Sancak Avşarı

1679-80 tarihinde Antep’e gelip yerleşen bir oba.

Günümüzde Güney bölgelerimizde yaşayan Yörükler arasında Sancaklılar da bulunmaktadır. Burada bir hususu belirtelim, Yörük adıyla anılan boylardan bazıları Afşar obalarının bakiyesidir. Afşarlar da eskiden göçebe yaşayan bir topluluktu.

Ege ve Güney bölgelerimizde yaşayan Yörüklerle ilgili bilgi veren kimi kaynaklarda Yörüklerin alt obaları arasında Avşarlardan da bahsedilir.

Sancaklı obası, Akşehir, Saruhan, Tarsus, Adana, Sis, İç-El, Karahisar-ı Şarki ve Ordu bölgesinde yerleşmiştir.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes