Usalı Avşarı

Bu obanın adı kaynaklarda Usallu ve Usanlu şeklinde de geçer. İran Avşarlarındandır. Safevi hükümdarı Şah Abbas zamanında (1587-1628) Isfahan’da yaşıyorlardı. Daha sonra Kürdistan’da bulunan Kaverud’a geldiler. Kaverud hakimi İmam Kulu Sultan bu obadan idi.

Usalıların, İran’da bulunan diğer Afşar obaları gibi kalabalık ve etkin olmadığı anlaşılıyor. 19. yy’ın ortalarında İran’da bulunan Lady Shell’in İran’daki aşiretler ile ilgili hazırladığı listede Usalılar, Mazenderan’da 50 ev, Tahran bölgesindeki Har ve Demavent’te ise 1.000 çadır ve evden müteşekkildi. Azerbaycan’ın Kuba şehrinde de Usalılar bulunmaktadır.

Usanlı Avşarı’ndan bazı gruplara Osmanlı topraklarında da rastlıyoruz. Henüz 16. Yüzyılda Maraş Türkmenleri arasında bulunan cemaatin bir kısmı ise Alanya’da yerleşmiştir. Bu durum onların esasen Anadolu’dan İran’a giden obalardan olduğunu, bir kısmının ise göç etmeyerek yerinde kaldığını göstermektedir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes