Sübhan

Sis Avşarlarındandır. Sis bölgesinde 1519’da 17 hane, 3 mücerret, 1270 akça hasılı bulunan cemaat göçer-evler idi ve Yurdan mezrasında kışlamaktaydı. Diğer defterlerde adına rastlanmamıştır.

Bu onların başka bölgelere göç etmiş olabileceğini gösteriyor. Nitekim 1713 yılında Hama ve Humus bölgesine iskanları emredilen Halep Türkmenlerinden birisi de Süphanlı cemaati idi. Hamza Kethüda’ya tabi olan cemaat, Amik ovası civarındaki Murat Paşa köprüsü ve Saylak mevkiine yerleşmiştir.

Günümüzde Ağrı’da Sübhanlı aşireti yaşamaktadır. Bu aşiret 1930 yılında devlete karşı yapılan Ağrı İsyanlarına katılmıştır.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes