Sarı Fakihli

Recepli Avşarındandır. 16. Yy’ın ilk yarısında Sis yöresinde bulunan cemaat, Savcı-Hacılı’ya tabi gözüküyor ve 1519’da 11 hane, 2 mücerret, 840 akça hasıl, 1523-4’te ise 16 hane, 9 mücerret, 1270 akça hasıla sahip olup Körpe mezrasında ziraat ediyordu. Diğer defterlerde adına rastlanmamıştır.

Bu onların başka yerlere gittiğini gösteriyor. Nitekim belgelerde cemaatin Kayseri, Adana, Kars-ı Maraş, Göksün ve Niğde’de bulunduğu anlaşılıyor.

Maraş yöresindeki Sarı Fakihliler, Akça Kuyuluk köyünde iskan olmuştu. Bazı bölüklerinin ise Tomarza ve Kadirli’de bulundukları anlaşılıyor. Ayrıca Tarsus yöresinde 1543’te ortaya çıkan Arpaçlu taifesine bağlı 4 hanelik küçük bir Sarı Fakihli obası bulunmaktadır. Bu husus göç sırasında cemaatin bazılarının buraya geldiğini gösteriyor.

1703 yılından itibaren diğer Recepli Avşarı obalarıyla birlikte Belih nehri boyları ve Rakka’ya iskan edildi. Ancak bir müddet sonra bir kısmı iskandan kaçıp etrafa dağılarak Kars ve Çıldır taraflarına gittiler. Rakka’ya iskan olan Recepli obalarının 1729 yılındaki tahririnde 14 hane ve 6 mücerret nüfusa sahipti.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes