Sekiz Avşarı

Kanuni devrinde Halep Türkmenleri arasında Afşarlar, Köpekli, Gündüzlü ve Beylikli olmak üzere üç koldan oluşmaktaydı. Bunlardan Köpek-Oğulları bir çok obaya ayrılmıştı ki bu obalardan biri Sekiz adını taşıyordu.

Halep bölgesinde 1526’da 61 hane olan Sekiz Avşarı, 1536’da 37 hane, 1550’de ise 26 hane idi. Bu nüfus azalmasının sebebi Sekiz cemaatinin erken tarihte yerleşik hayata geçmesiyle ilgilidir.

Nitekim bunlardan bir grup 16. Yy ortalarında Urfa’nın Suruç ilçesi Şeyhçoban köyünde yerleşti. Bunlara Suruç Avşarı da denir. Sekiz Avşarından bazı bölükler ise Yeni-İl Türkmenleri arasında bulunuyordu. Yeni-İl’e bağlı Afşar oymakları 1691 yılında Boz-Ulus Mandesi Avşarlarıyla birlikte Rakka’ya iskan edildi.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes