradan geldikleri için bu adı aldıkları ve yerleştikleri bölgeye (Pütürge-Şiro) Germ şehrinden mülhem Germiyan adını verdikleri de düşünülebilir. Yine Afganistan’daki Özbek Türklerinin Belh civarındaki uruğu Möyten’in Germisili oymağının bulunması  da ilginçtir. Çünkü Germiyanlıların Elazığ, Tunceli ve Çemişkezek taraflarında da yerleştiklerini yer adlarından anlıyoruz  ki, Çemişkezek’e bağlı Germili, Germikar ve Germisik adlı köyler vardır.
Germiyanlılar ile ilgili ilk bilgilere Baba İshak İsyanı (1240) sırasında rastlıyoruz. II. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Selçukluların Malatya subaşısı olan Ali-Şir oğlu Muzafferüddin, Kürt ve Germiyanlılardan topladığı askerlerle Babailere karşı harekete geçmişse de iki kez yenilerek Malatya’ya çekilmiştir.  Bir müddet sonra Germiyanlılar, 1243 Kösedağ Savaşı (bu savaştan sonra Selçuklular Moğol egemenliğine girdiler) sonrası başlayan Moğol istilası ve baskısı sebebiyle Muzafferüddin’in oğlu Kerimüddin Ali-Şir başkanlığında batıya gelmiş olmalıdırlar (1258-60’ta).  IV. Kılıç Arlan zamanında Selçuklu veziri Muinüddin Pervane, İzzeddin Keykavus taraftarı olan Selçuklu emirlerini Konya’da toptan öldürtmüştü (1264’de). Bunlar arasında Kerimüddin Ali-Şir’de vardı.  Bu olaydan sonra Germiyanlılar artık Batı Anadolu’da (Kütahya, Afyon, Denizli) görünmekte ve Selçukluların Batı Uç Beylerbeyliğini yapan Sahip-Ata Oğullarının emrinde bulunmaktadırlar (1276’dan hemen önce). Memluk Sultanı Baybars’ın Moğolları yendiği Elbistan Savaşında (1277) esirler arasında Emir Şihabüddin Gazi Ali-Şir’de vardı.  Yine Konya’da Sadreddin Konevi’nin müdavimleri arasında Seyfeddin Ali-Şir bulunmaktaydı.
Karaman-Oğlu Mehmet Bey, II. İzzeddin Keykavus’un oğlu olarak tanıttığı Alaaddin Siyavuş’u (Cimri) Selçuklu tahtına çıkarmak ve etkinliğini artırmak istemişti. Bu sebeple meydana gelen Selçuklu (Moğol destekli) - Karaman çekişmesinde Germiyanlılar, Selçuklu hizmetinde aktif rol aldılar. Bu hadiseler esnasında Cimri’yi yakalayıp Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev’e teslim eden (1279’da) Germiyan-Oğlu Hüsameddin Ali-Şir idi.  Germiyanlılara bu hizmetlerinin karşılığı olarak Kütahya ve civarı ikta olarak verilmiş ve Batı Uç Beylerbeyliğine getirilmişlerdir. Bundan sonra Batı Anadolu’daki en güçlü beylik haline gelmeye başlamışlardır.
Germiyanlıların daha sonra II. Gıyaseddin Mesut ve Moğollara karşı savaştıklarını (bu savaşlarda Germiyanlıların komutanı Bozkuş Bahadır idi. Biz Uşak bölgesinde büyük bir oymak olan Boz-Kuş’ların varlığını biliyoruz) ancak yenildiklerini ve kızları tarafından akrabaları Bedreddin Murat’ın öldürüldüğünü görüyoruz. Ayrıca Selçuklu veziri Sahip-Ata ile Denizli için savaşmışlar ve burayı ellerinde tutmuşlardı. 1289 yılına kadar devam eden bu mücadelelerde Germiyanlıların başında Hüsameddin Ali-Şir vardır. 1299’a gelindiğinde hakimiyetlerini Ankara’ya kadar yaymışlardı.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar   
-3 #10 X 26-02-2017 13:49
Germiyanlar kürt olsa ne olur türk olsa ne olur
Siz kürt ler ve türklerden önce anadolunun yerli halki ne olduuuuuuuuu ????????????
Alıntı
+3 #9 germiyanoğlu 04-09-2016 00:35
yahu ben germiyanoğullar ındanım öz be öz Türküm konuştuğum dil Aydından >Boluya kadar Türklerin konuştuğu dildir.
Alıntı
+5 #8 harun 25-02-2016 00:15
Herkes kürt zaten selahaddin eyyubi kürt yakında artik oğuz kağan da kürt derlerse şaşırmayın germiyan oğullarına nasıl kürt dersin arkadaş musul kerkük türkmen yurdudur bu hem germiyan oğulları avşar boyuna mensuptur avşar boyuna sana anlatmama gerek yok atam oğuzun 6 oğlun dan yidizhanin oğlu dur avşar ve bunlar boyları oluşturmuştur
Alıntı
+1 #7 misafir 14-11-2015 13:19
Agıd,
Senin gibi piçler dışında herkes Türk olabilir. Çünkü Türklük, sadece bir milletin değil yüksek bir kültürün ve medeniyetin adıdır aynı zamanda.
Alıntı
-16 #6 Agıd 12-11-2015 22:29
He Butun dünya Türk Allah peygamber hatta balinar bile Türk...
Alıntı
0 #5 gürün elen 04-06-2015 22:17
germiyan beyliği hem avşar boyunda diyorsunuz hem de selçuklularla karamanoğlu savaşında germiyanlar selçukların yanında karamanoğulları na karşı savaşıyorlar yani kendi soyuyla savaşıyorlar sellatini eyubi tarihindede böyle yaptılar sebebi kürtlerin türk soylu halk olmaması için elinde geleni yaptılar şimdide yazılan tarihin bacakları hep havada kalıyor
Alıntı
+11 #4 Alişiroğlu 21-12-2014 22:20
Urfada alişiroğluları var güçlü bir aile akrabaları yozgat kutahya kırşehır sivas ve malatyada bulunmakta ankara istanbul ve izmirede bir çoğu yerleşmiş urfada on onbeş koyleri var kırşehırdede bır çok köyleri olduğu bilinmekte.

Avsarobasi Notu: E-posta adresinizi belirtebilir misiniz??
Alıntı
+1 #3 germiyanlar 18-11-2014 18:00
GERMİYAN OĞLULARI TÜRK OĞLU TÜRKTÜR VE EZİLEN KÜRKLERE SAHİP ÇIKMIŞLARDIR VE BÖLGEDEKİ KÜRKLER KENDİLERİNİ GERMİYAN TÜRKÜ OLARAK TANITIP YAŞAMIŞLARDIR VE KUŞAKTAN KUŞAGA YAYILMIŞTIR.
Alıntı
-5 #2 k .ö. 25-07-2012 12:40
"germ" farsça'da da benzer şekilde "sıcak su-kaplıca" manasında da olup türkçeye geçmiştir ve orta asya türklerinde (iran ve fars diliyle yakın ilşki kuran özbekler vd.) de kullanılır. ırak'ta germiyan adında kürt topluluğunun olması, germiyan kelimesinin kürtçe'de de olması anadolu'daki eski bir beylik olan germiyanoğullar ı'nın kökenine dair bir delil- alaka sunmaz. nitekim benzer hatta aynı adları taşıyan ama birbirleriyle hiçbir ilgisi, kan bağı olmayan aşiretler, topluluklar farklı yerlerde her zaman olabilir ve olmuştur. nitekim oğuzların 24 boyundan biri olan Avşarlar'ın adını kullanan veya Türkçe adlar alan kürt toplulukları yok mu? Ha keza bazı Arapça-farsça adlar alan türkler olduğu gibi...
Alıntı
-17 #1 Hamid 03-10-2011 00:20
Germiyan asireti Kürt kökenli olup Kerkük ile Süleymaniye arasinda halen yasamakta olup Soran Kürtcesini konusurlar. Germiyan Kelimesi Kürtce olup manasi Sicak bölge ahalisi demektir.

Selamlar
Hamid
Alıntı
Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes