Osmanlı'nın iç iskan siyasetini oluşturan "Göç yüzünden boşalan yerler ve konar-göçerlerin yerleştirilmesini" gerektiren sebepler, dört grupta toplanabilir.Osmanlı'nın iç iskan siyasetini oluşturan "Göç yüzünden boşalan yerler ve konar-göçerlerin yerleştirilmesini" gerektiren sebepler, dört grupta toplanabilir.

1. Uzun savaşlar sebebiyle meydana gelen iktisadi buhranlar (vergilerin artırılması, yeni vergilerin konması) : 17. Yüzyıl sonlarında Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venedik ile yapılan ve 16 yıl süren savaşların kaybedilmesi ve sonunda imzalanan Karlofça Antlaşmasıyla büyük toprak kayıplarının yaşanması, Osmanlı devletini idari, ekonomik, hukuki ve sosyal bakımlardan zora sokmuştu. Felaketle sonuçlanan bu olaydan sonra Anadolu'da huzursuzluk çıkmış ve yer yer ayaklanmalar baş göstermiştir. Devlet bu karışıklıkları önlemek için uzun bir mücadeleye girişmiş, ancak bu mücadelede mali olarak büyük sıkıntıya düşmüştür. Gerek bu çabalar esnasında gerek savaşların getirdiği ekonomik yük yüzünden vergiler artırılmıştır. Bu olay Anadolu'nun bazı yerlerinde nüfus hareketlerine yol açmış ve halkın önemli bir kısmı yerini terk ederek şehirlere göç etmiştir. Devlet, göçe sebep olan şartları ortadan kaldırmak yerine onları tekrar eski yurtlarına döndürmeye çalışmıştır. Ancak devlet bu çabalarında başarılı olamayacaktır.

2. İsyanlar ve eşkıyalık hareketleri gibi iç karışıklıkların ortaya çıkardığı durum : Osmanlı tarihinde Celali İsyanları adıyla anılan bu karışıklıklar, devletin yaşadığı göç hareketlerinin belli başlı sebepleri arasında yer alır. 1596 yılında başlayan ve 1775 yılına kadar devam eden bu isyanlar, halkın büyük bir çoğunlukla yerini terk etmesine yol açmıştır. Öyleki Anadolu'nun bazı yerlerinde bir kazadaki köylerin genellikle % 90'ı boşalmıştır. Uzun savaşların yılgınlığı ve ağırlaşan vergilere birde eşkıyaların baskıları eklenince halkın göç etmesi kolaylaşmıştır. Böylece halkın bir kısmı başka sancaklara giderek büyük şehirlere yerleşmiştir. Celaliler, meydana getirdikleri bu asayişsizlik yanında, bir çok isyan da çıkarmışlardır. Gerek vergi adaletsizliği, gerek merkezi otoritenin zaafı neticesi çıkan bu isyanlar devleti büyük zararlara uğratmıştır. Bu dönemdeki en önemli sorunlardan biri de konar göçer aşiretlerin göç esnasında yerleşik ahaliye verdikleri zararlardır. Bu göçebeler hayvanlarını otlatmak için yerleşik halkın ekinlerine zarar verdikleri gibi eşkıyalık hareketlerine kapılarak soygunculuk ta yapmışlardır. Devlet bu grupları zararlarını önlemek amacıyla iskana tabi tutmuştur.

3. Devlete yeni gelir kaynakları elde etmek için boş ve harap yerlerin tarıma açılması : Yukarıda belirtildiği gibi halkın önemli bir kısmı yerlerini terk etmiş durumdaydı. Bu durum, bir çok köy ve kasabanın harap olmasına yol açtığı gibi bir çok ekili alanın da kullanılamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Bilindiği gibi Osmanlı'nın en önemli gelir kaynağı tarımdı. Tarımda istihdam edilen nüfus ise Türk'tü. Dolayısıyla boşalan yerlerin Türklerin yaşadığı yerler olması yani Tımar ve Zeamet toprakları olması devletin tarım üretimine büyük darbe vurmuştur. Bu sebeple Osmanlı devleti halkı tekrar toprağına döndürmek için sert tedbirler almıştır. Bunun yanında konar göçer Türk topluluklarını da tarıma elverişli yerlere yerleştirmeye dikkat etmiştir. Böylece kaçan ahalinin yerine döndürülmesiyle harap yerler tekrar şenlendirilirken göçebe aşiretlerin iskanıyla yeni bir çok köy ve kasaba da kurulmuştur.

4. Yapılan savaşlar sebebiyle dışardan gelen göçler : Osmanlı'nın kuruluş ve genişleme döneminde Rumeli'de fethedilen topraklara bölgeyi Türkleştirmek amacıyla Anadolu'dan Türk toplulukları gönderilerek buralarda iskan edilmişlerdi. Ancak 17. Yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın Avrupa'da toprak kaybetmeye başlaması, buralarda yerleşmiş olan Türk nüfusun ve Müslüman milletlerin katliamdan kaçarak içe doğru göç etmesine yol açmıştır. Bu göç dalgaları zamanla daha büyük bir orana ulaşmış ve devleti sıkıntıya sokmuştur. Devlet bu grupları İmparatorluğun geri kalan topraklarında yerleştirmek için uğraş verecektir. Osmanlı topraklarına göç eden bu grupların geldiği iki bölge vardır. Bunlar, Güneydoğu Avrupa ile Kırım ve Kafkasya bölgesidir. Bilindiği gibi Kafkasya'dan gelen göçler, Avşar Türkmenlerini çok yakından ilgilendirmektedir.

e-max.it, posizionamento sui motori

Yorumlar   

+2 #14 necmettin 23-12-2015 19:43
Biraz daha kisa ve net olsaydi daha iyi olur du ynede allah razi olsun
Alıntı
-1 #13 ugur kartal 17-03-2014 10:55
osmanlı daki soyismimiz nadirlioğulları buyuk dedemiz balkanlardan geldiğimizi söylemiş fikri olan varsa paylaşıldıgı takdirde cok memnun olurum.
Alıntı
0 #12 famely 04-03-2014 12:38
allah razı olsun gardaş ( bune beeeeeeeeeee ) !!!!!!!!!!!!!!! !!
Alıntı
-2 #11 melo 16-01-2014 20:06
bu ne yaaa
Alıntı
-2 #10 okuz 16-01-2014 20:05
bu ne yaaa
Alıntı
-1 #9 ayşenur :DD 08-01-2014 17:36
la bu ne ya cok uzun kşm yazacak bunu oooooo işimiz var kısasını istiyorum kısaltın şu sebepleriiiiiii iiiiiii
Alıntı
-1 #8 zwynep 22-12-2013 14:06
süperyaaaaaaaaa aaaaaaaaa
Alıntı
-3 #7 sikici 09-12-2013 17:31
çok iyi :)
Alıntı
+1 #6 gamze uçum 01-12-2013 11:51
ne vardı bu kadar uzatacakkkkkkkk kkkkkkk:(:(
Alıntı
0 #5 aslı hötelek 07-11-2013 10:22
Çok uzun ama yardımcı oldunuz sagolun :lol: :lol: hoca inş bgenir
Alıntı
-2 #4 zehra demir 17-10-2013 17:16
daha güzel olabilir :lol: 8)
Alıntı
-5 #3 ayşe kader 15-05-2013 14:50
:oops:
Alıntı
-2 #2 dfgdf dgdfg 09-12-2012 17:47
avşar ne
Alıntı
+2 #1 ayşenur KEKLİK 06-10-2012 20:07
iskan siyaseti dört grupta toplanmış ama aaaaaaaaaaaaaaa şşşşşşşşşşşşşşş şşııııııııııııı ııııııırrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrıı ııııııııııııııı ıııııııı ççççççççoooookk kkkkkkkkkkkkk uuuuzzzzzuuunnn nnnnnnnn kısa olsaydı neyse ama berbaT
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes