Sait

Sis Avşarı obalarındandır. Sis bölgesinde 1519’da adına rastlanmıyor. 1523-4’te 32 hane, 4 mücerret, 2430 akça hasılı, 1525-6’da 35 hane, 10 mücerret, 1 imam, 1520 akça hasılı olup Bulanı mezrasında ziraat yapıyordu.

1536-7’de ise 51 hane, 26 mücerret, 2082 akça hasılı vardı ve Sarımut mezrasında ziraat yapıyordu. Sait obasından bazı bölüklerin Konya’nın Sahra kesiminde yerleştiğini görüyoruz.

Saitlilerin Kilis’te bulunanları ise belgelerde Kürt olarak adlandırılmıştır. Bu grubun bir kısmı Trakya’da Paşa sancağı’na bağlı Tatarpazarı’nda iskan edilmiş.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes