Saruhanlı

Recepli Avşarlarının bir kolu. 16. Yüzyılda Maraş Türkmenleri arasında görülen Saruhanlılar, Salmanlılara tabi idiler. Ayrıca aynı yüzyılda Karaman’da sakin Atçeken oymakları arasında Bayburt kazası Türkmenlerinden Saruhanlı (diğer adı Türkmenli) cemaati bulunmaktadır.

Bu onlardan bazı grupların bu bölgeye göç ettiğini gösteriyor. İlerleyen dönemlerde Receplilere tabi olan cemaat, 1703 yılından itibaren diğer Recepli Avşarı obalarıyla birlikte Belih nehri boyları ve Rakka’ya iskan edildi. Ancak Saruhanlılar, diğer bazı obalarla beraber iskandan kaçarak Kars ve Çıldır taraflarına gitmişti.

Rakka’ya iskan olan Recepli obalarının 1729 yılındaki tahririnde 8 hane ve 6 mücerret nüfusa sahipti. Cemaat Anamur, Ankara, Diyarbakır, Kadirli, Kara İsalı, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mardin, Rakka, Sis, Tavşanlı, Tire ve Yalova’da yerleşmiş, Bir kısmı Trakya’da Edirne ve Sultanyeri’ne ve daha ilerde Balkanlarda Yenice-i Kızılağaç – Paşa, Filibe, Gümülcine, Kızanlık – Çirmen, Serfice – Manastır ve Tatarpazarı’nda iskan edilmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes