Diğer bir husus bu bölünmeler sonucu Afşarların arasına başka boylardan Türkmenler karıştığı gibi, kimi Avşar obaları da diğer Türkmen toplulukları arasına karışıp eriyordu. Afşarların başındaki boy beyi ailelerinin ortadan kalkmasıyla  bu ailelerin torunları olduklarını savunan topluluklar ortaya çıkmıştır. Neticede bu bölünmeler sonucu Afşarlar bir çok oba ile temsil edilmişlerdir.
Burada bir mesele de obaların nüfuslarıyla alakalıdır. Bir kere obaların nüfusları arasında denge yoktu, tam tersine nüfusları birbirinden farklılık arzediyordu. Kimi obalar çok küçük nüfusa sahipken, bazı obalar başlı başına bir aşiret haline gelmiştir. Nüfusla ilgili diğer bir husus ise, aşağıda bazı obalarda görüleceği gibi ani nüfus artışı veya azalmasıdır. Bunun sebebi, gerek göçler, gerek sürgünler yoluyla bir obanın başka yöredeki akrabalarının yanına gitmesidir. Bu bir bölgedeki obanın nüfusunu oldukça azaltırken, başka yörede yaşayan obanın nüfusunu ani olarak artırıyordu. Ayrıca bu obalardan kopan gruplardan bazılarının başka Türk toplulukları arasına karıştığı da oluyordu.
Aşağıda bazı obaların hane sayıları verilmiştir. Hanelerin bünyesinde ne kadar kişi barındırdığı bir sorun teşkil etmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda her zaman için sağlıklı bir netice vermese de hanelerin genel olarak 5 kişi sayılması kabul edilmiştir.  Bu sayede aşağıda hane sayıları verilmiş olan bazı obaların nüfusları okuyucu tarafından hesaplanabilir. Ancak tekrar edelim bu tahmini bir sayıdır, kesin değildir. Elde edilen rakamlar çok fazla gözükmeyebilir. Ancak yüzlerce yıl önce dünyanın ve dolayısıyla Osmanlı’nın nüfusu dikkate alınırsa (16. yy ortalarında Osmanlı’nın nüfusu 28 milyon civarındaydı ve Avrupa’nın en büyük devletiydi. Avrupa’da nüfusu 200 bini geçen sadece 5 şehir vardı) bu nüfusun o dönemler için azımsanamayacak olduğu anlaşılır.
Afşar oymak ve obalarına ait bu listeyi hazırlarken, kaynaklarda geçen isimler ile bizzat gezip görerek yaptığımız çalışmalarda tespit ettiğimiz isimler de bulunmaktadır. Bu cemaatlerin bir kısmı günümüzde Afşar olduklarını bilmemektedir. Bunlar ya oba adlarıyla anılıyorlar yada kendilerini genel bir isim olan Türkmen ve Yörük diye tanımlıyorlar. Afşar oymak ve obalarının yukarıda bahsettiğimizden daha fazla oldukları muhakkaktır. Ancak konunun başında belirttiğimiz sebeplerden dolayı bu grupların tamamını tespit etmek imkansızdır. Ayrıca günümüzde böyle bir çalışmayı yapmak zaman ve maddiyat açısından kişi imkanlarını geçmektedir. İyi bir ekip çalışmasıyla aşiretlerle ilgili daha teferruatlı ve düzenli bilgilere ulaşılabilir. Böylece varsa diğer Afşar obaları da ortaya çıkacaktır.
Oymak ve obalara ait bilgi verilirken, konunun sonunda yerleştikleri yerlerin isimleri de verilmiştir. Bu isimlerin bazıları yerleşim birimlerinin eski adlarıdır. Bu gibi yerleşim birimlerinin günümüzdeki adları ekler kısmında verilmiştir. Burada bir meseleye daha değinerek konuyu kapatalım. Oymak ve oba tasnifi yaparken araştırma esnasında yeni bir Avşar obasını tesbit ettiğimizde bu obanın daha önce görüp incelediğimiz veya ulaşamadığımız kaynaklarda geçip geçmediğini tekrar kontrol etmemiz gerekir. Ancak bir çok kaynağa zaten zorluklarla ulaştığımız yada belki şu an için ulaşamayacğımızdan bu bilgiler istenilen düzeyde olmamıştır. Umarız başka araştırmacı arkadaşlar bu konuda daha gayretli ve ciddi çalışırlar ve bu açığı kapatırlar.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorumlar   
0 #1 irfan buran 15-03-2011 23:56
Babamın babası Osmanlıca nüfuz cüzdanında
lakabı burhanoğlu ve Hacı Mahhmutoğlu geçmektedir. İnternetten yaptıgım sorgulamada; Burhanoğlu Zonguldak ilinin Devrek ilçesine bağlı köydür. Burabda Avşarların burhanlı boyu tarafından kurulduğu bilgisine rastlanmaktadır .bilgisine ulaştım
Avşar oymak ve obaları
-Burhanlı, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı köy
-Burhanlı, Dulkadır(Maraş) yöresinde en büyük boy olan İmanlı Avşarının bir koludur.
-Burhanlılar, imanlı avşarının diğer kolları gibi, Doğu ve güneydoğu, Anadoluda yerleşmiş önemli kolları da anadoluda muhtelif yerlere dağılmıştır.
Burhanlılar asıl Güney Anadolu Türkmenleridir. Cukurovada yoğundurlar.

Burhanlı, Gelibolu Vikipeti, özgür ansiklopedi sitede
ayrıca Burhan, Karaman Vikipedi, Özgür ansiklopedi
Sayılan yerleşim yerleri birbirleri ile örtüşmektedir.
Detaylı bilgisi olan yazarmı
Alıntı
Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes