Yahşi-Hanlu

Sis Avşarı obalarındandır. Sis bölgesinde 1519’da 36 hane olup göçer-evler olarak kaydedilmiştir. 1523-4’te 46 hane, 16 mücerret, 1525-6’da 32 hane, 21 mücerret, 1536-7’de ise 34 hane, 19 mücerret nüfusu vardı. Yahşi-Hanlılardan bazı gruplar dağılarak başka yerlere göç etmiştir. Bunlardan Maraş bölgesine gelenler, Elbistan’ın Hurman nahiyesine bağlı Esirgin ve Ayıviranı mezralarında iskan olmuşlardı.

16.Yy’ın ortalarından 17. Yy ortalarına kadar varlığını sürdüren ve Karaman Eyaletinde yurt tutan Atçeken Oymakları arasında da bir YahşiHanlı cemaati (Turgut kazasında) görülüyor. Diğer adı Pusadlı olan cemaat, Atçekenleri inceleyen yazara göre Moğol asıllıdır ve İlhanlı hükümdarı Ebu Said’in adının kısaltılmışı olan Pusad adını taşıyor. Yazar bu sonuca cemaatin adından yola çıkarak ulaştığını söylüyor.

Ancak Sis Avşarları arasındaki Yahşi-Hanlı’nın kollarından bazıları Adana civarından göç edip Karaman bölgesine gelmiş olmalıdır. Üstelik Atçeken oymakları arasında Zekeriyalı (Eskil kazasında) ve Tur Ali Hacılı (Turgut kazasında) adlı cemaatlerin bulunması bizim görüşümüzü desteklemektedir. Çünkü Zekeriya ve Tur Ali Hacılı cemaatleri bilindiği gibi Sis Avşarı obalarıdır. Yahşi-Hanlılar Sis bölgesinden dağılarak Tarsus, Dulkadır ve Karahisar-ı Devle’ye de yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes