Tohtemür Kethüda

Beylikli Avşarındandır. Şahıs adı taşıyan diğer Beylikli Avşarı obaları gibi bunun adına da 1550 tahririnde rastlanıyor. Daha önceki tahrirlerde şahıs adı taşıyan obalar kaydedilmemiştir.

Halep bölgesinde bulunan cemaat, biri 40, diğeri 12 hane olmak üzere iki şubeye ayrılmıştı.

Günümüzde Antep merkeze bağlı Tokdemir köyü, bu cemaat tarafından kurulmuştur.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes