1. Osmanlı Devleti'nin İskan Siyaseti

İskan, toplulukların belli bir toprak parçasına bağlanarak devamlı bir yerleşik hayat kurmasıdır. Ancak bazı aşiretler toprağa yerleşememiş ve bu yüzden yerleşime bağlı üretim şekline alışamamışlardır. Böyle topluluk-larda temel geçim kaynağı ise hayvancılık olmuştur. Dolayısıyla göçebelik-ten yerleşikliğe geçiş çok uzun ve güç bir sosyal evrim şeklini almıştır. İs-kan politikası uygulayan devletler böylece büyük bir sorunla mücadele et-mek zorunda kalmıştır.

Osmanlı devleti, kuruluş, genişleme, duraklama, gerileme ve çöküş devirlerinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlere bağlı olarak iskan politikasında farklı şekillerde hareket etmiştir. Kuruluş ve genişleme dönemle-rinde önce Anadolu sonra Rumeli'de yeni fethedilen topraklara konar göçer Türk boy ve oymaklarından bir kısmını yerleştirerek buraların Türkleştiril-mesini ve şenlendirilmesini sağlamıştır. Belirli bir politikaya uygun iskan metodlarına göre yapılan bu yerleştirme hareketleri, mali ve idari bakım-dan müstakil bir kurum olan arazi vakıflarına dayanılarak yürütülmüştür. Böylece vakıflar ve temlikler sayesinde sosyal ve ekonomik hayat canlan-mış, bataklık ve ıssız yerler kullanılır hale gelmiştir. Sistemli yapılan iskan metodlarından biri de sürgünlerdi. Devlet gerekli gördüğü zaman halkı sı-nırları içinde başka yerde iskana tabi tutmuştur. İskanda dikkat edilen hu-suslar ise şunlardı. Bir kere iskanlarda gönderilenler arasında tüccar, esnaf, sanatkar gibi mesleklerden olanlara dikkat edilmiştir. Ayrıca her köy ve kasabadan belirli haneler alınarak başka yerlerde karma olarak yerleştiril-miştir. Bu gibi haneler belirlenirken aralarında düşmanlık olanlar ve toprak sıkıntısı çekenler tercih edilmiştir. Böylece devlet iskan politikası uygular-ken olaya sadece siyasi olarak yaklaşmamış, ekonomik ve sosyal olarak ta düzeni sağlamaya çalışmıştır.

Ancak 16. Yy sonlarında başlayıp 17 (duraklama) ve 18. Yüzyıllarda (gerileme) devam eden uzun harpler dolayısıyla iç karışıklıklar artmış ve devlet için büyük mesele halini almıştı. Harplerin getirdiği mali külfet, halka yüklenen ağır vergilerle kapatılmaya çalışılmış, devletin otoritesindeki za-yıflık sebebiyle de meydana gelen eşkıyalık hareketleri sonucu, yerleşik halk güvenli gördüğü yerlere göç etmeye başlamış ve böylece bir çok yer harap duruma düşmüştü. Üstelik göçebe aşiretler sürekli yer değiştiriyor ve bu esnada yerleşik halka da zarar veriyorlardı. Böylece devlet, tarım üreti-minin artırılması amacıyla harap ve sahipsiz yerlere oymakların yerleştiril-mesini öngören bir iskan politikası uygulamak zorunda kalmıştır. Bu amaçla konar-göçerleri buralara yerleştirmek istediği gibi, iç göç yüzünden yerleri-ni terk eden ahaliyi de yerleştirmek durumunda kalmıştır. Devletin çöküş dönemlerinde ise büyük oranda toprak kayıplarının gündeme gelmesiyle kaybedilen topraklardan gelen göçmenlerin yerleştirilmesi büyük bir sorun teşkil etmiştir. Diğer taraftan devletin zayıflığı sebebiyle ortaya çıkmış olan derebey aileleri ve bunlara bağlı aşiretlerin iskanı da gündeme gelmiştir. Devlet bütün bu sorunları aşmak için Muhacirin Komisyonu kurmuş ve is-kanı sistemli olarak yürütmeye çalışmıştır.

Görüldüğü gibi Osmanlı devleti kuruluş ve yükselme dönemlerinde dışa dönük bir iskan siyaseti uygularken, gerileme ve çöküş dönemlerinde içe dönük bir iskan siyasetine ağırlık vermiştir. Bizim burada göreceğimiz iskan siyaseti içe dönük olan iskan siyasetidir.

Yorumlar  

0 #76 gamze 15-04-2017 22:13
Bence çok güzel mükemmel
Alıntı
+1 #75 İshal 15-02-2017 16:52
İyi iyi
Alıntı
+1 #74 Köktürk 25-01-2017 12:01
Emeğine sağlık hocamızın bilgiler aydınlatıcı.
Alıntı
0 #73 -,- 16-01-2017 19:36
Misafir salak ve bir yerine girsin gibi kelimeler kullanman doğru değil belki görmediler bence böyle kelimeler kullanmamalısın ._.
Alıntı
-3 #72 Misafir 05-01-2017 16:31
Sonraki sayfaları okumazsan anlamazsın djsamet denilen salak. Deve bir yerine girsin daş daş.
Alıntı
-2 #71 Daş Daş 01-01-2017 16:45
bu ne ya deve gibi uzun
Alıntı
-2 #70 DJSamet 01-01-2017 16:43
cook uzun olmuş biraZ kısaltılabilir ve iskan siyasetinin ne olduğunu anlamış değilim
Alıntı
+1 #69 Yusuf Buğra 26-12-2016 20:07
Biraz uzun fakat yinede işime yaradı.
Alıntı
0 #68 Kayıtsız 26-12-2016 20:02
Çok uzun
Alıntı
+4 #67 tulin 07-12-2016 20:59
Çok iyiiiiiiiiii
Alıntı
-5 #66 jjhgjvfgt 07-12-2016 18:43
hiç bişey anlasılmıo
Alıntı
+1 #65 zongldaklı 07-12-2016 14:39
:D Abi çok iyi yaaa
Alıntı
+4 #64 Demir efe 06-04-2016 18:46
Çok uzun biaz kısaltın ama işime yaradı_________ _:;!?
Alıntı
+9 #63 Anonim 28-12-2015 19:11
Başarılı
Alıntı
+6 #62 defne 27-12-2015 17:48
iyi süperde keşke kopyalansa of bide çok uzun
Alıntı
+2 #61 başkan 17-12-2015 19:08
uzun yazmışsın kısalt ve ayrıca diğer siteler bin kat daha iyi yani shshsh :D
Alıntı
+7 #60 ahmetcan ertaş 17-12-2015 18:08
cok anlayışlı
Alıntı
-2 #59 AHMET YASİN 16-12-2015 20:29
keşke kopyalansa
Alıntı
0 #58 ramazan şerife 02-12-2015 18:47
kopyalanmıyo acaba neden ama yine de iyi
Alıntı
-28 #57 türk 29-10-2015 13:38
GÖÇEBE GİBİ AMAÇSIZLARIN ALLAH BELASINI VERSİN SADECE DEVLETI BATIRDILAR
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
 • Mahmudoğlu (Sofular)

  Recepli Avşarlarının bir obası. 1699 yılında İç-El Yörükleri arasında bulunan Sofulu cemaati  diğerleriyle birlikte 1701'de Yahyalı köylerini talan etmişti. Bu durum üzerine Maraş beylerbeyi Rişvan...

  (11541)
 • Sübhan

  Sis Avşarlarındandır. Sis bölgesinde 1519'da 17 hane, 3 mücerret, 1270 akça hasılı bulunan cemaat göçer-evler idi ve Yurdan mezrasında kışlamaktaydı. Diğer defterlerde adına rastlanmamıştır.941 Bu ...

  (8310)
 • Kıralı (Karalı)

  Bu Afşar obası Rakka'da iskan edilmiştir. Ancak diğer bütün Türkmen boyları gibi onların da burada durmayarak kaçtıklarını tahmin edebiliriz. Ancak Kıralı adını belgelerde takip edemiyoruz. Bu yüzd...

  (10137)
 • Çobanoğlu

  Biz bu adda 16. Yy'da İran Avşarlarının bir obasını tanıyoruz. 1588-9'da Safevilerin Horasan Seferine katılan Mehdi Kulu Han bu obadan idi.
  Bunun yanında Kilis, Maraş, Niğde, Edirne, Rakka, şam'da ...

  (9000)

arama
Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Persian Russian

View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes